О нас O nás

О, кофе! Ach, tá káva! Волшебный напиток Богов! Kúzlo nápoj bohov!

Пленишь, завораживаешь, удивляешь! Captive, očarujúce, prekvapivé!

Так красноречив ты, даже без слов! Takže hovoríte, je, aj bez slov!

И, словно шедевр, вдохновение даришь! A rovnako ako majstrovské dielo, inšpirácie dáte!


Вначале было…ЗЕРНО! Spočiatku to bolo ... CORN!

Всё на свете берёт своё начало с зёрнышка. Všetko na svete pochádza z osiva. Наша история началась с зерна…кофе. Náš príbeh začal s obilím ... kávy. Да, да! Áno, áno! Именно так. To je všetko. С ароматного, спелого зерна, которое, попав в машину вместе с другими зёрнами, подарило миру неповторимый вкус и волшебный аромат кофе. S vôňou, zrelé obilie, ktoré po tom, čo v aute spolu s ďalšími zrna, dal svetu jedinečnú chuť a arómu kávy mágie. Множество людей, добровольно и навсегда, отдались «в плен» этому уникальному напитку. Mnoho ľudí, ktorí dobrovoľne a pre všetkých, dať "zajatia" na tento jedinečný nápoj. И я оказалась в их числе… A ja som bol jedným z nich ...

 

«Мобильные кофейни» - что за диковинка такая?.. "Mobilné káva" - čo je to za trik ..


Мобильные кофейни появились в Киеве ещё тогда, когда я занималась юридической деятельностью. Mobilné káva sa objavil v Kyjeve v čase, keď som bol zapojený do právnych činností. Это было что-то новое, необычное. Bolo to niečo nové a neobvyklé. В энергичном 21 –ом веке мобильные кофейни и не могли не появиться. V energetickom 21. storočí mobilné kaviarni a nemohol objaviť. Ведь темп нашей сегодняшней жизни так стремителен, что времени «засиживаться» в кафе попросту нет. Vskutku, tempo nášho života dnes tak rýchly, že čas "prodleva" v kaviarni chýba. Да и сама я, по роду своей деятельности, не сидела в офисе, а была в постоянных разъездах – встречи с клиентами, бесконечные госучреждения, ворох документов… Но отказать себе в удовольствии выпить чашечку латтэ или капучино – я не могла! A skutočne som, podľa povahy svojej činnosti, a nie sedieť v kancelárii a bol v neustálej cestovanie - stretnutia s klientmi, nekonečné vládne úrady, kopa dokumentov ... Ale odolať pokušeniu piť šálku latte alebo cappuccino - nemohol som! И всегда старалась заглянуть в мобильную кофейню, не жалея времени а, тем более, денег на эту маленькую радость. A vždy sa snaží vyzerať na mobilné kaviarni, šetrí čas a predovšetkým peniaze pre túto malú radosť. Специально подъезжала к той станции метро, где было это чудо. Špeciálne išiel do stanice metra, kde to bol zázrak. Наслаждаясь кофе, я размышляла – кто же, интересно, «стоит» за мобильными кофейнями?.. Radosť z kávy, myslel som - kto je zaujímavé, je to "zaslúžili" mobilných kaviarní ..? Депутат? MP? Или же какой-нибудь инкогнито- олигарх?.. Alebo nejaký oligarcha inkognito? .. А, может, целая организация? Alebo možno celá záležitosť? 5-10 минут моих догадок и я вновь ныряла с головой в работу , а шумная столица поглощала меня в свои цепкие объятия бесконечного потока прохожих, длинных автомобильных пробок, информационной атаки… Но я уже не могла избавиться от мыслей о мобильных кофейнях, обращая внимание на то, что их количество неутомимо растёт. 5-10 minút moje dohady a ja sa opäť vrhol strmhlav do práce a rušnej metropoly ma zničiť ich zovretia nekonečným prúdom okoloidúci dlhých zápchach, informácie o útoku ... Ale nemohol som si pomôcť premýšľať o mobilných kaviarní, venovať pozornosť že ich počet stále rastie vytrvalo.

Кулинарный сайт – к вершинам новым старт! Kulinárske stránky - v hornej časti nového začiatku!


