О нас Om oss

О, кофе! Oh, kaffe! Волшебный напиток Богов! Magisk drikke av gudene!

Пленишь, завораживаешь, удивляешь! Captive, hypnotiserende, overraskende!

Так красноречив ты, даже без слов! Så forteller du er, selv uten ord!

И, словно шедевр, вдохновение даришь! Og, som et mesterverk, inspirasjonen du gir!


Вначале было…ЗЕРНО! I begynnelsen var det ... mais!

Всё на свете берёт своё начало с зёрнышка. Alt i verden stammer fra frø. Наша история началась с зерна…кофе. Vår historie startet med en klype ... kaffe. Да, да! Ja, ja! Именно так. Det var det. С ароматного, спелого зерна, которое, попав в машину вместе с другими зёрнами, подарило миру неповторимый вкус и волшебный аромат кофе. Med duftende, moden korn, som en gang i bilen, sammen med andre korn, ga verden en unik smak og aroma av kaffe magi. Множество людей, добровольно и навсегда, отдались «в плен» этому уникальному напитку. Mange mennesker som frivillig for alle, gi "fanget" til dette unike drikke. И я оказалась в их числе… Og jeg var en av dem ...

 

«Мобильные кофейни» - что за диковинка такая?.. "Mobile kaffe" - hva en gimmick er dette ..


Мобильные кофейни появились в Киеве ещё тогда, когда я занималась юридической деятельностью. Mobile kaffe dukket opp i Kiev i en tid da jeg var engasjert i juridisk tjenesteyting. Это было что-то новое, необычное. Det var noe nytt og uvanlig. В энергичном 21 –ом веке мобильные кофейни и не могли не появиться. I en energisk 21-tallet mobil kaffebar og kunne ikke vises. Ведь темп нашей сегодняшней жизни так стремителен, что времени «засиживаться» в кафе попросту нет. Faktisk, tempoet i våre liv i dag så raskt at tiden "somle" i kafeen mangler. Да и сама я, по роду своей деятельности, не сидела в офисе, а была в постоянных разъездах – встречи с клиентами, бесконечные госучреждения, ворох документов… Но отказать себе в удовольствии выпить чашечку латтэ или капучино – я не могла! Og ja jeg er, av natur av deres aktiviteter, ikke sitter på kontoret og var i konstant reise - møte med klienter, endeløse offentlige kontorer, masse dokumenter ... Men motstå fristelsen til å drikke en kopp latte eller cappuccino - Jeg kunne ikke! И всегда старалась заглянуть в мобильную кофейню, не жалея времени а, тем более, денег на эту маленькую радость. Og alltid prøver å se til mobil kaffebar, spart tid og spesielt penger for denne lille glede. Специально подъезжала к той станции метро, где было это чудо. Spesielt kjørte opp til T-banestasjon, hvor det var et mirakel. Наслаждаясь кофе, я размышляла – кто же, интересно, «стоит» за мобильными кофейнями?.. Nyter kaffe, tenkte jeg - som interessant, er "verdt" av mobile kaffebarer ..? Депутат? MP? Или же какой-нибудь инкогнито- олигарх?.. Eller noen inkognito oligarken? .. А, может, целая организация? Eller kanskje hele virksomheten? 5-10 минут моих догадок и я вновь ныряла с головой в работу , а шумная столица поглощала меня в свои цепкие объятия бесконечного потока прохожих, длинных автомобильных пробок, информационной атаки… Но я уже не могла избавиться от мыслей о мобильных кофейнях, обращая внимание на то, что их количество неутомимо растёт. 5-10 minutter av mine gjetninger og jeg nok en gang dykket hodestups inn i en jobb, og en travel storby sluke meg i sitt grep av en endeløs strøm av forbipasserende lange køer, informasjon angrep ... Men jeg kunne ikke unngå å tenke om mobile kaffehus, betaler oppmerksomhet til at deres antall vokser ubønnhørlig.

Кулинарный сайт – к вершинам новым старт! Culinary nettsted - til toppen av den nye start!


