Статьи о кофе Bài viết về cà phê

Запах свежезаваренного кофе всегда действовал положительно на настроение и общее самочувствие человека, стимулируя выработку гормонов счастья! Mùi cà phê pha tươi luôn luôn hành động tích cực đến tâm trạng và tốt đẹp toàn diện bằng cách kích thích việc phát hành của hormone của hạnh phúc! Прислушайтесь к своим собственным ощущениям, когда заходите, к примеру, в большой торговый центр, и там есть лавка, где готовят кофе!.. Lắng nghe cảm xúc của bạn khi bạn đi, ví dụ, trong một trung tâm mua sắm lớn, và có một cửa hàng, phục vụ cà phê! ..
Известно ли вам, отчего Японию называют страной Восходящего солнца? Bạn có biết tại sao Nhật Bản được gọi là đất nước Mặt trời mọc? Во-первых, потому что два иероглифа, образующего название страны - Нихон (Япония), обозначают «солнце» и «корень»(начало солнца или рассвет)... Đầu tiên, bởi vì hai nhân vật tạo thành tên của đất nước - Nihon (Nhật Bản), đại diện cho "mặt trời" và "root" (đầu của mặt trời hay bình minh) ...
Восток – это загадочный мир, о традициях которого ходят удивительные легенды. Đông - là một thế giới bí ẩn của truyền thống mà đi truyền thuyết tuyệt vời. Не зря именно Восток считают «делом тонким». Không có thắc mắc nó được coi là Đông "vấn đề tế nhị". А уж о гостеприимстве восточных хозяев можно писать многотомные книги!.. Và như sự hiếu khách của chủ sở hữu của phương Đông có thể viết cuốn sách đồ sộ! ..
Посчастливилось ли Вам побывать в Тунисе? Bạn có đủ may mắn để tham quan ở Tunisia? В этом райском уголке, неземной красоты? Trong thiên đường này, hoàng sắc đẹp? Тунис занимает второе место в «топе самых красивых мест на планете» по мнению журнала «Independent». Tunisia đứng thứ hai trong "nơi đẹp nhất trên hành tinh," theo tạp chí «độc lập». Это маленькое африканское государство, которое привлекает туристов со всех уголков мира... Nó là một quốc gia châu Phi nhỏ, nơi thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ...
Туристы всего мира с большим наслаждением приезжают в Доминикану. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới với niềm vui lớn đến với Cộng hòa Dominica. Помните сладкую рекламу одного кокосового батончика, обещающего «рай»?.. .. Nhớ những quảng cáo ngọt ngào một thanh dừa, hứa hẹn sẽ "thiên đường"?
Постоянно наталкиваясь в интернете на информацию о мобильных кофейнях, как о невероятно прибыльном бизнесе, я ощущаю себя этаким «электоратом», избирателем, которому вспотевшие и раскрасневшиеся кандидаты громко обещают золотые горы и невероятные доходы «уже завтра!»… Liên tục va chạm trên Internet để thông tin về các cửa hàng cà phê di động, như một doanh nghiệp cực kỳ hấp dẫn, tôi cảm thấy như một loại "cử tri", một cử tri người ứng cử viên mồ hôi và đỏ bừng lớn tiếng hứa núi vàng và thu nhập đáng kinh ngạc "vào ngày mai!" ...
Напиток, который вам подают в любом заведении, должен отвечать определённым общепринятым критериям. Thức uống mà bạn phục vụ trong bất kỳ tổ chức phải đáp ứng tiêu chí tiêu chuẩn nhất định. Классикой считается итальянская кофейная карта – в соответствии с ней эспрессо, к примеру, должен быть 35(+-5) мл... Được coi là một cổ điển của thẻ cà phê Ý - theo cà phê của mình, ví dụ, phải là 35 (± 5) ml ...
Мало кто знает, что кофейная культура - это понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Rất ít người biết rằng nền văn hóa cà phê - không phải là một khái niệm trừu tượng, và khá cụ thể. Это искусство правильного заваривания кофе, правильного его потребления. Sản xuất bia này thích nghệ thuật, sử dụng chính xác của nó. Кофейная культура пришла к нам из арабских стран, под влиянием других культур она преображалась, совершенствуясь и принимая новые очертания... Văn hóa cà phê đã đến với chúng ta từ các nước Ả Rập, dưới ảnh hưởng của các nền văn hóa khác đang thay đổi, cải thiện và tham gia một hình dạng mới ...
«Одна из наиболее крупных сетей кофеен в России и на Украине, запустила новый проект «Кофе Mobile». "Một trong những mạng lưới lớn nhất của các cửa hàng tại Nga và Ukraina, đã đưa ra một dự án mới được gọi là" cà phê di động ». Первая машина, как стало известно, появилась на улицах Питера зимой 2013... Máy đầu tiên, vì nó trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên các đường phố của St Petersburg trong mùa đông 2013 ...
Слово «мобильность» (от лат. mobilis –подвижный, способный к быстрому передвижению, действию) сегодня очень актуально... Từ "di động" (từ hành động Latinh. Mobilis-điện thoại di động, có khả năng di chuyển nhanh,) này là rất quan trọng ...
назад 1 2 3 далее lại 1 2 3 tiếp tục

Спасибо! Cảm ơn bạn! Ваш заказ принят! Đặt hàng của bạn được chấp nhận!
Мы в Вконтакте Chúng tôi trong Facebook
Мы на Facebook Chúng tôi đang ở trên Facebook
Домашние рецепты Trang chủ Bí quyết

© 2013 « Starkava.ua » — всё о кофе и мобильном кафе © 2013 " Starkava.ua "- tất cả về cà phê và quán cà phê di động