Материнство всегда заставляет женщину по-новому посмотреть на привычные вещи. Materstvo vždy robí žena svieži pohľad na známe veci. Вот и я, став мамой, вдруг осознала, что хочу заниматься чем-то «для души». Tu som, stáva matka, zrazu som si uvedomil, že som chcel urobiť niečo "pre dušu." Тем, что открывает горизонты для творческой и жизненной самореализации… Тем, что будет волновать и вдохновлять. To otvára obzory pre tvorivú sebarealizáciu a života ... Ale to bude vzrušovať a inšpirovať. Внезапно, захотелось обновлений, «нового витка». Zrazu som chcel aktualizovať "novú revolúciu." Увы, юриспруденция – довольно-таки, консервативное направление, где всё давным-давно написано и сказано… Первым свежим «глотком» стал собственный кулинарный сайт. Bohužiaľ, právo - skôr konzervatívny smer, kde sa od roku všetci dávno napísané a povedané ... prvý svieži "dych", sa stal jeho vlastné kulinárske miesto. В него я вложила много сил и свою душу. V ňom som dal veľa energie a duše. Сайт успешно развивался, но моё стремление к новизне не утихало. Webová stránka sa úspešne rozvíjala, ale moja túžba po novosti sa nezmenšila. Мысли, словно времена года, сменяли друг друга, и я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Myšlienky, rovnako ako obdobie, podarilo sa navzájom, a ja som cítil, že riešenie je niekde blízko. Сама Судьба, будто за руку, вела меня к воплощению моей Заветной Мечты!.. Osud sám, ako keby za ruku a viedol ma preložiť moje najmilšie sny! ..

Как поход к стоматологу может стать началом собственного бизнеса. Rovnako ako ísť k zubárovi môže byť štart svoje vlastné podnikanie.


В один прекрасный день, хотя, нет… День выдался изначально неудачным. Jedného dňa, keď tam ... V deň, kedy bol spočiatku neúspešné. Накануне меня замучила зубная боль, муж решил утром отвезти меня к стоматологу. V predvečer svojej mučivé bolesti zubov muž sa rozhodol v dopoludňajších hodinách, aby ma k zubárovi. Новый Nový
день сразу сделал нам неприятный сюрприз – не завёлся автомобиль, которым обычно мы пользовались для выездов в Киев (так как живём за городом). deň bezprostredne z nás nepríjemné prekvapenie - auto nezačne, ktoré sa obvykle používajú pre cesty do Kyjeva (pretože žijeme v krajine). Пришлось добираться на общественном транспорте, в том числе и на метро, выходя из которого я наткнулась на …мобильную кофейню! Musel som sa dostať mestskou hromadnou dopravou, vrátane metra, ktorá vedie z ktorej som narazil na mobilné kaviarni! ... Довольно длинная очередь, казалось, намекала: люди хотят кофе! Celkom dlhá fronta zrejme naznačiť: ľudia chcú kafe! И, желательно, « с собой»... A najlepšie, "With You" ... Я взяла этот факт на заметку и направилась в сторону стоматологии. Vzal som si túto skutočnosť na vedomie a zamieril k stomatológii.

Каким же было моё удивление, когда я на пути следования увидела ещё одну мобильную кофейню (на тротуаре). Aké bolo moje prekvapenie, keď som videl na ceste k inému mobilnému kaviarni (na chodníku). Я отметила для себя, что до этого не видела их в других местах, кроме выхода из метрополитена. Povedal som si, že nevideli v iných miestach, ako na metro východu.

Но, подойдя к стоматологии, моё удивление достигло критической отметки! Ale ísť k zubárovi moje prekvapenie dosiahla kritického bodu! И тут меня ждала кофейня, с пёстрым «шлейфом» - длинной очередью людей. A tu som čakal na kávu, s farebnými "slučky" - dlhé fronty ľudí.

В кресле у стоматолога я, напрочь забыв о причине своего визита – зубной боли, думала об одном: на мобильные кофейни есть спрос! V zubárskom kresle sa na mňa, úplne zabúda na dôvod svojej návštevy - bolesti zubov, myslel som jednu vec: mobilné kaviarne sú v dopyte! Эта мысль одновременно и радовала, и пугала, и настораживала меня. Táto myšlienka je tak potešený a vystrašený, sú znepokojujúce ma. Создавалось впечатление, что мобильные кофейни стали вдруг назойливо преследовать меня. Dojem bol, že mobilný kávy naraz vytrvalo sledujú ma. Даже в холле у врача, мимо меня проходила масса людей с булочкой и… стаканчиком кофе. Aj v hale u doktora, bol som držaný masy ľudí s buchty a šálka kávy .... Почему-то подумала о том, что Судьба часто даёт нам знаки, и нужно вовремя распознать их… Z nejakého dôvodu som si myslel, že osud často nám dáva znamenie a budete potrebovať čas, aby uznala ich ...

Но главным был тот факт, что крохотное сердечко вынашиваемой мною идеи уже билось – и я безумно хотела, чтоб моё «детище» появилось на свет! Ale hlavná vec je fakt, že malé srdce drahocenné myšlienky už ma porazil - a ja som naozaj rád, moje "dieťa" prišiel k svetlu!

«Интернет, дай совет!» Или «как я искала нужную информацию». "Internet, daj mi radu!" Alebo: "Hľadala som správne informácie."