Материнство всегда заставляет женщину по-новому посмотреть на привычные вещи. Mødre gjør alltid en kvinne et friskt blikk på kjente ting. Вот и я, став мамой, вдруг осознала, что хочу заниматься чем-то «для души». Her er jeg, bli en mamma, jeg plutselig innså at jeg ønsket å gjøre noe "for sjelen." Тем, что открывает горизонты для творческой и жизненной самореализации… Тем, что будет волновать и вдохновлять. Det åpner horisonten for kreativ selvrealisering og livet ... Men det vil opphisse og inspirere. Внезапно, захотелось обновлений, «нового витка». Plutselig ønsket jeg å oppdatere den "nye revolusjonen." Увы, юриспруденция – довольно-таки, консервативное направление, где всё давным-давно написано и сказано… Первым свежим «глотком» стал собственный кулинарный сайт. Alas, loven - heller, ble den konservative retning, der alle for lengst blitt skrevet og sagt ... Den første fresh "pust" sin egen kulinariske området. В него я вложила много сил и свою душу. I det, la jeg mye energi og sjel. Сайт успешно развивался, но моё стремление к новизне не утихало. Nettsidene er utviklet med hell, men mitt ønske om nyhet er ikke avtatt. Мысли, словно времена года, сменяли друг друга, и я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Tanker, som årstidene, lyktes hverandre, og jeg følte at løsningen er et sted i nærheten. Сама Судьба, будто за руку, вела меня к воплощению моей Заветной Мечты!.. Skjebne selv, som ved hånden og ledet meg til å oversette mine villeste drømmer! ..

Как поход к стоматологу может стать началом собственного бизнеса. Som å gå til tannlegen kan være starten på din egen virksomhet.


В один прекрасный день, хотя, нет… День выдался изначально неудачным. En dag, skjønt, det ... Dagen var opprinnelig mislykket. Накануне меня замучила зубная боль, муж решил утром отвезти меня к стоматологу. På slutten av min torturert tannpine mann besluttet i morgen for å ta meg til tannlegen. Новый New
день сразу сделал нам неприятный сюрприз – не завёлся автомобиль, которым обычно мы пользовались для выездов в Киев (так как живём за городом). dag umiddelbart gjort oss en ubehagelig overraskelse - bilen ville ikke starte, som vi vanligvis bruker for turer til Kiev (siden vi bor i landet). Пришлось добираться на общественном транспорте, в том числе и на метро, выходя из которого я наткнулась на …мобильную кофейню! Jeg måtte komme til med offentlig transport, inkludert T-banen, som går fra der jeg kom over en mobil kaffebar ...! Довольно длинная очередь, казалось, намекала: люди хотят кофе! Ganske lang kø syntes å antyde: folk vil ha kaffe! И, желательно, « с собой»... Og helst "With You" ... Я взяла этот факт на заметку и направилась в сторону стоматологии. Jeg tok dette faktum å merke seg, og satte kursen mot tannbehandling.

Каким же было моё удивление, когда я на пути следования увидела ещё одну мобильную кофейню (на тротуаре). Hva var min overraskelse da jeg så på veien til en annen mobil kaffebar (på fortauet). Я отметила для себя, что до этого не видела их в других местах, кроме выхода из метрополитена. Jeg sa til meg selv, som ikke har sett dem på andre steder enn T-banen exit.

Но, подойдя к стоматологии, моё удивление достигло критической отметки! Men, å gå til tannlegen min overraskelse nådd et kritisk punkt! И тут меня ждала кофейня, с пёстрым «шлейфом» - длинной очередью людей. Og her var jeg venter på kaffe, med en fargerik "loop" - en lang kø av folk.

В кресле у стоматолога я, напрочь забыв о причине своего визита – зубной боли, думала об одном: на мобильные кофейни есть спрос! I tannlegestolen på meg, helt glemme om grunnen til hans besøk - en tannpine, tenkte jeg på en ting: mobile kaffebarer er etterspurt! Эта мысль одновременно и радовала, и пугала, и настораживала меня. Denne ideen er både glad og redd, er urovekkende meg. Создавалось впечатление, что мобильные кофейни стали вдруг назойливо преследовать меня. Inntrykket var at den mobile kaffe plutselig ble vedvarende forfølge meg. Даже в холле у врача, мимо меня проходила масса людей с булочкой и… стаканчиком кофе. Selv i lobbyen hos legen, ble jeg holdt av massen av mennesker med en bun og kopp ... kaffe. Почему-то подумала о том, что Судьба часто даёт нам знаки, и нужно вовремя распознать их… For en eller annen grunn trodde jeg at skjebnen gir oss ofte skilt, og du trenger tid til å gjenkjenne dem ...

Но главным был тот факт, что крохотное сердечко вынашиваемой мною идеи уже билось – и я безумно хотела, чтоб моё «детище» появилось на свет! Men det viktigste var at de små hjerte verdsatte ideer har allerede slå meg - og jeg liker virkelig min "barn" kom frem i lyset!

«Интернет, дай совет!» Или «как я искала нужную информацию». "Internett, gi meg råd!" Eller "Jeg var på utkikk etter riktig informasjon."


