Вопросы и ответы Pytania i odpowiedzi

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, a to,

есть рубрика «Вопросы и ответы» mają działu "Pytania i odpowiedzi"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Dla zainteresowanych, myślenia - tutaj!

Найдём ответ! Odpowiedź znajdujemy! Подскажем без труда! Pytaj łatwo!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Irish przysłowie mówi: "Najłatwiej dostać odpowiedzi - zadaj pytanie!" W dobie technologii informacyjnych, wydaje się, nie ma nic prostszego, niż znaleźć się w "World Wide Web" informacji rację. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Tak, "poszukiwacze" daje możliwości, ale często nic z nich, niestety, nie dla Ciebie ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». W jednym z programów rozrywkowych wciąż opcja "zadzwoń do przyjaciela." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Jeśli nie pomogła, to jest na stronie «StarKava» znajdziesz to, czego szukasz. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Zapraszam do zadawania pytań związanych z kawą, jego historii ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Dowiedz się więcej na temat funkcji i rodzajów tego boskiego napoju. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Także dowiedzieć się o naszej mobilnej kawiarni, promocjach i specjalnych ofertach w sekcji "Pytania i odpowiedzi". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Zadawaj pytania i uzyskać szybkie i właściwe odpowiedzi.

Мы услышим каждого! Usłyszymy wszystkich!

вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Алла Pytanie dodał (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Data: 25.09.2013

Добрый день. Dzień dobry. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Proszę mi powiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do funkcjonowania telefonu kawy? заранее спасибо. Dzięki z góry.

ответ odpowiedź

Здравствуйте, Алла! Witaj, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Na działanie telefonu kawy wymagają następujące dokumenty:

1. 1. Свидетельство о гос. Certyfikat państwa. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Zarejestrowany właściciel (lub wyciąg z państwa. Rejestru).

2. 2. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Pomoc kształt 4-OPP (o rejestracji do podatku).

3. 3. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Dowody jednego podatku (druga grupa), które powinny zostać określone takie czynności: 56.10-mobile usługi gastronomiczne; 56.30-usługowa bezalkoholowych; 47.99-Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Zamiast jednego certyfikatu podatkowego można mieć patent na handlu (na Ukrainie, bez odniesienia do konkretnego miejsca), w takim przypadku będziesz w sprawie wspólnego systemu opodatkowania, który Nemea opłacalna niż podatek liniowy.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). W przypadku płatników jednolitego podatku - rezerwuj dochodów dla grup 1 i 2 (nagrana w podatku).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Zawiadomienie o rejestracji płatnika płatności jednolitej (fundusz emerytalny).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Jeśli jest to pracownik, umowa o pracę zawarta jest w Centrum Zatrudnienia.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Jeśli jest to pracownik, historia zatrudnienia.

8. 8. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Jeśli jest to pracownik, a następnie rejestracji Funduszu z sots.strahovaniya wypadków.

9. 9. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. W arkuszu danych w specjalnych notatek powinno być napisane: telefony punkt herbaty.

10. 10. Медицинская книжка на работника. Medycyna książki na pracownika.

11. 11. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Jak dla SES, że oficjalnie nie dają zgody, powołując się na fakt, że ustawa przewiduje taką działalność jak telefon kawiarni, odpowiednio, że nie wiem, co do popytu. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Na Państwa życzenie, wydawać oficjalne zaprzeczenie, ze względu na brak niezbędnych aktów prawnych.

Это полный список всех необходимых документов для работы. To jest pełna lista wszystkich dokumentów wymaganych do pracy.

Желаю успехов! Życzę powodzenia!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Jeśli masz pytania - pytaj, odpowiem z przyjemnością!

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Владислав Pytanie dodał (a) Vladislav
Дата: 24.08.2013 Data: 24.08.2013