Заручившись поддержкой мужа, я стала искать информацию о мобильных кофейнях и об этом бизнесе вообще. Získavať podporu svojho manžela, som začal hľadať informácie o mobilných kaviarňach a na podnikanie vôbec. Окрылённая новой идеей, я ещё не знала, сколько преград нам придётся преодолеть… Во-первых, информации не так уж и много, и она вся от 2009 года. Inšpirovaný novým nápadom, ja nevedel, ako veľa prekážok, musíme prekonať ... Po prvé, informácie, nie je príliš veľa, a to všetko od roku 2009. Там было всё: «приманка» в виде головокружительного заработка, и намёки на нелегальность этого бизнеса. Bolo tu všetko: "návnada" V závratných ziskov, a narážky na nezákonnosti tohto obchodu. Я по крупицам собирала информацию (на форумах, в статьях и др.). Snažím sa obnoviť informácie (na fórach, články, atď). Противоречия сбивали с ног… Прибыльный и успешный бизнес (судя по объявлению) продают. Rozpory zrazil ... Ziskové a úspešné podnikanie (súdiac podľa e-mailu) predať. Почему??? Prečo? Если он такой успешный?.. Ak je úspešný? .. Были предложения и о переоборудовании мобильных кофеен «под ключ». Tam boli návrhy na prestavbu a mobilné domy "na kľúč". Как сделать правильный выбор? Ako si správne vybrať? Чем руководствоваться?.. Čo nasleduje? .. Ведь информация в интернете была довольно таки устаревшей на тот момент, да и люди, занимающиеся переоборудованием кофеен не заинтересованы в том, чтобы писать о минусах данного дела… Я обзвонила абсолютно все предложения, которые были на тот момент, все «продававшие» успешный бизнес имели каждый свою на то причину: «Да, бизнес отличный, но некогда им заниматься…!», «Да, доходное дело, но я решил перепрофилироваться…», «…нужны деньги…» и так далее. Po informácií na internete bolo docela zastarané v tej dobe, a osoby zapojené do renovácie obchodoch nemajú záujem písať o zápory tohto prípadu ... Zavolal som absolútne všetky návrhy, ktoré boli v tej dobe, to všetko "predať" za sebou úspešnú firmu každý dôvod pre to, že: "Áno, je skvelý biznis, ale akonáhle sa to ..." "Áno, výnosný obchod, ale rozhodol som sa, aby sa znova ...", "... potrebujeme peniaze ..." a tak ďalej. Эти ответы посеяли в моей душе тревожное сомненье, но длилось это не долго. Tieto odpovede boli vysadené v mojej duši trápia pochybnosti, ale trvalo to dlho.

Кто не рискует, то не пьёт…кофе, приготовленное на собственной мобильной кофейне! Kto neriskuje, nepije ... káva, varená na vlastný mobilný kaviarni!


Ещё несколько недель я мучилась в сомнениях, мы долго рассуждали с мужем о данном бизнесе. Len pár týždňov som bol trýznený pochybnosťami, už dlho sa dohadovali s manželom o podnikaní. Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единственному выводу – Po zvážení "pre" a "proti", sme došli k jedinému záveru -
любой бизнес ( а, тем более, в нашей стране!) – это РИСК! žiadnu činnosť (a najmä v našej krajine!) - Je to riziko! Даже проверенный, стабильный и доходный. Aj testované, stabilné a ziskové. Выход был один – мы должны были рискнуть! Výjazd bol jeden - sme museli riskovať! Рискнуть семейными деньгами, поставив под угрозу собственное спокойствие и размеренность жизни… Riziko rodinné peniaze, by bola ohrozená ich vlastná pokoj a meria život ...

Человек, продавший нам бизнес, аргументировал свой поступок тем, что он иммигрирует в другую страну. Muž, ktorý nám predal podnikania, argumentoval svoju žalobu emigroval do inej krajiny. Что ж… Может и так. No ... Možno. А мы остались в Украине – с приобретённой «тёмной лошадкой» - бизнесом, который был нам, мягко говоря, не совсем понятен. Bývali sme na Ukrajine - sa skutočným "Dark Horse" - obchod, ktorý bol pre nás, mierne povedané, nie je dobre rozumieť. Но тот факт, что кофейня всё же стала нашей - был первой маленькой победой над собственными страхами и неуверенностью… Так, на предпринимательском небосводе, робко засияла новая звёздочка, и название для нашей мобильной кофейни пришло само - «StarKava»! Ale skutočnosť, že kaviareň je stále naša - prvá bola malá víťazstvo nad svojimi strachy a neistoty ... Takže, na podnikateľskú nebi, nová hviezda žiarila nesmelo, a meno pre nášho mobilného kávy prišlo prirodzene - "StarKava»! Ведь Звезда – это символ высоких устремлений, это воплощение силы духа, выступающего против тьмы… Звезда стала нашим путеводителем. Koniec koncov, hviezda - symbol vysokých ašpirácií, stelesnením sily mysle, pôsobí proti temnote ... hviezdou bol náš sprievodca. Символом и оберегом. Symbol alebo talizman. Нашим пресловутым шагом вперёд. Naša príslovečný krok vpred. И теперь отступать было некуда. A teraz nemali kam ustúpiť.