Заручившись поддержкой мужа, я стала искать информацию о мобильных кофейнях и об этом бизнесе вообще. Verve støtte fra mannen min, begynte jeg å søke etter informasjon om mobile kaffebarer og på virksomheten i det hele tatt. Окрылённая новой идеей, я ещё не знала, сколько преград нам придётся преодолеть… Во-первых, информации не так уж и много, и она вся от 2009 года. Inspirert av en ny idé, visste jeg ikke hvor mange hindringer vi må overvinne ... Først, er informasjonen ikke for mye, og det er alt fra 2009. Там было всё: «приманка» в виде головокружительного заработка, и намёки на нелегальность этого бизнеса. Det var alt: "agn" i en svimlende fortjeneste, og hint av ulovligheten av denne virksomheten. Я по крупицам собирала информацию (на форумах, в статьях и др.). Jeg prøver å gjenopprette informasjonen (i fora, artikler, etc.). Противоречия сбивали с ног… Прибыльный и успешный бизнес (судя по объявлению) продают. Motsetninger slått ned ... Lønnsom og vellykket virksomhet (DOC av e-post) selge. Почему??? Hvorfor? Если он такой успешный?.. Hvis han lykkes? .. Были предложения и о переоборудовании мобильных кофеен «под ключ». Det har vært forslag om nyutvikle og mobile butikker "nøkkelferdig". Как сделать правильный выбор? Hvordan gjøre det riktige valget? Чем руководствоваться?.. Hva følge? .. Ведь информация в интернете была довольно таки устаревшей на тот момент, да и люди, занимающиеся переоборудованием кофеен не заинтересованы в том, чтобы писать о минусах данного дела… Я обзвонила абсолютно все предложения, которые были на тот момент, все «продававшие» успешный бизнес имели каждый свою на то причину: «Да, бизнес отличный, но некогда им заниматься…!», «Да, доходное дело, но я решил перепрофилироваться…», «…нужны деньги…» и так далее. Etter informasjon på Internett var ganske utdatert på den tiden, og de involverte i oppussing butikker er ikke interessert i å skrive om ulempene ved dette tilfellet ... Jeg ringte absolutt alle forslag som var på den tiden, hadde alle de "selge" en vellykket bedrift alle grunnen til det: "Ja, er business flott, men når de gjør ...", "Ja, lønnsom virksomhet, men jeg bestemte meg for å få re ...", "... trenger penger ..." og så videre. Эти ответы посеяли в моей душе тревожное сомненье, но длилось это не долго. Disse svarene har plantet i min sjel plaget av tvil, men det varte ikke lenge.

Кто не рискует, то не пьёт…кофе, приготовленное на собственной мобильной кофейне! Som ikke risiko, drikker ikke ... kaffe, kokt på sin egen mobil kaffebar!


Ещё несколько недель я мучилась в сомнениях, мы долго рассуждали с мужем о данном бизнесе. Bare noen få uker var jeg plaget med tvil, har vi lenge argumentert med ektemannen om virksomheten. Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единственному выводу – Etter veiing av "proffene" og "ulemper" har vi kommet til en konklusjon -
любой бизнес ( а, тем более, в нашей стране!) – это РИСК! enhver bedrift (og spesielt i vårt land!) - Det er en risiko! Даже проверенный, стабильный и доходный. Selv testet, stabil og lønnsom. Выход был один – мы должны были рискнуть! Avkjørselen var en - vi måtte ta en sjanse! Рискнуть семейными деньгами, поставив под угрозу собственное спокойствие и размеренность жизни… Risiko familien penger, risikere sin egen ro og målte liv ...

Человек, продавший нам бизнес, аргументировал свой поступок тем, что он иммигрирует в другую страну. Mannen som solgte oss næringslivet, hevdet hans handling, emigrerte han til et annet land. Что ж… Может и так. Vel ... Kanskje. А мы остались в Украине – с приобретённой «тёмной лошадкой» - бизнесом, который был нам, мягко говоря, не совсем понятен. Vi bodde i Ukraina - med en ervervet "dark horse" - en virksomhet som var til oss, for å si det mildt, er ikke godt forstått. Но тот факт, что кофейня всё же стала нашей - был первой маленькой победой над собственными страхами и неуверенностью… Так, на предпринимательском небосводе, робко засияла новая звёздочка, и название для нашей мобильной кофейни пришло само - «StarKava»! Men det faktum at kaffebaren var fortsatt vår - den første var en liten seier over sin egen frykt og usikkerhet ... Så, på gründer hvelvingen, en ny stjerne lyste sky, og navnet for vår mobile kaffe kom naturlig - «StarKava»! Ведь Звезда – это символ высоких устремлений, это воплощение силы духа, выступающего против тьмы… Звезда стала нашим путеводителем. Tross alt, Star - et symbol på høye ambisjoner, selve symbolet på styrke i sinnet, virker mot mørket ... Stjernen var vår guide. Символом и оберегом. Symbol eller talisman. Нашим пресловутым шагом вперёд. Vår velkjente skritt fremover. И теперь отступать было некуда. Og nå hadde ingen steder å trekke seg tilbake.