Т.е. Oznacza to, że единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? Tylko najlepszym rozwiązaniem z baterii - kosztownego zakupu włoskim ekspresem do kawy, wyposażony w gazie?
т.е. tj. обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? Delonghi konwencjonalne i Jura tysięcy do 2-3 tysięcy dolarów nie jest to opcja w ogóle jest?
Насколько я знаю, все они электрические. O ile mi wiadomo, wszystkie są elektryczne. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Dogodnie, jest młynek do kawy i określony jako pojemnika na mleko. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Tak więc, musimy kupić tylko włoską Gaggia, itd.?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Po prostu miejsce, w którym chciałem oprobyvat pewno nie wyposażonych placówek. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Czy zwykłe baterie lub generator nie wystarczy do ogrzewania normalnego ekspres kotła? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Przecież słyszałem niezależnego elektrokofeynyah którzy pracują na Ukrainie.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Również pytanie o generator - powiedzieć, że tworzy wysoki poziom hałasu i zapach to z koszmarnym + więcej spalin. как с этим справляетесь? jak sobie z tym poradzić?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Jak teraz wyglądał - w Rosji nie zazwyczaj sprzedawane w ekspres do kawy z podłączeniem do gazu. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Więc jeszcze, zdaje się, należy rozważyć samowystarczalny Wersja elektryczna

ответ odpowiedź

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, idea of ​​Fame Donina w pełni automatyczny ekspres do kawy dla mnie nie jest to opcja w ogóle jest. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. Nie jest to opcja, która jest przedstawiona w Ukrainie i Europie, skąd ten pomysł jest. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. Z takim powodzeniem można umieścić tylko ekspres do kawy, którzy poprzedzili nas w Ukrainie sklepów mobilnych kawy. Но мы от него отошли. Ale my go zostawiła. Какова цель мобильной кофейни? Jaki jest cel telefonu kawy?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Własnością gorący napój, i przygotowuje barista (osoba, która wie, jak prawidłowo przygotować espresso), to jest do gotowania, a nie nacisnąć przycisk i przygotować napój), że jest specjalistą w swojej dziedzinie - barista - wybiera poprawne mielenia kawy, wygląda jak kawa płynie prawidłowo bicze mleko, to co robią jest dobre w kawiarni, teraz robi się na ulicy w przystępnej cenie. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Jako cel telefonu kawiarni szybko i łatwo przygotować drinka i umożliwić osobie, z którą pośpiechu. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Kolejnym celem sam w sobie jest chyba główny, od którego wszystko się zaczyna: opracowanie kofepitiya kultury, bo wielu nie wie i nie rozumie, jak do smaku espresso, latte różni się od USA itd. Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. To są nasze cele i pracy, tak wszystko dobrze mobile kawiarnia w Kijowie.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Możesz mieć inne cele, to twoja sprawa. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Jeśli nie chcesz zajmować się szkoleniem, chcesz zainwestować minimum, a potem, być może, i rozwijać, to jest całkiem dobry pomysł.
Что касается электрических кофемашин. Co do elektrycznych ekspresów do kawy. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Aby zrozumieć, mogą działać tylko na jednej baterii, czy nie, trzeba wiedzieć, moc ekspresów do kawy, w zależności od, które można odebrać samemu bespereboynik niezbędne uprawnienia i numer baterii, mogą być dwa, trzy, cztery .... Все зависит от мощности кофемашины. To wszystko zależy od mocy, ekspresów do kawy.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generator być wybrana w zależności od mocy maszyny do kawy. Генераторы разные. Generatory są różne. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Na przykład, możemy użyć generatora Honda, jest niski poziom hałasu. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Biorąc pod uwagę fakt, że jego praca na ulicy, specyficzne zapachy i hałas nie słychać, oczywiście, że nie jest cichy i pracuje jako ran-up samochodu, a to o normalne, niedrażniący. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. O straszny zapach: KASHMARNY - jest przesadzone, sam zapach, a jeśli były stojących w pobliżu samochodów gojenia zagranicznych. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Na zewnątrz nie zwracają uwagi.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. W Rosji nie automatów do sprzedaży kawy z gazu, bo nie ma popytu. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. Na Ukrainie też nie są sprzedawane, głównie na zamówienie. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Co więcej, wiele znanych włoskich fabryk produkujących maszyny do kawy na ogół nie są przyciągane do produkcji przenośnika. Собирают кофемашины только под заказ. Zbieraj zamówienia ekspres tylko. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Dla nas jest to dziwne, aby usłyszeć, że roślina produkuje na zamówienie. Но тем не менее это так. Niemniej jednak, jest to.

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Владислав Pytanie dodał (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Data: 23.08.2013

3. 3. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Jeśli wiesz, powiedz AMP-ta, jak działają samodzielne kawę bez gazu - jak rozumiem, kupił kilka baterii (?? Przy okazji, co regularne samochód lub specjalnych), które muszą być ładowane w nocy, to jest podłączony do falownika, który przetwarza napięcie, ale do niego zasilania głównego systemu? хватает ли этого на 8 часов? Czy to wystarczy na 8 godzin? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nie ma przerwy w dostawie prądu? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Ponownie, należy okresowo uruchomić silnik?