Не бывает кофе без «горчинки». Nemôžete mať kávu bez horkosti "." Полоса препятствий. Prekážkovú dráhu.


Знакомство с бизнесом «изнутри» оказалось нелёгким делом… Вместе с кофейней, от предыдущего собственника, к нам пришёл работник, который продолжал теперь работать у нас. Vedieť o podnikaní "zvnútra" Nebolo to jednoduché ... V kaviarni, predchádzajúci majiteľ k nám prišiel zamestnanec, ktorý pokračoval v práci pre nás. Зная все сильные и слабые стороны кофейного бизнеса, он потихоньку вводил нас в курс дела. Znalosť silných a slabých stránok podniku kávy, pomaly nás viedol až do rýchlosti. И тут мы отчётливо осознали, что утверждение «мобильная кофейня – это легкий и прибыльный бизнес» - это неправда. A tu sme jasne vedomí toho, že výrok "mobilné kaviareň - je to jednoduché a ziskové podnikanie" - to nie je pravda.

Первая мысль, возникшая у нас, это как сэкономить на расходных материалах, без ущерба для бизнеса. Prvé myšlienky, ktoré k nám prišiel, je to, ako ušetriť na spotrebný materiál, aby bol dotknutý podnikania. Это распространенная идея, изначально обречённая на провал: более дешёвые стаканчики были низкого качества( деформировались, могли протечь, были невозможно горячими!)… Замена молока (нет, не подумайте, молоко мы выбрали качественное, и многим оно нравилось больше прежнего!), но…постоянные клиенты, которые полюбили предыдущее сочетание, стали выражать недовольство… Уходить от нас… Как доказать, что это тоже достойный продукт и он не чуть не хуже предыдущего? Jedná sa o spoločný nápad, pôvodne odsúdená na neúspech: lacnejšie okuliare boli nízkej kvality (! Zdeformované, môže dôjsť k úniku nebolo horúco) ... Výmena mlieko (! Nie, nemyslím, že sme si vybrali kvalitného mlieka, a mnoho sa to páčilo viac ako inokedy), ale ... štamgasti, ktorí majú radi kombináciu predchádzajúce, začal sa sťažovať ... Odchádza od nás ... Ako môžem dokázať, že to je tiež slušný výrobok, a nie je to o niečo lepšie ako ten predchádzajúci? Доказывать всегда сложно, особенно, если твоя кофейня находиться в центре столицы, где клиенты – очень требовательные особы. Vždy byť ťažké, najmä ak vaše kaviareň v centre hlavného mesta, kde si zákazníci - veľmi náročný človek.

Мы продолжали экспериментировать, набивали «шишки», теряя старых, и находя новых клиентов. Pokračovali sme v experimente, plnené "rany", stráca tie staré, a nájsť nových zákazníkov. Было очень тяжело и морально, и физически… Мне было тяжело разрываться между семьёй, ребёнком и «StarKava», ставшей такой родной ... Bolo to veľmi ťažké a emocionálne a fyzicky ... Bolo ťažké byť zničený medzi rodinou, dieťaťom a "StarKava", ktorý sa stal tak drahý ... Нелегко было и моему мужу, который разрывался между основной работой и новым бизнесом… Было тяжело и нашей малышке, которая всегда и везде была с нами, ведь оставить ее было не на кого. Nebolo to ľahké, a môj manžel, ktorý sa zmieta medzi svojím hlavným zamestnaním a nových obchodných ... Bolo to ťažké, a naše dievčatko, ktorá je vždy a všade s nami, pretože nezanecháva to nikomu. Много раз хотелось всё бросить, продать и забыть, как страшный сон, и жить прежней жизнью!.. Mnohokrát chcel odísť, predať a zabudnúť, ako zlý sen a žiť rovnaký život! .. Бесконечные проверки правоохранительных органов, пренебрежительное, а порой и хамское отношение государственных органов, наглое появление рядом, практически напротив, конкурентов, заставляло опускать руки. Infinite kontrola presadzovania práva, zanedbávanie a niekedy hulvát postoj vládnych úradníkov, drzá vzhľad tam, takmer naproti, konkurenti, nútení vzdať sa. Но каждый раз я говорила себе и мужу: «Соберись! Ale zakaždým, keď som povedal ja a môj manžel, "Get to spolu! Мы не должны сдаваться!». Nesmieme sa vzdať! ". Такие критические ситуации закалили нас. Takéto kritické situácie kalené nás. Невероятно, но теперь мы чувствовали себя намного сильнее! Neuveriteľné, ale teraz sa cítime oveľa silnejší!