Не бывает кофе без «горчинки». Du kan ikke ha kaffe uten "bitterhet". Полоса препятствий. Hinderløype.


Знакомство с бизнесом «изнутри» оказалось нелёгким делом… Вместе с кофейней, от предыдущего собственника, к нам пришёл работник, который продолжал теперь работать у нас. Vite om Business "innenfra" var ikke lett ... På kaffehus, den tidligere eieren, kom til vår ansatt som fortsatte å jobbe for oss nå. Зная все сильные и слабые стороны кофейного бизнеса, он потихоньку вводил нас в курс дела. Kjenne styrker og svakheter ved kaffen virksomheten, han sakte førte oss opp til hastighet. И тут мы отчётливо осознали, что утверждение «мобильная кофейня – это легкий и прибыльный бизнес» - это неправда. Og her er vi tydelig klar over at påstanden "mobile kafé - det er en enkel og lønnsom business" - det er ikke sant.

Первая мысль, возникшая у нас, это как сэкономить на расходных материалах, без ущерба для бизнеса. De første tankene som kom til oss, det er hvordan du kan spare på forbruksvarer, uten at det berører virksomheten. Это распространенная идея, изначально обречённая на провал: более дешёвые стаканчики были низкого качества( деформировались, могли протечь, были невозможно горячими!)… Замена молока (нет, не подумайте, молоко мы выбрали качественное, и многим оно нравилось больше прежнего!), но…постоянные клиенты, которые полюбили предыдущее сочетание, стали выражать недовольство… Уходить от нас… Как доказать, что это тоже достойный продукт и он не чуть не хуже предыдущего? Dette er en felles idé, som i utgangspunktet dømt til å mislykkes: de billigere briller var av lav kvalitet (! Deformert, kan lekke var ikke varmt) ... Skifte melk (! Nei, tror ikke vi har valgt en kvalitet melk, og mange likte det mer enn noen gang), men ... gjengangere som elsker kombinasjonen av den forrige, begynte å klage ... Walking bort fra oss ... Hvordan kan jeg bevise at dette er også et skikkelig produkt, og det er ikke noe bedre enn den forrige? Доказывать всегда сложно, особенно, если твоя кофейня находиться в центре столицы, где клиенты – очень требовательные особы. Alltid være vanskelig, spesielt hvis kaffebar i sentrum av hovedstaden, hvor kunder - en meget krevende person.

Мы продолжали экспериментировать, набивали «шишки», теряя старых, и находя новых клиентов. Vi fortsatte å eksperimentere, stappet "humper", mister de gamle, og finne nye kunder. Было очень тяжело и морально, и физически… Мне было тяжело разрываться между семьёй, ребёнком и «StarKava», ставшей такой родной ... Det var veldig vanskelig og følelsesmessig og fysisk ... Det var vanskelig å bli revet mellom familien, barnet og «StarKava», som har blitt så kjære ... Нелегко было и моему мужу, который разрывался между основной работой и новым бизнесом… Было тяжело и нашей малышке, которая всегда и везде была с нами, ведь оставить ее было не на кого. Det var ikke lett, og min mann som er revet mellom sin viktigste jobb og ny virksomhet ... Det var vanskelig, og vår lille jente, som alltid og overalt vært med oss, fordi den ikke la det til hvem som helst. Много раз хотелось всё бросить, продать и забыть, как страшный сон, и жить прежней жизнью!.. Mange ganger ønsket å slutte, selge og glemme, som en vond drøm, og leve det samme livet! .. Бесконечные проверки правоохранительных органов, пренебрежительное, а порой и хамское отношение государственных органов, наглое появление рядом, практически напротив, конкурентов, заставляло опускать руки. Infinite inspeksjon av politi, omsorgssvikt og noen ganger brautende holdning av offentlige tjenestemenn, skamløs opptreden der, nesten motsatt, konkurrenter, tvunget til å gi opp. Но каждый раз я говорила себе и мужу: «Соберись! Men hver gang jeg sier til meg selv og min mann, "Ta deg sammen! Мы не должны сдаваться!». Vi må ikke gi opp! ". Такие критические ситуации закалили нас. Slike kritiske situasjoner herdet oss. Невероятно, но теперь мы чувствовали себя намного сильнее! Utrolig, men nå føler vi mye sterkere!

