Основные правила ПРАВИЛЬНОГО кофе. Quy tắc cơ bản cà phê PROPER.

Знаете ли Вы, что: Bạn có biết rằng:

1. 1. Напиток, который вам подают в любом заведении, должен отвечать определённым общепринятым критериям. Thức uống mà bạn phục vụ trong bất kỳ tổ chức phải đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn nhất định. Классикой считается итальянская кофейная карта – в соответствии с ней эспрессо, к примеру, должен быть 35(+-5) мл. Được coi là một cổ điển của thẻ cà phê Ý - theo cà phê của mình, ví dụ, phải là 35 (± 5) ml. В кофейнях наших городов, Вам могут предложить, к примеру, эспрессо, обьёмом чуть ли не 90 мл! Trong các quán cà phê trong thành phố của chúng tôi, bạn phải cung cấp, ví dụ, cà phê, Khối lượng gần 90 ml! Это такой себе напиток, совершенно другой, отличный от эспрессо, с другим содержанием кофеина. Đây là một thức uống như vậy, hoàn toàn khác so với cà phê, có chứa caffeine khác. Выходит, что бармен заведомо обманывает посетителя, продавая не тот напиток, который заказал гость. Nó chỉ ra rằng người phục vụ cố ý lừa dối khách truy cập, không phải là người bán đồ uống, mà ra lệnh cho một khách.

  2. 2. Нормативы классической итальянской кофейной карты являются обязательными, именно они (равно, как и температура кофе), являются главными показателями мастерства бариста на чемпионатах. Tiêu chuẩn của thẻ cà phê cổ điển của Ý là bắt buộc, họ (cũng như nhiệt độ của cà phê) là chỉ số chính của sự xuất sắc trong các giải vô địch thợ pha cà phê.

   3. 3. Хочется сказать об американо. Tôi muốn nói về người Mỹ. Встречается неправильный приём в приготовлении этого напитка. Tìm thấy sử dụng không chính xác trong việc chuẩn bị đồ uống. Для того, чтобы понять, о чём идёт речь, давайте разберёмся: Để hiểu được những gì đang được nói, chúng ta hãy xem:

    Существуют 3 основных вида приготовления американо. Có ba loại chính của nấu ăn Mỹ.

    По-американски (готовится на проливной кофемашине) – большой объем напитка, в котором содержания кофеина примерно такое же, как в эспрессо, но больше объем. Kiểu Mỹ (để chuẩn bị cho đổ máy pha cà phê) - một khối lượng lớn nước giải khát, trong đó hàm lượng caffeine là về giống như trong cà phê, nhưng hơn khối lượng.

    Есть европейский способ приготовления американо (стандарт) –вам наливают в чашку кипяток, а после этого туда готовится эспрессо. Có một phương pháp chuẩn bị Âu Mỹ (tiêu chuẩn), bạn đổ nước sôi vào cốc, và sau đó có cà phê chuẩn bị. Таким образом у Вас есть крема`(пенка), и есть напиток объёма 120-150 мл с содержанием кофеина, как в эспрессо. Vì vậy bạn có `kem (bọt) và có một thức uống với khối lượng 120-150 ml hàm lượng caffeine trong cà phê.

    А есть третий вариант – неверный, которым, к сожалению, часто пользуются бариста в Украине и России. Và có một lựa chọn thứ ba - những sai lầm, trong đó, không may, thường được sử dụng bởi chuyên gia pha chế ở Ukraine và Nga. Это, так называемое, приготовление американо «прямым проливом», когда в холдер засыпается кофе, вставляется в кофемашину, подставляется чашка и через кофейную таблетку в чашку наливают 150-160 мл напитка. Cái gọi là nấu ăn Mỹ này "eo biển trực tiếp" khi cà phê được lấp đầy trong các chủ sở hữu được đưa vào máy pha cà phê, thay ly thông qua máy tính bảng cà phê và cốc đã được đổ 150-160 ml nước giải khát.

    Итальянцы, приезжая в Украину, долго не могли понять, почему после такого напитка у них начинаются проблемы с сердцем, печенью, давлением… В Итальянском Институте эспрессо решили проверить американо, приготовленный третьим способом. Ý đang đến Ukraine, không thể hiểu tại sao, sau khi uống như vậy, họ bắt đầu có vấn đề với tim, gan, áp suất ... Cà phê Espresso Viện Ý quyết định thử nghiệm cách thứ ba nấu Mỹ. Учёные замеряли дозу кофеина в 1 чашке такого напитка, и оказалось, что она составляет СУТОЧНУЮ норму для здорового человека! Các nhà khoa học đã đo liều lượng caffeine trong một ly thức uống này, và nó bật ra rằng nó là tỷ lệ hàng ngày cho một người khỏe mạnh! Учитывая, что наш организм и сам выделяет кофеин, вы получаете огромную встряску, и те же итальянцы сравнили эффект от такого напитка с ударом Тайсона по печени, только изнутри! Cho rằng cơ thể của chúng tôi và các loại sau đây của cà phê, bạn sẽ có được một lớn rung lên, và người Ý cùng so sánh ảnh hưởng của một thức uống như vậy với một cú đá vào Tyson gan, chỉ từ bên trong! И реальные смертельные случаи уже были. Và tử vong thực tế đã được.