«StarKava» внедряет кофейное ноу-хау! «StarKava» predstaví kávu know-how!


Киев жил прежней жизнью – бесконечная беготня утомляла людей. Kyjev žil bývalý život - nekonečné vyčerpávajúce hemženie ľudí. И они находили несколько минут, чтобы набраться сил в нашем кофейном оазисе…Ароматный, вкусный кофе открывал им «второе дыхание». A našli niekoľko minút, aby nabrali silu v našej kaviarni Oasis ... Voňavé, chutnej kávy zjavil im "druhý dych". И люди, как отдохнувшие странники, продолжали свой путь… A ľudia odpočívali ako pútnici pokračovali vo svojej ceste ...

Многое поменялось на нашей мобильной кофейне и лишь две вещи остались неизменными – это отменное качество наших напитков и хорошее обслуживание. Veľa sa zmenilo na našej mobilnej kaviarni, a len dve veci zostali rovnaké - je to vynikajúca kvalita našich nápojov a dobré služby. Здесь «StarKava» была и остаётся категоричной! Tu «StarKava» bol a stále je kategorický! Никаких сделок с совестью! Žiadne transakcie so svedomím!

Прошло несколько месяцев и мне захотелось работать законно, вопреки беззаконию. Niekoľko mesiacov uplynulo a ja som chcel pracovať legálne, a to napriek ilegality. Здесь мне пригодилась моя юриспруденция. To bolo užitočné pre mňa je moje právo. Я нашла честные пути, и добилась желаемого. Našiel som poctivá cesta, a dosiahla žiaduca. Так мы обосновались на новом месте, всё законно, всё спокойно. Tak sme sa dohodli na novom mieste, všetkým právnickým osobám, všetko je pokoj. У «StarKava» появились свои клиенты, которых хотелось приятно удивлять, радовать. V "StarKava» vytvorili svojich zákazníkov, že chcela prekvapiť, rozkoš. Поэтому мы стали придумывать и воплощать в жизнь различные идеи. Takže sme začali vymýšľať a realizovať rôzne nápady.

Таким образом, у нас появились ТОППИНГИ: карамель, клубника, вишня, шоколад, ваниль; а с недавних пор, ещё и МЯТНЫЙ СИРОП! Preto sme prišli zálievky: karamel, jahoda, čerešňa, čokoláda, vanilka, a viac nedávno, stále viac a mäta sirup! Это было наше ноу-хау, которое не осталось незамеченным. Bola to naše know-how, čo nezostalo bez povšimnutia. Затем, я изучила международный рейтинг популярности специй, и решила разнообразить наши пряности. Potom som študoval medzinárodné popularity rating korenia a rozhodol diverzifikovať naše korenia. Вслед за такой популярной корицей, появился кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика, цедра апельсина, цедра лимона. Людям наше нововведение пришлось по душе, появилось много постоянных клиентов. Po tak populárne škoricu objavil kardamom, zázvor, muškátový oriešok, klinčeky, pomarančová kôra, citrónová kôra. Ľudia sú naše inovácie mal na mysli, existuje veľa stálych zákazníkov.

Вдохновлённые таким успехом, мы решили не останавливаться, ведь, как известно, нет предела совершенству... Inšpirovaný týmto úspechom, rozhodli sme sa zastaviť, pretože, ako viete, nie je tam žiadny limit k dokonalosti ... Я много читала, размышляла, и так появилась идея: по пятницам, когда в последний рабочий день, уставшие и угрюмые люди, с трудом проснувшись, идут на работу, и заходят к нам взбодриться стаканчиком ароматного напитка, мы к каждому стаканчику кофе давали в придачу комплимент, в виде кофейного зерна в шоколадке. Veľa čítam, myslenie, a tak dostal nápad: V piatok, kedy posledný pracovný deň unavený a náladoví ľudia, snažia sa prebudiť, ísť do práce, a ideme sa vzchopiť pohári ochutené nápoje, sme dať každý šálku kávy zjednávať Darček v podobe kávových zŕn v čokoláde bare. Казалось бы, мелочь… А как приятно людям – оттого, что им неожиданно уделили знак внимания. Mohlo by sa zdať malá vec ... Ale je to fajn ľudí - pretože zrazu venovaná pozornosť označenie. Нам приятно потому, что на наших глазах, человек стаёт улыбчивей, радостней, «расправляет крылья»… Мы ощущали себя добрыми волшебниками, прибывшим в скучный и неулыбчивый город с Планеты Счастья! Sme radi, pretože naše oči, osoba prestane usmievavý, rozradostený, "šíri svoje krídla ..." Cítime, že dobrý sprievodca, ktorý prišiel do nudné a bez úsmevu mesto z planéty Bliss! Но…злые волшебники тоже существуют, к сожалению. Ale ... zlí čarodejníci tiež existujú, bohužiaľ. Они не владеют добрыми чарами, не создают, а… разрушают чужое… Nemajú dobré kúzla, nevytvárajú, a zničiť ich iných ľudí ......