«StarKava» внедряет кофейное ноу-хау! «StarKava» introduserer kaffe know-how!


Киев жил прежней жизнью – бесконечная беготня утомляла людей. Kiev levd et tidligere liv - en uendelig slitsomt mas mennesker. И они находили несколько минут, чтобы набраться сил в нашем кофейном оазисе…Ароматный, вкусный кофе открывал им «второе дыхание». Og de fant et par minutter å få styrke i vår kaffe oase ... Duftende, velsmakende kaffe åpenbart for dem en "second wind". И люди, как отдохнувшие странники, продолжали свой путь… Og folket hvilte som pilegrimer fortsatte sin reise ...

Многое поменялось на нашей мобильной кофейне и лишь две вещи остались неизменными – это отменное качество наших напитков и хорошее обслуживание. Mye har endret seg på vår mobile kaffebar, og bare to ting har forblitt den samme - det er den gode kvaliteten på våre drinker og god service. Здесь «StarKava» была и остаётся категоричной! Her «StarKava» var og er kategorisk! Никаких сделок с совестью! Ingen transaksjoner med en samvittighet!

Прошло несколько месяцев и мне захотелось работать законно, вопреки беззаконию. Et par måneder gikk og jeg ønsket å jobbe lovlig, til tross for ulovligheten. Здесь мне пригодилась моя юриспруденция. Det var nyttig for meg er min lov. Я нашла честные пути, и добилась желаемого. Jeg fant en ærlig måte, og har oppnådd ønsket. Так мы обосновались на новом месте, всё законно, всё спокойно. Så vi avgjort på et nytt sted, alt lovlig, er alt stille. У «StarKava» появились свои клиенты, которых хотелось приятно удивлять, радовать. I «StarKava» skapte sine kunder som ønsket å overraske, glede. Поэтому мы стали придумывать и воплощать в жизнь различные идеи. Så vi begynte å oppfinne og gjennomføre ulike ideer.

Таким образом, у нас появились ТОППИНГИ: карамель, клубника, вишня, шоколад, ваниль; а с недавних пор, ещё и МЯТНЫЙ СИРОП! Dermed kom vi Topping: karamell, jordbær, kirsebær, sjokolade, vanilje, og mer nylig, mer og mynte sirup! Это было наше ноу-хау, которое не осталось незамеченным. Det var vår kunnskap, som ikke har gått upåaktet hen. Затем, я изучила международный рейтинг популярности специй, и решила разнообразить наши пряности. Deretter studerte jeg internasjonal popularitet vurdering av krydder, og bestemte seg for å diversifisere våre krydder. Вслед за такой популярной корицей, появился кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика, цедра апельсина, цедра лимона. Людям наше нововведение пришлось по душе, появилось много постоянных клиентов. Etter en så populær kanel dukket kardemomme, ingefær, muskat, nellik, appelsinskall, sitronskall. Folk er vår innovasjon hadde i tankene, er det mange faste kunder.

Вдохновлённые таким успехом, мы решили не останавливаться, ведь, как известно, нет предела совершенству... Inspirert av denne suksessen, vi besluttet ikke å stoppe, fordi, som du vet, er det ingen grense til perfeksjon ... Я много читала, размышляла, и так появилась идея: по пятницам, когда в последний рабочий день, уставшие и угрюмые люди, с трудом проснувшись, идут на работу, и заходят к нам взбодриться стаканчиком ароматного напитка, мы к каждому стаканчику кофе давали в придачу комплимент, в виде кофейного зерна в шоколадке. Jeg leser mye, tenker, og så hadde en idé: på fredager, når siste arbeidsdag, sliten og lunefull folk, sliter med å våkne opp, gå på jobb, og vi går å muntre opp et glass flavored drikke, skal vi gi hver kopp kaffe på kjøpet gave i form av kaffebønner i sjokolade bar. Казалось бы, мелочь… А как приятно людям – оттого, что им неожиданно уделили знак внимания. Det kan virke en liten ting ... Men det er hyggelig mot folk - fordi de plutselig betalt oppmerksomhet til skiltet. Нам приятно потому, что на наших глазах, человек стаёт улыбчивей, радостней, «расправляет крылья»… Мы ощущали себя добрыми волшебниками, прибывшим в скучный и неулыбчивый город с Планеты Счастья! Vi er glade fordi øynene våre, at personen slutter smilende, glad, "sprer sine vinger ..." Vi føler gode veivisere, som kom i en kjedelig og smilløs byen fra Planet Bliss! Но…злые волшебники тоже существуют, к сожалению. Men ... de onde trollmenn eksisterer også, dessverre. Они не владеют добрыми чарами, не создают, а… разрушают чужое… De har ikke gode staver, ikke lage, og ødelegge andre folks ......