    Если вы хотите избежать этого, наблюдайте процесс приготовления. Nếu bạn muốn tránh điều này, quan sát quá trình nấu ăn. Просите, горячую воду и эспрессо отдельно! Hỏi, nước nóng và pha cà phê riêng! Вообще, по правилам, горячую воду подают в кувшинчике, и клиент сам может решить, какой её объем добавить. Nói chung, theo các quy tắc, nước nóng được đưa vào bình, và khách hàng có thể quyết định khối lượng của nó thêm.

    1. 1. Знаете ли Вы, что капуччино – это напиток на основе эспрессо и вспененного молока, разогретого именно до 60 градусов? Bạn có biết rằng cà phê cappuccino - dựa uống cà phê và bọt sữa được đun nóng đến 60 độ? «Фирменные» пузырьки – это обязательная «фишка» настоящего капуччино. "Nhãn hiệu" bong bóng - một "thủ thuật" bắt buộc của cà phê cappuccino. Здесь, как в аптеке, соблюдение точных пропорций – гарантия качества напитка. Ở đây, như trong các hiệu thuốc, tuân thủ tỷ lệ chính xác - một sự đảm bảo về chất lượng của thức uống.

    2. 2. Есть ещё один напиток, схожий с капуччино - тора (итал. «гора»). Có thêm một thức uống, tương tự như một ly cà phê cappuccino - chung (tiếng Ý: "núi"). Это когда в эспрессо наливают горячее молоко, а сверху выкладывается пена, получается именно он! Đây là khi cà phê được đổ vào sữa nóng, và đặt trên đầu trang của bọt, hóa ra đó là anh! Пена в этом случае другая, с более крупными пузырьками, чем капуччино. Bọt trong trường hợp này khác với bong bóng lớn hơn so với cà phê cappuccino. Она более крепкая и сухая. Nó là mạnh mẽ hơn và khô. Её выкладывают ложкой на чашку. Cô bé nằm trên chiếc cốc bằng thìa.

     3. 3. Латте в переводе с итальянского –« молоко».Таким образом , просто лАтте – это горячее молоко, а кофе лАтте – это кофе, смешанный с молоком. Pha cà phê trong tiếng Ý - ". Sữa" Vì vậy, chỉ một pha cà phê - đó là sữa nóng và cà phê pha cà phê - cà phê hòa với sữa. В большую чашку готовиться эспрессо, туда же вливается вспененное горячее молоко. Trong một cốc lớn cà phê chuẩn bị, có được đổ sữa frothed nóng. Это однородный напиток с небольшой пенкой. Uống này đồng nhất với một ít bọt. А латте макиато – слоистый напиток, когда взбивают молоко в высокий стакан, а после этого туда, очень тонкой струйкой выливается эспрессо – и получаются слои! Một macchiato - uống lớp khi đánh kem sữa vào ly cao, và sau đó có những dòng rất mỏng đổ cà phê - và có lớp!

      Время для кофе: Thời gian cho cà phê:

      Итальянцы советуют пить кофе с молоком до обеда. Ý nên uống cà phê với sữa trước khi ăn tối. Ведь действие кофеина в напитке без молока – 25 минут, а с добавлением второго – время воздействия увеличивается. Sau khi tất cả, tác động của cafein trong thức uống không có sữa - 25 phút, và với việc bổ sung của một giây - thời gian phơi nhiễm tăng. Так что, если вы хотите нормально заснуть, не пейте кофе с молоком после обеда. Vì vậy, nếu bạn muốn ngủ bình thường, không uống cà phê sữa sau khi ăn tối.

      Существует заблуждение, что вечером нельзя пить эспрессо. Có một quan niệm sai lầm rằng bạn không thể uống trong cà phê buổi tối. На самом деле эспрессо вечером пить можно: 25 минут и сладкий сон вам гарантирован! Trong thực tế, bạn có thể uống cà phê vào buổi tối 25 phút và bạn được đảm bảo một giấc mơ ngọt ngào! Гораздо опаснее в этом плане чай! Nhiều nguy hiểm hơn trong trà vấn đề này! Ведь у него действие на организм – 2,5 часа! Sau khi tất cả, ông ảnh hưởng đến cơ thể - 2,5 giờ!

      Вот такие интересные факты вы теперь знаете!.. Đây là những sự kiện thú vị bây giờ bạn biết! ..

      Больше интересных заметок о кофе, например, о кофейной культуре в Украине – на нашем официальном сайте! Nhiều bài viết thú vị về cà phê, ví dụ, về văn hóa cà phê tại Ukraina - trên trang web chính thức của chúng tôi!

      Спасибо! Cảm ơn bạn! Ваш заказ принят! Đặt hàng của bạn được chấp nhận!
      Мы в Вконтакте Chúng tôi trong Facebook
      Мы на Facebook Chúng tôi đang ở trên Facebook
      Мы в Twitter Theo chúng tôi trên Twitter
      Twitter