«Неожиданная подножка» или «прийти на всё готовенькое». "Neočakávané vypnutie" alebo "poď všetkých gotovenkoe."


Такие «чародеи», наблюдая за очередью клиентов к нашей мобильной кофейне из окна бизнес-центра, на территории которого мы работали уже 8 месяцев, не смогли «пережить» чужой успех… Takéto "čarodejníci", sledovanie fronty zákazníkov na našich mobilných kaviarni centra okná podnikania, na území, na ktorom sme pracovali na 8 mesiacov, neboli schopní "prežiť" niekoho iného úspechu ...

Кофейне «StarKava» сухо сообщили, что директору ресторана, который находиться в здании, ой как приглянулось наше место, «вдруг» захотелось открыть там (именно там!) свой ларёк и, желательно, забрать наших работников «в довесок». Perk «StarKava» sucho informovala, že riaditeľ v reštaurácii, ktorá sa nachádza v budove, oh, ako naše miesto priťahuje, "náhle" chcel otvoriť tam (bolo to tam!) Jeho stánku, a pokiaľ možno, aby sa našich pracovníkov "v prívesku." С нами досрочно разорвали договор… U nás predčasne ukončiť zmluvu ...

Скажите, что ощущает трудяга-садовник, у которого решили отобрать выращенный им из крохотных ростков прекрасный фруктовый сад, щедро дающий плоды?.. Povedzme, že to je ťahúň, záhradník, ktorý sa rozhodol vybrať im rozrástla z malej klíčky krásnu sadu, veľkoryso dávať ovocie? .. Да и кто забирает?.. A kto zdvihne? ​​.. Люди, которые всё это время не приложили никаких усилий для его развития… Простые «наблюдатели», лениво ожидающие возможности прийти « на всё готовенькое!» Ľudia, ktorí majú po celý čas robil žiadne úsilie rozvíjať ju ... Jednoduché "pozorovateľa", lenivo čakal na príležitosť, aby sa "všetkým gotovenkoe!"

Я ощущала себя таким садовником… Моим садом был бизнес, все наработанные за это время клиенты, наша хорошая репутация и оптимистические планы на будущее… Cítil som sa ako záhradník ... Moja záhrada bola firma, je to všetko sa postupom času vyvíjali, zákazníci, naše dobré meno a optimistické plány do budúcna ...

Один известный политик предлагает в случае такого «беспредела» браться за вилы… Я решила не идти на радикальные меры. Jeden známy politik sa v prípade takéhoto "rozhorčenie" zaberajú vidly ... Rozhodol som sa ísť k drastickým opatreniam. Но и отдавать своё «детище», и уступать – не собиралась! Ale vzdať sa svojej "dieťa", a výnos - nemieni! «Мы ещё повоюем!» сказали мы себе и… обосновались напротив. "Budeme bojovať ešte!" Povedali sme si, ... a usadil sa v prednej časti.

«Доносы не добавят «спроса»!» или «достойно конкурировать умеют не все!» "Vypovedanie sa nepridá" žiadosť "" alebo "neviem, ako konkurovať všetkým!"


Как я уже сказала ранее, мы решили не сдаваться, не искать новое место и начинать всё сначала, а продолжать обслуживать наших клиентов, бороться за каждого из них, только уже на новой территории, совсем рядом с прежней. Ako som už povedal skôr, sme sa rozhodli nevzdať sa, nepozeraj sa na nové miesto a začať znovu, a pokračovať slúžiť našim zákazníkom, bojovať za každého z nich, ale tentoraz na novom mieste, v tesnej blízkosti rovnaké. Огромное спасибо Торговому дому «Лагода», руководство которого поддержало нас в трудную минуту и поверило в нас! Mnohé vďaka obchodnom dome "Lagoda", ktorého vedenie sa nás v ťažkých časoch a verili v nás!

Не скрою, было очень сложно, ведь владелец нового ларька, который появился на месте «StarKava»,не ожидал такого поворота с нашей стороны, у него были совершенно другие планы: мы «испаримся», и все клиенты с распростёртыми объятиями прибегут к нему. Musím priznať, že to bolo veľmi ťažké, pretože nový majiteľ stánku, ktorý sa objavil na stránkach "StarKava», nečakal taký obrat z našej strany, mal úplne iné plány: sme "vyparí" a všetci zákazníci prídu beží s otvorenou náručou k nemu. Я думаю, жажда «лёгкого бизнеса» заслуженно может пополнить перечень давно прописанных человеческих пороков. Myslím, že túžba po "jednoduché podnikanie" zaslúžene môže začiatok zoznamu dlhodobých predpis ľudských nerestí.