«Неожиданная подножка» или «прийти на всё готовенькое». "Den uventede tripping" eller "come on all gotovenkoe."


Такие «чародеи», наблюдая за очередью клиентов к нашей мобильной кофейне из окна бизнес-центра, на территории которого мы работали уже 8 месяцев, не смогли «пережить» чужой успех… Slike "trollmenn", ser køen av kunder til vår mobile kaffe bar i vinduet forretningssenter, på territoriet som vi har jobbet i 8 måneder, var ikke i stand til å "overleve" noen andres suksess ...

Кофейне «StarKava» сухо сообщили, что директору ресторана, который находиться в здании, ой как приглянулось наше место, «вдруг» захотелось открыть там (именно там!) свой ларёк и, желательно, забрать наших работников «в довесок». Perk «StarKava» tørt informert om at direktøren av restauranten, som ligger i bygningen, oh, hvordan vårt sted har tiltrukket, "plutselig" ønsket å åpne det (det var der!) Hans stall og, helst, for å ta våre arbeidere "i vedheng." С нами досрочно разорвали договор… Hos oss tidlig heve avtalen ...

Скажите, что ощущает трудяга-садовник, у которого решили отобрать выращенный им из крохотных ростков прекрасный фруктовый сад, щедро дающий плоды?.. Sier det føles hard worker, en gartner som har bestemt seg for å velge dem vokst fra små spirer vakker frukthage, sjenerøst gi frukt? .. Да и кто забирает?.. Og hvem plukker opp? .. Люди, которые всё это время не приложили никаких усилий для его развития… Простые «наблюдатели», лениво ожидающие возможности прийти « на всё готовенькое!» Folk som har hele tiden gjorde ingen forsøk på å utvikle det ... Enkle "observatører", dovent venter på muligheter til å komme "til alle gotovenkoe!"

Я ощущала себя таким садовником… Моим садом был бизнес, все наработанные за это время клиенты, наша хорошая репутация и оптимистические планы на будущее… Jeg følte meg som en gartner ... Min hage var en bedrift, er det hele utviklet seg over tid, kundene, vår gode omdømme og optimistiske planer for fremtiden ...

Один известный политик предлагает в случае такого «беспредела» браться за вилы… Я решила не идти на радикальные меры. En velkjent politiker har i tilfelle av en slik "voldshandling" ta opp høygafler ... Jeg bestemte meg for ikke å gå til drastiske tiltak. Но и отдавать своё «детище», и уступать – не собиралась! Men å gi opp sine "barn", og yield - ikke skulle! «Мы ещё повоюем!» сказали мы себе и… обосновались напротив. "Vi vil kjempe ennå!" Vi sa til oss selv ... og bosatte seg i front.

«Доносы не добавят «спроса»!» или «достойно конкурировать умеют не все!» "Oppsigelser ikke vil legge« kravet »" eller "vet ikke hvordan de skal konkurrere alt!"


Как я уже сказала ранее, мы решили не сдаваться, не искать новое место и начинать всё сначала, а продолжать обслуживать наших клиентов, бороться за каждого из них, только уже на новой территории, совсем рядом с прежней. Som jeg sa tidligere, har vi besluttet å ikke gi opp, ikke se etter et nytt sted og starte helt på nytt, og fortsette å betjene våre kunder, for å kjempe for hver av dem, men denne gangen på den nye plasseringen, svært nær det samme. Огромное спасибо Торговому дому «Лагода», руководство которого поддержало нас в трудную минуту и поверило в нас! Mange takk til handelen huset "Lagoda", hvis ledelse har støttet oss i vanskelige tider, og trodde på oss!

Не скрою, было очень сложно, ведь владелец нового ларька, который появился на месте «StarKava»,не ожидал такого поворота с нашей стороны, у него были совершенно другие планы: мы «испаримся», и все клиенты с распростёртыми объятиями прибегут к нему. Jeg må innrømme, det var svært vanskelig, fordi den nye eieren av stall, som dukket opp på nettstedet «StarKava», gjorde ikke forvente en slik tur fra vår side, det hadde helt andre planer: vi er "fordampe", og alle kunder vil komme løpende med åpne armer til ham. Я думаю, жажда «лёгкого бизнеса» заслуженно может пополнить перечень давно прописанных человеческих пороков. Jeg tror ønsket om "easy business" fortjent kan toppe listen over lang reseptbelagte menneskelige laster.