ответ odpowiedź

3. 3. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Co do trzeciego pytania, rozumiesz wszystko, co jest nie tak, a może prawidłowo wyjaśnione ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Z jednego zestawu ekspresu baterii nie może pracować. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Praca na gazie automatycznie oznacza dodatkową pracę lub z akumulatora lub generatora.

Как это все устроено? Jak to wszystko działa? Давайте разберемся! Przekonajmy się!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Butla z gazem jest wyłącznie dla producenta kotła grzewczego (nie elektryka).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Również osobno kupił dwa zwykłe akumulatora na 100 amperów każdy. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Akumulatory z przetwornicy (przetwornica) tworzą prąd 12 W 220 watów. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Pracują ekspres do kawy, który automatycznie doprowadza wodę do kotła. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Również z nich pracuje szlifierka, oświetlenie lub akcent wietlenia swoim miejscu pracy, videnablyudenie jeśli używasz pracowników i electro-przycisk ekspresu do kawy, jeśli automatyczne lub półautomatyczne.

Мы используем ручные кофемашины. Używamy ręcznego ekspresu.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Okresowo uruchomić samochód nie jest konieczne, ponieważ nie używasz wbudowanego do akumulatora samochodowego, należy użyć osobnego zakupu, dodatkowe baterie. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Ładowania baterie te są zwykle w nocy, w akumulatorach trwa 8-12 godzin w ciągu dnia.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Co do przerywania prądu, to jest możliwe, aby umieścić regulator napięcia.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. Już nie należy używać akumulatorów, a nie korzystamy z generatora prądu na 1 pl. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Trudno jest powiedzieć, że to się opłaca, czy nie, jako generator elektryczny wypełnić benzyny. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Ale nie ma potrzeby ładowania baterii, aw rzeczywistości w celu obciążania nimi, trzeba wynająć garaż oraz wypożyczalnię garażu okazuje się droższe niż wynajem miejsca parkingowe, które można wykorzystać w ciepłej pory roku (wiosna, lato, jesień), kiedy mróz musi być koniecznie ciepły, ogrzewany garaż.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Zamiast stacjonarnego elektrycznej, Butla gazowa, baterie elektryczne mogą być stosowane do 4,8-5 kV, nie mniej, ale nie jest to bardzo korzystne!

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Владислав Pytanie dodał (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Data: 23.08.2013

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Powiedz AMP-TA szczegółów na temat zasilania systemu -
1. 1. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? działa dokładnie tak, jak kawę - gaz, prąd, kombinacja?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? I nie rozumiem, co w szczególności związane butli gazowych - do browaru, lub zamontowane na stałe w samochodzie? если в автомобиль, то к чему они подключены? Jeśli w samochodzie, to co są one połączone? как работает система выхлопа в данном случае? jak układ wydechowy, w tym przypadku?
2. 2. в чём заключается опасность при работе с газом? co jest niebezpieczeństwo podczas pracy z gazem? каким образом это может взроваться - т.е. jak to może vzrovatsya - tj. что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? co dokładnie oznacza "nieostrożnego obchodzenia"?

ответ odpowiedź

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Dziękuję, Vladislav, na pytania odpowiadali w kolejności:

