Как сократить потребление кофеина Làm thế nào để giảm bớt việc sử dụng caffeine

Зачастую люди, которые раньше употребляли много кофеина (будь то чай, кофе или кока-кола, другие напитки, содержащие кофеин) и вдруг решили резко снизить количество его потребления сообщили, что они становятся раздражительными, им становится трудно сосредоточиться на работе, они становились нервными и беспокойными, в течении дня периодически хочется спать, возникали головные боли. Thông thường, những người trước đó đã sử dụng rất nhiều caffeine (có thể là trà, cà phê hoặc Coca-Cola và các đồ uống khác chứa caffeine) và bất ngờ quyết định giảm đáng kể mức tiêu thụ của nó thông báo rằng họ trở nên cáu kỉnh, họ trở nên khó khăn để tập trung vào công việc, họ đã trở thành thần kinh và không ngừng nghỉ trong ngày theo thời gian bạn muốn ngủ, có đau đầu.

В редких случаях появлялась тошнота и рвота. Trong trường hợp hiếm hoi, buồn nôn và nôn. Все это возникало потому что организм привык получать N-ную дозу кофеина в день и резкое ограничение поступления кофеина вводит организм в шок, вследствии чего возникают все вышеперечисленные последствия. Tất cả điều này xảy ra bởi vì cơ thể được sử dụng để nhận được liều lượng N-ing của caffeine mỗi ngày và hạn chế nghiêm trọng kết nạp cafein vào cơ thể bị sốc, gây ra tất cả các hậu quả trên.

Если Вы решили снизить употребление кофеина, то обязательно делайте это постепенно. Nếu bạn quyết định giảm lượng caffeine, hãy chắc chắn để làm điều đó dần dần. Исследования показали, что у людей, которые снижали потребление кофеина на 0,5 чашки ежедневно, проходило «отвыкание» безболезненно. Nghiên cứu cho thấy những người giảm lượng caffeine 0,5 tách mỗi ngày, đã có một "cai sữa" không đau. Не нужно злоупотреблять, правратите употребление кофе в наслождение, без ущерба для здоровья. Không được lạm dụng, tiêu thụ cà phê pravratite trong naslozhdenie mà không ảnh hưởng sức khỏe.

Спасибо! Cảm ơn bạn! Ваш заказ принят! Đặt hàng của bạn được chấp nhận!
Мы в Вконтакте Chúng tôi trong Facebook
Мы на Facebook Chúng tôi đang ở trên Facebook
Мы в Twitter Theo chúng tôi trên Twitter
Twitter