Мы всегда выступали за честную конкуренцию, чего не скажешь о новом ларьке. Vždy sme stáli spravodlivú hospodársku súťaž nemožno povedať o novom kiosku. Зачем искать информацию, советоваться со специалистами, начинать «с нуля», внедрять яркие идеи, если можно взять – и прийти на всё готовенькое! Prečo hľadať informácie, obráťte sa na odborníkov, začať "od nuly", zaviesť nápad, ak si môžete vziať - a prísť vôbec gotovenkoe! А когда они не получили желаемого «ажиотажа», то просто начали писать «доносы» на нас во все существующие инстанции, надеясь на то, что мы не выдержим проверок и самоликвидируемся… Эта информация стала мне известной от самих «проверяющих», которые объясняли свои частые визиты тем, что на нас «жалуется ларёк напротив». A keď nedostal požadovaný "buzz", potom začal písať "udania" Pre nás pre všetky existujúce orgány, v nádeji, že sa nám nepodarilo kontroly a samolikvidiruemsya ... Táto informácia bola známa mi od samého "inšpektori", ktorí vysvetľovali časté návštevy na skutočnosť, že na nás, "sťažuje státie pravý opak." Да… Достойные методы, ничего не скажешь. Áno ... Worthy metódy naozaj. Впрочем, «кляузы» не помогли конкурентам увеличить спрос на свои предложения. Avšak, "ohováranie" nepomôže súťažiaci k zvýšeniu dopytu po ich návrhy. Не тем путём они пошли к сердцам потенциальных покупателей! Takto nie, oni šli do sŕdc potenciálnych kupujúcich! А мы, из-за постоянных проверок, вынужденно доставляли неудобство нашим дорогим клиентам, кофейня часто была закрыта. A my, pretože konštantných kontrol vnútorne priniesol nepríjemnosti našim zákazníkom, bola káva často zatvorené. Но ничего поделать с этим не могли. Ale nič s tým robiť nemohli.

К тому же, с ларька к нам направляли людей, которые даже угрожали нам связями с правоохранительными органами, буквально заставляя «убираться с их глаз и не мешать их торговле». Okrem toho sa pri stánku s nami priamo ľuďom, ktorí nám dokonca hrozilo spojenie s orgánmi presadzovania práva, čo doslovne "dostať von z ich očí a nie sú v rozpore s ich obchodu." Создавалось впечатление, что фантастическая машина времени перенесла нас в «лихие 90-тые»… Dojem, že fantastický stroj času sme trpeli v "brilantné 90-Tye" ...

«Собаки лают – караван идёт!» или «Справедливость восторжествовала!» "Psy kôra - karavána sa pohybuje na"! "Spravodlivosť zvíťazila" alebo


Прошло несколько месяцев тяжёлой борьбы, и мы наконец-то вздохнули с облегчением… Когда совесть и помыслы чисты, легче преодолевать трудности. Trvalo niekoľko mesiacov ťažkých bojov, a my sme konečne vydýchol úľavou ... Keď svedomia a myšlienky sú čisté, je to jednoduchšie prekonať ťažkosti. Да, иногда нас ещё «проверяют», но когда с документацией всё в порядке, то и на лже вызовы реагировать нет резона! Áno, niekedy sa ešte "check", ale keď sa všetka dokumentácia je v poriadku, a falošné volanie reagovať žiadny dôvod! Можно сказать, что справедливость восторжествовала! Môžeme povedať, že spravodlivosti bolo doručené! «StarKava» работает, мы продолжаем обслуживать Вас, наши дорогие клиенты, стараемся не только вести честный бизнес, а и радовать, вдохновлять. «StarKava» Práca, budeme aj naďalej slúžiť vám, naši milí zákazníci, snažíme sa nielen udržať poctivý obchod a potešenie, inšpirovať. Дарить Вам бодрость и хорошее настроение. Ak chcete vám odvahu a dobrú náladu. К примеру, 7-го марта мы радовали всех женщин поздравительными открытками с нашим логотипом и «Рафаэлкой», а к Пасхе раздавали сладкие медальоны с нанесённым на них пасхальным изображением. Napríklad 7. marca sme radi všetky ženy blahoželanie s našim logom a nápisom "Rafaelkoy" a rozdávali veľkonočné sladké medailónu použité s Veľkonočné obrázok. Будем стараться, чтобы такие сюрпризы, как и новые креативные идеи, стали доброй традицией мобильной кофейни «StarKava»! Budeme sa snažiť, aby si také prekvapenie, pretože nové kreatívne nápady sa stali dobrou tradíciou mobilné kávy "StarKava»!

Хочется добавить, дорогие друзья, что мы, наконец-то расширяемся! Chcem pridať, drahí priatelia, že sme konečne rozširuje! У нас появилась ещё одна мобильная кофейня, подробности об этом Вы cможете прочитать позже в разделе «Новости». Máme ďalšie mobilné kaviareň, podrobnosti o tomto cmozhete budete čítať neskôr v sekcie "Aktuality".

