Открываем кофе-бизнес в сказочной Праге! Hapni biznesin kafe në Pragë mitik!

Те, кто бывал в Праге, наверняка запомнили это город, как сказочное место, с массой интересных достопримечательностей. Ata që kanë qenë në Pragë për të sigurtë të mbani mend këtë qytet si një vend mitik, me një shumë të vështron interesante.

Самой невероятно красивой и яркой Прага становится именно вечером, когда зажигают волшебные огни и всё вокруг стаёт удивительно красочным! Më tepër të bukur dhe të ndritshme ajo bëhet Praga në mbrëmje, kur dritat janë ndezur dhe magjike të gjithë rreth pushon mrekullisht gjallë! Многие не хотят возвращаться в отели или засиживаться в ресторанах – сказочные пражские улочки манят туристов. Shumë prej tyre nuk duan të kthehen në hotele ose zgjatem në restorante - rrugët pabesueshëm Pragë ftojnë turistët. А теперь подумайте, с каким удовольствием туристы выпили бы чашечку отменного кофе на улице, если бы функционировали мобильные кофейни. Tani mendoj se e kënaqësisë me të cilat turistët do të pirë një filxhan kafe të shkëlqyer në rrugë, në qoftë se kafe operuar lëvizshme. Особенно тогда, когда вечера веют зябкой прохладой! Sidomos kur mbrëmje ftohtë fryjnë cool!

И тот, кто считает, что в Чехии пьют исключительно пиво – ошибаются! Dhe kushdo që mendon se në Republikën Çeke vetëm të pirë birrë - wrong! Настоящих ценителей кофе там предостаточно. True connoisseurs kafe atje bollëk. К тому же Прага просто переполнена туристами из других стран, поэтому можно смело утверждать, что кофейный бизнес может стать сверхприбыльным в этой стране. Përveç Pragë vetëm të plotë të turistëve nga vendet e tjera, kështu që ne mund të thoshim se biznesi kafe mund të jetë jashtëzakonisht profitabile në vend. И в этом случае, громкие заявления об окупаемости всего за 3 месяца – это не пустые слова, а реальная возможность! Dhe në këtë rast, deklaratat e mëdhenj rreth shpagim në vetëm 3 muaj - kjo nuk është vetëm fjalë, por një mundësi reale! Ведь европейские гости, которым привита культура правильного кофепития, делают бизнес в этой стране супер окупаемым! Pas të gjitha, vizitorët evropianë që instilled e kofepitiya saktë kulturës bëjë biznes në këtë vend profitabilë super! Главное, грамотно и ответственно подойти к внедрению кофейного бизнеса. Gjëja kryesore është që të qasjes kompetencë dhe përgjegjësi për futjen e biznesit kafe.

Ознакомиться с требованиями чешского законодательства относительно открытия данного вида предпринимательской деятельности, собрать все нужные разрешения, вложить «энную сумму» в кофе-мобиль, обучение бариста, выбор места торговли, отличное сырьё...Да! Shqyrtojë kërkesat e legjislacionit Çeke në hapjen këtë lloj të aktivitetit të biznesit, të mbledhë të gjitha lejet e nevojshme për të investuar një sasi të caktuar "" në kafe-mobile trajnimit, Barista, zgjedhja e tregtisë, materiale të papërpunuara të shkëlqyer ... PO! И не поленитесь поработать над созданием своей, особой, уникальной рецептуры кофе, основанной на общих классических постулатах приготовления кофейной радости. Dhe nuk do të jetë dembel për të punuar për të krijuar vet e tyre, e veçantë, unike receta kafe të bazuar në postulatet e zakonshme kafe gëzim gatim klasik. Ведь вашими клиентами будут иностранцы, многие из которых отлично разбираются в качестве предлагаемого напитка! Pas të gjitha, klientët tuaj janë të huaj, shumica e të cilëve janë të përgatitur mirë si një pije e propozuar!

Удачных начинаний! Fillimet i suksesshëm!

Спасибо! Faleminderit! Ваш заказ принят! Your qëllim është pranuar!
Мы в Вконтакте Ne në FaceBook
Мы на Facebook Ne jemi në Facebook
Мы в Twitter Ndiqni ne në Twitter
Eksitim