1. 1. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Nasze maszyny do kawy pracuje w połączeniu, ok. 90% - jest elektrykiem, a 10% - jest to gaz. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Nie mogę zgodzić się z niektórymi kolegami z Rosji, że gaz - jest to opłacalne. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Osobiście, dla mnie i dla moich kawiarniach jest najlepszy elektryk. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Dlaczego taki związek i co to zależy? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. To proste: wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), pracujemy nad elektryką w pobliżu dzielnicy biznesowej, oraz w weekendy czasami gospodarzem wydarzenia, takie jak festiwale, zawody, zwiedzanie show, w którym nie można połączyć się z inżynierii elektrycznej, a w tym przypadku używamy butli gazowej .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Coffee pracował z gazem, musi być wyposażone w gazie. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. Dzieje się to na dwa sposoby: wiele włoskie fabryki do produkcji maszyn do kawy na żądanie wyposażenia samochodu do pracy na gazie, posiada specjalny wąż do stosowania na gaz, tzn. такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. takie ekspres może pracować z elektrycznej lub gazu z. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Na każdej takiej maszyny do kawy posiada specjalny przełącznik (switch) i przejściu do pozycji tej czy innej. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Drugi sposób - to amatorsko, niektórzy rzemieślnicy sami wyposażone w ekspresy do kawy w pracy na gazie, to jest o wiele tańsze niż w wersji fabrycznej. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Są to kawy w konsekwencji i może eksplodować. Крайне не рекомендую второй способ. Czy nie bardzo polecam drugą metodę.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Jeśli chodzi o zbiornik gazu, znajdują się również dwa rozwiązania: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Na samochodzie można ustawić HBO (urządzenia gazowe), w którym to przypadku butli z gazem jest zamontowany w pojeździe, to łączy się z samego przewodu gazowego z reduktorem ekspresów do kawy. 2. 2. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Butla gazowa jest umieszczona w dolnej komorze samochodu, to nie jest stały, należy wyciągnąć maszyny w celu ponownego napełnienia. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. To także łączy się z węża z reduktorem do pracy na gazie.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. W odniesieniu do układu wydechowego: nie ma. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Oparzenia gazowe i tym samym podgrzewa ekspres do kotła. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Można narysować analogię z płyty głównej, jeśli to gaz, po włączeniu palnika i umieścić ją na garnku z wodą, pan się nagrzewa. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Ty też tam jest każdy system spalin w mieszkaniu? Газ просто сгорает и все. Gaz jest po prostu spalił.

2. 2. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Gazu poziom składa się przede wszystkim z uszkodzenia butli lub awarii zaworu. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Butla gazowa składa się z siłownika i zaworu. Больше в нем ничего нет. Więcej nic nie jest. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Tak więc, jeśli zawór jest uszkodzony i przechodzi gaz, a obok i jesteś palaczem, lub klient, lub po prostu oznacza passer i dymy, w wyniku wycieku gazu może spowodować wybuch. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Niebezpieczeństwo butli z gazem może być na jej nieprawidłowego tankowania, na przykład, siłownik jest przeznaczony do 10 litrów w ciągu roku uruchomiono zbiornika i nie wylewa benzynę z niej - jest niepalny gaz, który gromadzi się zwłaszcza w zimie. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. To wymaga pewnej ilości w zbiorniku, i zwykle zatankować 10 litrów zamiast 9,8 litra. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. Może też przynieść wybuch butli gazowej. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Innym ważnym czynnikiem jest to, butelki napełnić w letnie upały. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Na przykład na ulicy 30, wypełnieniu balonu z 10 litrów do 9 litrów, i myślę, że wszystko jest w porządku. На самом деле это не так! W rzeczywistości tak nie jest! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. W wysokich temperaturach, gaz rozszerza się mocno o około 40%, a więc ciepło jest konieczne, aby napełnić zbiornik gazu do 50%, a ponad 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. I extended gaz, jak wiadomo, może również prowadzić do cylindra wybuchu.

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Константин Pytanie dodał (a) Constantine
Дата: 01.07.2013 Data: 07/01/2013

А капучино есть у Вас? Cappuccino masz?

ответ odpowiedź

Конечно! Oczywiście! У нас самый вкусный капучино! Mamy najbardziej pyszne cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
вопрос pytanie
Вопрос добавил(а) Светлана Pytanie dodał (a) Svetlana
Дата: 13.06.2013 Data: 13.06.2013

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Czy można zamówić telefon kawiarnia w okolicy? Какие условия? Jakie są warunki?

ответ odpowiedź

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, pracujemy do opuszczenia miasta (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Brak warunków dodatkowych nie można po prostu dokonać rezerwacji. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Możesz zamówić na naszej stronie internetowej (formularz w lewym górnym rogu).

С уважением, СтарКава Z poważaniem, StarKava
назад 1 далее Poprzednia 1 Następna


Оставить отзыв Zostaw komentarz

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Wymagane pola są oznaczone *.

Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij na sam kod do nowego kodu.

Спасибо! Dziękujemy! Ваш заказ принят! Twoje zamówienie zostanie przyjęte!
Мы в Вконтакте Jesteśmy na Facebooku
Мы на Facebook Jesteśmy na Facebooku
Мы в Twitter Śledź nas na Twitterze
Świergot