Просим всех наших постоянных и не только клиентов оставлять свои отзывы о «StarKava», свои пожелания в соответствующих разделах сайта. Žiadame všetkých našich verných zákazníkov a nie len ich názory «StarKava», ich priania v príslušných častiach na webe. «StarKava» дорожит каждым из Вас, дорогие друзья. «StarKava» hodnoty každého z vás, drahí priatelia. Ведь только так мы будем знать о наших преимуществах, а также нюансах, которые, возможно, нуждаются в доработке. Koniec koncov, jediný spôsob, ako budeme vedieť o našich výhod a nuansy, ktoré môžu vyžadovať zlepšenie. Компетентнее Вашего мнения для нас просто нет! Príslušný než váš názor, že jednoducho nie!

«StarKava» ждёт Вас! «StarKava» na vás čaká!


Да, вначале было зерно… С тех пор, как в 16 веке кофе попал в Европу, утекло много воды… Для того, чтобы насладиться этим чудо напитком, не обязательно быть богатым и влиятельным человеком, как это было когда-то… Достаточно просто заказать стаканчик латтэ или капуччино, мокка или американо, еспрессо или маккиато в мобильной кофейне. Áno, na prvý pohľad to bolo obilie ... Od tej doby, rovnako ako v 16. storočí, bola káva v Európe, veľa vody pod mostom ... Aby ste si mohli vychutnať tento zázrak nápoj, nemusí byť bohatý a mocný muž, ako to bolo kedysi ... Proste, aby šálka latte alebo cappuccino, mokka alebo americano, espresso macchiato alebo v mobilnom kaviarni. И пусть Ваше сердце подскажет Вам, какой мобильной кофейне отдать своё предпочтение! A nech vaše srdce vám povedia, čo mobilný kaviareň, aby vaše preferencie! Радушие, порядочность, умение радовать и приятно удивлять клиентов были актуальны всегда - и в далёком 16 веке, и сегодня, в наше время. Láskavosť, čestnosť, schopnosť prekvapiť a potešiť zákazníkov boli vždy dôležité - a v 16. storočí a dnes, v našej dobe. Это осталось неизменным, как и любовь людей к кофе. To zostalo bezo zmeny, ako je láska ľudí na kávu. Этими принципами неизменно руководствуется «StarKava»! Vždy sa riadiť týmito zásadami «StarKava»!

В заключении моего рассказа, я хочу сказать, что ни минуты не жалею о том, что когда-то рискнула, сделала такой выбор, в котором меня вовремя поддержал мой любимый муж! Na konci príbehu, ale chcem povedať, že neľutujem ani minútu, čo kedysi odvážil, urobil takú voľbu, ktorú som cúval svojho milovaného manžela! Да, это был нелёгкий путь, иногда было невыносимо больно, от несправедливости опускались руки… Но мы не сдались! Áno, bol to náročný spôsob, ako to bolo niekedy neznesiteľná bolesť, nespravodlivosť stratil moje srdce ... Ale my sme sa nevzdali! «StarKava» будет работать для Вас и впредь! «StarKava» bude pracovať pre vás aj naďalej! Надеемся на дальнейшее развитие, обещаем радовать Вас интересными задумками! Dúfame, že pre ďalší rozvoj, sľub, aby si bola šťastná s niektorými zaujímavými nápadmi!

Рассказ правдив мой, нет в нём украшений – Môj príbeh je pravdivý, nie je tam žiadne šperky -

сквозь тернии мы шли к своей Звезде! Prechádzali sme tŕne na hviezdy!

Чтоб стать для Вас родней и совершенней – Ak sa chcete vaši príbuzní a kompletné -

отдушиной, в столичной суете! odvetranie v metropolitnej zhonu!

Мобильная кофейня – это чудо! Mobilné kaviareň - to je zázrak!

Зимой – согреет, летом – ободрит! Zima - teplá v lete - podporí!

Всегда «StarKava» рядом с Вами будет! Vždy «StarKava» vedľa vás bude!

Мы там, где вдохновение парит! Sme tam, kde inšpirácie stúpa!

Отменный кофе с тонким ароматом, Výborná káva s jemnou vôňou,

наполнит Вас энергией своей! vás naplní svojou energiou!

«StarKava» Вам всегда сердечно рада, «StarKava» Nachádzate sa vždy srdečne radi,

ведь с нами и душевней и вкусней! po nás a oduševnený a chutné!

Спасибо! Ďakujem vám! Ваш заказ принят! Vaša objednávka je prijatá!
Мы в Вконтакте Sme na Facebooku
Мы на Facebook Sme na Facebooku
Мы в Twitter Sledujte nás na Twitteri
Cvrlikání