Мы всегда выступали за честную конкуренцию, чего не скажешь о новом ларьке. Vi har alltid stått for rettferdig konkurranse kan ikke sies om den nye kiosken. Зачем искать информацию, советоваться со специалистами, начинать «с нуля», внедрять яркие идеи, если можно взять – и прийти на всё готовенькое! Hvorfor lete etter informasjon, ta kontakt med eksperter, for å starte "fra scratch", å innføre en lys idé om du kan ta - og kommer i det hele tatt gotovenkoe! А когда они не получили желаемого «ажиотажа», то просто начали писать «доносы» на нас во все существующие инстанции, надеясь на то, что мы не выдержим проверок и самоликвидируемся… Эта информация стала мне известной от самих «проверяющих», которые объясняли свои частые визиты тем, что на нас «жалуется ларёк напротив». Og når de ikke får den ønskede "buzz", så bare begynte å skrive "fordømmelser" for oss til alle eksisterende myndigheter, i håp om at vi har mislyktes inspeksjonene og samolikvidiruemsya ... Denne informasjonen ble kjent for meg fra selve "inspektører" som forklarte sin hyppige besøk til det faktum at på oss ", klager en stall motsatt." Да… Достойные методы, ничего не скажешь. Ja ... Verdige metoder egentlig. Впрочем, «кляузы» не помогли конкурентам увеличить спрос на свои предложения. Men den "bakvaskelse" ikke hjelpe konkurrentene til å øke etterspørselen etter deres forslag. Не тем путём они пошли к сердцам потенциальных покупателей! Ikke på den måten, gikk de til hjertene til potensielle kjøpere! А мы, из-за постоянных проверок, вынужденно доставляли неудобство нашим дорогим клиентам, кофейня часто была закрыта. Og vi, på grunn av de stadige kontroller internt brakt ulempe for våre kunder, kaffe ble ofte stengt. Но ничего поделать с этим не могли. Men det er ingenting å gjøre med det de ikke kunne.

К тому же, с ларька к нам направляли людей, которые даже угрожали нам связями с правоохранительными органами, буквально заставляя «убираться с их глаз и не мешать их торговле». I tillegg, med en stall til oss direkte mennesker som selv truet oss lenker med politi, bokstavelig talt å gjøre "komme ut av øynene deres, og ikke forstyrre deres handel." Создавалось впечатление, что фантастическая машина времени перенесла нас в «лихие 90-тые»… Inntrykket som en fantastisk tidsmaskin vi led i "feiende flott 90-tye" ...

«Собаки лают – караван идёт!» или «Справедливость восторжествовала!» "Dogs bark - campingvognen beveger seg på" "! Justice har seiret" eller


Прошло несколько месяцев тяжёлой борьбы, и мы наконец-то вздохнули с облегчением… Когда совесть и помыслы чисты, легче преодолевать трудности. Det tok flere måneder med harde kamper, og vi endelig pustet lettet ut ... Når samvittighet og tanker er ren, er det lettere å overvinne vanskeligheter. Да, иногда нас ещё «проверяют», но когда с документацией всё в порядке, то и на лже вызовы реагировать нет резона! Ja, noen ganger er vi fortsatt "sjekk", men når all dokumentasjon er i orden, og falske samtaler for å svare uten grunn! Можно сказать, что справедливость восторжествовала! Vi kan si at rettferdighet har blitt servert! «StarKava» работает, мы продолжаем обслуживать Вас, наши дорогие клиенты, стараемся не только вести честный бизнес, а и радовать, вдохновлять. «StarKava» fungerer, fortsetter vi å tjene dere, våre kjære kunder, prøver vi å ikke bare holde en ærlig business og glede, inspirere. Дарить Вам бодрость и хорошее настроение. For å gi deg mot og godt humør. К примеру, 7-го марта мы радовали всех женщин поздравительными открытками с нашим логотипом и «Рафаэлкой», а к Пасхе раздавали сладкие медальоны с нанесённым на них пасхальным изображением. For eksempel, den 7. mars glade vi alle kvinner gratulasjonskort med vår logo og "Rafaelkoy" og deles ut til påske søt medaljong påføres med påsken bildet. Будем стараться, чтобы такие сюрпризы, как и новые креативные идеи, стали доброй традицией мобильной кофейни «StarKava»! Vi vil prøve å få slike overraskelser som de nye kreative ideer har blitt en god tradisjon for mobile kaffe «StarKava»!

