Открываем кофе-бизнес в сказочной Праге! Otwórz biznes kawy w bajecznym Pradze!

Те, кто бывал в Праге, наверняка запомнили это город, как сказочное место, с массой интересных достопримечательностей. Ci, którzy byli w Pradze na pewno pamięta to miasto w malowniczym miejscu, z dużą ilością ciekawych zabytków.

Самой невероятно красивой и яркой Прага становится именно вечером, когда зажигают волшебные огни и всё вокруг стаёт удивительно красочным! Najbardziej niesamowicie piękne i jasne staje Praga wieczorem, kiedy światła są oświetlone i magia wokół przestaje cudownie kolorowe! Многие не хотят возвращаться в отели или засиживаться в ресторанах – сказочные пражские улочки манят туристов. Wielu nie chce wrócić do hoteli lub utrzymywał się w restauracji - wspaniałe ulice Praga kuszą turystów. А теперь подумайте, с каким удовольствием туристы выпили бы чашечку отменного кофе на улице, если бы функционировали мобильные кофейни. Teraz myślę o przyjemności, z którymi turyści wypić filiżankę doskonałej kawy na ulicy, jeśli obsługiwanego telefonu kawy. Особенно тогда, когда вечера веют зябкой прохладой! Zwłaszcza, gdy chłodno wieczorami unosił cool!

И тот, кто считает, что в Чехии пьют исключительно пиво – ошибаются! I każdy, kto myśli, że w Republice Czeskiej tylko pić piwo - źle! Настоящих ценителей кофе там предостаточно. Prawdziwi koneserzy kawy tam mnóstwo. К тому же Прага просто переполнена туристами из других стран, поэтому можно смело утверждать, что кофейный бизнес может стать сверхприбыльным в этой стране. Oprócz Pragi, tylko pełne turystów z innych krajów, więc można śmiało powiedzieć, że firma kawy może być bardzo opłacalne w kraju. И в этом случае, громкие заявления об окупаемости всего за 3 месяца – это не пустые слова, а реальная возможность! I w tym przypadku, Grand oświadczenia o payback w zaledwie 3 miesiące - to nie tylko słowa, ale prawdziwa okazja! Ведь европейские гости, которым привита культура правильного кофепития, делают бизнес в этой стране супер окупаемым! Po tym wszystkim, europejscy użytkownicy, którzy wpojone prawidłowe kofepitiya kultury prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju Bankowego super! Главное, грамотно и ответственно подойти к внедрению кофейного бизнеса. Najważniejsze jest to, aby w sposób kompetentny i odpowiedzialne podejście do wprowadzenia firmy do kawy.

Ознакомиться с требованиями чешского законодательства относительно открытия данного вида предпринимательской деятельности, собрать все нужные разрешения, вложить «энную сумму» в кофе-мобиль, обучение бариста, выбор места торговли, отличное сырьё...Да! Przejrzyj wymagania ustawodawstwa czeskiego na otwarcie tego typu działalności, zebrać wszystkie wymagane uprawnienia do inwestowania "pewną ilość" w coffee-telefon, szkolenia barista, wybór handlu, znakomity surowiec ... tak! И не поленитесь поработать над созданием своей, особой, уникальной рецептуры кофе, основанной на общих классических постулатах приготовления кофейной радости. I nie leń się do pracy, aby stworzyć własne, specjalne, unikalne receptury kawy opiera się na wspólnych postulatów klasycznego radości kawy gotowania. Ведь вашими клиентами будут иностранцы, многие из которых отлично разбираются в качестве предлагаемого напитка! Po tym wszystkim, klienci są cudzoziemcy, wielu z nich są dobrze zorientowani w proponowanej drinka!

Удачных начинаний! Udane początki!

Спасибо! Dziękujemy! Ваш заказ принят! Twoje zamówienie zostanie przyjęte!
Мы в Вконтакте Jesteśmy na Facebooku
Мы на Facebook Jesteśmy na Facebooku
Мы в Twitter Śledź nas na Twitterze
Świergot