Предложения и пожелания Đề xuất và kiến ​​nghị

Друзья, вносите ваши предложенья! Bạn bè, góp ý kiến của bạn!

И пожеланий Ваших очень ждём! Và thực sự mong muốn mong muốn của bạn!

Ваш личный взгляд, плюс наше вдохновенье – Ý kiến cá nhân của bạn, cộng với nguồn cảm hứng của chúng tôi -

это успех, к которому идём! nó là một thành công mà chúng tôi đi!

Как часто, пользуясь какой-либо услугой, мы ловим себя на мысли: «А вот я бы добавил…», или «Я сделать бы чуть по-другому…» А Вы знаете, что так мыслили все выдающиеся, даже гениальные люди, которые не остановились, в своё время, на велосипеде, а «додумав» изобрели автомобиль. Thường xuyên, sử dụng dịch vụ, chúng tôi bắt mình phải nghĩ, "Nhưng tôi muốn nói thêm ..." hoặc "Tôi có một chút khác nhau ..." Và bạn biết, vì vậy suy nghĩ là xuất sắc, ngay cả những người xuất sắc người không ngăn chặn kịp thời, đi xe đạp, và "nhấn khi" phát minh ra ô tô.

Таких примеров в истории – миллионы! Ví dụ như vậy trong lịch sử - hàng triệu người! Эти люди помогают прогрессу во всех его проявлениях. Những người giúp đỡ để tiến bộ trong tất cả các hình thức của nó.

Если чашечка ароматного кофе от «StarKava» вдохновила Вас на интересную идею или предложение, касаемое наших напитков или сервиса, Вы можете разместить их в блоке «Предложения и пожелания». Nếu một tách cà phê từ «StarKava» cảm hứng cho bạn một ý tưởng thú vị hoặc gợi ý về đồ uống hay dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể đặt chúng trong một chiếc hộp "đề xuất và đề nghị."

Обещаем, что самые яркие идеи и конструктивные предложения мы воплотим в жизнь! Chúng tôi hứa rằng những ý tưởng sáng và góp ý xây dựng, chúng tôi sẽ thực hiện trong cuộc sống!

Xem xét
Отзыв добавил(а) рустам Xem xét thêm (a) Rustam
Дата: 11.10.2013 Ngày: 2013/10/11
сотрудничество в реализации элекроциклов для кофейни и тд в странах европы и азии мы завод производитель элктроциклов в украине моб 0993845033 hợp tác trong việc thực hiện elekrotsiklov cho cà phê và như vậy ở Châu Âu và Châu Á, chúng tôi là những nhà máy ở Ukraine sản xuất elktrotsiklov đám đông 0993845033


Xem xét
Отзыв добавил(а) Андрей и Марина Xem xét thêm (a) và Andrei Marina
Дата: 10.06.2013 Ngày: 2013/06/10
Желаем Вам процветания! Rất mong quý khách sự thịnh vượng! Очень нравится Ваше обслуживание! Yêu dịch vụ của bạn!


Xem xét
Отзыв добавил(а) Антон Xem xét thêm (a) Anton
Дата: 10.06.2013 Ngày: 2013/06/10
Предлагаю сотрудничество. Tôi muốn hợp tác. Просьба связаться со мной по электронной почте6 mail@mail.ru. Xin vui lòng liên hệ với tôi qua e-pochte6 mail@mail.ru.

Оставить отзыв Để lại một bình luận

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Các trường bắt buộc được đánh dấu *.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đọc mã, click vào mã số riêng của mình để mã mới.

Спасибо! Cảm ơn bạn! Ваш заказ принят! Đặt hàng của bạn được chấp nhận!
Мы в Вконтакте Chúng tôi trong Facebook
Мы на Facebook Chúng tôi đang ở trên Facebook
Мы в Twitter Theo chúng tôi trên Twitter
Twitter