Хочется добавить, дорогие друзья, что мы, наконец-то расширяемся! Jeg vil legge til, kjære venner, at vi endelig å utvide! У нас появилась ещё одна мобильная кофейня, подробности об этом Вы cможете прочитать позже в разделе «Новости». Vi har fått en annen mobil kaffebar, detaljene på denne cmozhete du leser senere i "News" seksjonen.

Просим всех наших постоянных и не только клиентов оставлять свои отзывы о «StarKava», свои пожелания в соответствующих разделах сайта. Vi ber alle våre lojale kunder og ikke bare sine meninger om «StarKava», sine ønsker i de aktuelle delene av området. «StarKava» дорожит каждым из Вас, дорогие друзья. «StarKava» verdier hver av dere, kjære venner. Ведь только так мы будем знать о наших преимуществах, а также нюансах, которые, возможно, нуждаются в доработке. Tross alt, den eneste måten vi vet om våre fordeler og nyanser som kan trenge forbedring. Компетентнее Вашего мнения для нас просто нет! Kompetente enn din mening at vi rett og slett ikke!

«StarKava» ждёт Вас! «StarKava» venter på deg!


Да, вначале было зерно… С тех пор, как в 16 веке кофе попал в Европу, утекло много воды… Для того, чтобы насладиться этим чудо напитком, не обязательно быть богатым и влиятельным человеком, как это было когда-то… Достаточно просто заказать стаканчик латтэ или капуччино, мокка или американо, еспрессо или маккиато в мобильной кофейне. Ja, først var det kornet ... Siden da, som i det 16. århundre, kaffe var i Europa, mye vann under brua ... For å nyte dette miraklet drikke, trenger ikke å være en rik og mektig mann, som det var en gang ... Bare for kopp latte eller cappuccino, mocha eller americano, espresso eller macchiato i en mobil kaffebar. И пусть Ваше сердце подскажет Вам, какой мобильной кофейне отдать своё предпочтение! Og la ditt hjerte vil fortelle deg hva en mobil kaffebar for å gi din preferanse! Радушие, порядочность, умение радовать и приятно удивлять клиентов были актуальны всегда - и в далёком 16 веке, и сегодня, в наше время. Vennlighet, ærlighet, evne til å overraske og glede kundene var alltid relevant - og i det 16. århundre, og i dag, i vår tid. Это осталось неизменным, как и любовь людей к кофе. Det har vært uforandret, som folkets kjærlighet til kaffe. Этими принципами неизменно руководствуется «StarKava»! Alltid ledet av disse prinsippene «StarKava»!

В заключении моего рассказа, я хочу сказать, что ни минуты не жалею о том, что когда-то рискнула, сделала такой выбор, в котором меня вовремя поддержал мой любимый муж! På slutten av min historie, ønsker jeg å si at jeg ikke angrer et eneste minutt av det som en gang hadde våget, har gjort et slikt valg, som jeg bare støttet min elskede mann! Да, это был нелёгкий путь, иногда было невыносимо больно, от несправедливости опускались руки… Но мы не сдались! Ja, det var en hard måte, var det noen ganger uutholdelig smerte, urettferdighet miste mitt hjerte ... Men vi ga ikke opp! «StarKava» будет работать для Вас и впредь! «StarKava» vil fungere for deg å fortsette! Надеемся на дальнейшее развитие, обещаем радовать Вас интересными задумками! Vi håper på videre utvikling, lover å gjøre deg fornøyd med noen interessante ideer!

Рассказ правдив мой, нет в нём украшений – Min historie er sannferdig, er det ingen smykker -

сквозь тернии мы шли к своей Звезде! vi gikk gjennom tornene til stjernen!

Чтоб стать для Вас родней и совершенней – For å bli dine slektninger og komplett -

отдушиной, в столичной суете! lufte, i storbyområdet kjas og mas!

Мобильная кофейня – это чудо! Mobile kaffebar - det er et mirakel!

Зимой – согреет, летом – ободрит! Vinter - varmt om sommeren - vil oppmuntre!

Всегда «StarKava» рядом с Вами будет! Alltid «StarKava» ved siden av deg vil bli!

Мы там, где вдохновение парит! Vi er der inspirasjonen svever!

Отменный кофе с тонким ароматом, Utmerket kaffe med en delikat aroma,

наполнит Вас энергией своей! fylle deg med sin energi!

«StarKava» Вам всегда сердечно рада, «StarKava» Du er alltid hjertelig glad

ведь с нами и душевней и вкусней! etter oss og sjelfull og deilig!

Спасибо! Takk! Ваш заказ принят! Din bestilling er akseptert!
Мы в Вконтакте Vi i FaceBook
Мы на Facebook Vi er på Facebook
Мы в Twitter Følg oss på Twitter
Twitter