Как сократить потребление кофеина Jak ograniczyć spożycie kofeiny

Зачастую люди, которые раньше употребляли много кофеина (будь то чай, кофе или кока-кола, другие напитки, содержащие кофеин) и вдруг решили резко снизить количество его потребления сообщили, что они становятся раздражительными, им становится трудно сосредоточиться на работе, они становились нервными и беспокойными, в течении дня периодически хочется спать, возникали головные боли. Często ludzie, którzy wcześniej używali dużo kofeiny (może to być herbata, kawa lub Coca-Cola i inne napoje zawierające kofeinę) i nagle postanowił drastycznie zmniejszyć zużycie poinformował, że stają się drażliwe, stają się trudno skupić się na pracy, stali się nerwowi i niespokojny w ciągu dnia od czasu do czasu chcesz spać, były bóle głowy.

В редких случаях появлялась тошнота и рвота. W rzadkich przypadkach, nudności i wymioty. Все это возникало потому что организм привык получать N-ную дозу кофеина в день и резкое ограничение поступления кофеина вводит организм в шок, вследствии чего возникают все вышеперечисленные последствия. Wszystko to powstało, ponieważ organizm jest przyzwyczajony do N-ing dawkę kofeiny dziennie i surowo ograniczających przyjmowanie kofeiny dostaje się do organizmu w szoku, co powoduje wszystkie z powyższych objawów.

Если Вы решили снизить употребление кофеина, то обязательно делайте это постепенно. Jeśli zdecydujesz się ograniczyć spożycie kofeiny, należy to robić stopniowo. Исследования показали, что у людей, которые снижали потребление кофеина на 0,5 чашки ежедневно, проходило «отвыкание» безболезненно. Badania wykazały, że ludzie, którzy zmniejszone spożycie kofeiny przez 0,5 filiżanki dziennie, nie było "odstawieniu" bezbolesne. Не нужно злоупотреблять, правратите употребление кофе в наслождение, без ущерба для здоровья. Nie być nadużywane, pravratite zużycie kawy w naslozhdenie bez narażania zdrowia.

Спасибо! Dziękujemy! Ваш заказ принят! Twoje zamówienie zostanie przyjęte!
Мы в Вконтакте Jesteśmy na Facebooku
Мы на Facebook Jesteśmy na Facebooku
Мы в Twitter Śledź nas na Twitterze
Świergot