Вопросы и ответы Vragen en antwoorden

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Voor degenen die iets willen weten, en dat,

есть рубрика «Вопросы и ответы» hebben rubriek "Vragen en Antwoorden"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, denken - hier!

Найдём ответ! We vinden het antwoord! Подскажем без труда! Prompt gemakkelijk!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Iers spreekwoord zegt: "De makkelijkste manier om het antwoord te krijgen - stel een vraag!" In dit tijdperk van informatie-technologie, lijkt het er is niets makkelijker dan te vinden in de "world wide web" van de juiste informatie. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Ja, de "zoekers" geef opties, maar vaak geen van hen, helaas, niet voor u ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». In een onderhoudend programma was nog een optie "oproep naar een vriend." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Als het je niet heeft geholpen, dan is het op de site «StarKava» u vindt wat u zoekt. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Voel je vrij om vragen met betrekking tot koffie, haar geschiedenis vragen ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Meer informatie over de functies en vormen van deze goddelijke drank. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Ook informeren over onze mobiele koffiebar, onze promoties en speciale aanbiedingen in de rubriek "Vragen en Antwoorden". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Stel vragen en krijg snel en deskundig antwoord.

Мы услышим каждого! We zullen iedereen horen!

вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Алла Vraag toegevoegd (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Datum: 09/25/2013

Добрый день. Goedemiddag. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Kunt u mij zeggen welke documenten nodig zijn voor de werking van de mobiele koffie? заранее спасибо. Dank bij voorbaat.

ответ beantwoorden

Здравствуйте, Алла! Hello, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Voor de bediening van de mobiele koffie van de volgende documenten:

1. 1. Свидетельство о гос. Certificaat van de staat. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Geregistreerde eigenaar (of uittreksel uit de staat. Register).

2. 2. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Help vorm 4-OPP (over het registreren aan belasting).

3. 3. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Bewijs van een enkele belasting (de tweede groep), die moeten worden uitgewerkt dergelijke activiteiten: 56.10-mobile food services; 56,30-dienst dranken; 47,99-Overige detailhandel, niet in winkels. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. In plaats van een enkel fiscaal attest kunt u octrooi voor de handel (in Oekraïne, zonder verwijzing naar een bepaalde plaats) hebben, in dat geval wordt u op de gemeenschappelijke fiscale regeling die Nemea rendabel dan een vlaktaks.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). In het geval van een fiscale - Boek betalers van inkomsten voor de groepen 1 en 2 (opgenomen in de belasting).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Bericht van de registratie van de betaler van de bedrijfstoeslagregeling (Pensioenfonds).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Als het een medewerker, wordt de arbeidsovereenkomst gesloten in de Employment Center.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Als het een medewerker, het arbeidsverleden.

8. 8. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Als het een werknemer, dan is de registratie van het fonds met sots.strahovaniya van ongevallen.

9. 9. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. In de data sheet in de speciale noten moeten worden geschreven: mobiele point-en theefaciliteiten.

10. 10. Медицинская книжка на работника. Medische boek over de werknemer.

11. 11. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Zoals voor SES, ze officieel geen toestemming geven, daarbij verwijzend naar het feit dat de wet voorziet in een dergelijke activiteit als een mobiele koffiebar, dienovereenkomstig, ze weten niet wat te eisen. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Op uw verzoek geven een officiële ontkenning, te wijten aan het ontbreken van de nodige wetgeving.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Dit is een complete lijst van alle benodigde documenten voor de baan.

Желаю успехов! Ik wens u veel succes!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Als u vragen hebt - vraag, zal ik antwoorden met plezier!

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Владислав Vraag toegevoegd (a) Vladislav
Дата: 24.08.2013 Datum: 2013/08/24

Т.е. Dat is, единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? de enige beste optie van de batterij - het kopen van dure Italiaanse koffie machine, uitgerust met een gas?
т.е. dwz обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? Delonghi conventionele en Jura duizend voor 2-3 duizend dollar is geen optie op alle?
Насколько я знаю, все они электрические. Voor zover ik weet, ze zijn allemaal elektrisch. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Gunstig, er is een koffiemolen en set als een melkreservoir. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Dus, moeten we kopen alleen Italiaanse Gaggia, etc.?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Gewoon een plek waar ik het wilde oprobyvat zeker niet uitgerust verkooppunten. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Wordt conventionele batterijen of generator is niet genoeg om een ​​ketel maker normaal verwarmen? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Immers, ik heb gehoord van onafhankelijke elektrokofeynyah die werken in de Oekraïne.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Ook de vraag over de generator - zeggen dat het zorgt voor een hoog niveau van lawaai en de geur van het uit de nachtmerrieachtige + meer uitlaatgassen. как с этим справляетесь? hoe om te gaan met het?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Zoals ik nu keek - in Rusland algemeen niet koffiemachines verkocht met een aansluiting op het gas. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Dus toch, blijkbaar, moeten worden beschouwd als zelfstandige elektrische versie

ответ beantwoorden

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, het idee van Famer Donina met een volautomatische koffiemachine is voor mij geen optie helemaal. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. Dit is niet een optie die wordt gepresenteerd in de Oekraïne en in Europa, van waar komt dit idee. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. Met zo'n succes kan eenvoudig worden gezet KOFFIE MACHINE, die ons zijn voorgegaan in Oekraïne mobiele coffeeshops. Но мы от него отошли. Maar we hem vertrokken. Какова цель мобильной кофейни? Wat is het doel van een mobiele koffie?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Eigen warme drank, en bereidt barista (de persoon die weet hoe goed espresso te bereiden), het is om te koken, en niet op een knop drukt en krijg bereide drank), dat is professioneel in hun vakgebied - barista - selecteert de juiste malen van koffie, ziet eruit als koffie goed is stroomt zwepen melk, dan wat ze doen is goed in een cafe, nu doet op straat tegen een betaalbare prijs. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Als het doel van een mobiele coffeeshop snel en gemakkelijk te bereiden van een drankje en geef de persoon waarmee een haast. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Een verder doel zelf is waarschijnlijk het belangrijkste, waaruit alles begint: het ontwikkelen van een cultuur kofepitiya, omdat velen niet weten en niet begrijpen hoe je espresso te proeven, latte verschilt van de VS, enz. Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. Dit zijn onze doelen en werk zo alle goede mobiele koffiebar in Kiev.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. U kunt ook andere doelen dienen, het is uw bedrijf. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Als u niet wilt storen met training, wilt u een minimum te investeren, en dan, misschien, en de ontwikkeling, het is een heel goed idee.
Что касается электрических кофемашин. Als voor de elektrische koffiezetapparaten. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Om te begrijpen, kunnen ze alleen werken op een batterij of niet, je moet de kracht van koffiemachines kennen, en afhankelijk van wat je kiest zelf bespereboynik nodige kracht en het aantal accu's, kunnen ze twee, drie, vier .... Все зависит от мощности кофемашины. Het hangt allemaal af van de kracht van koffiemachines.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. De generator worden gekozen afhankelijk van het vermogen van koffiemachines. Генераторы разные. Generators verschillend. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Zo gebruiken we de generator Honda, hij is het lage geluidsniveau. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Gezien het feit dat zijn werk op straat, de specifieke geur en geluid is niet te horen, natuurlijk, hij is niet stil, en werkt als een wond-up auto, en het gaat over normale, niet-irriterend. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. Over de vreselijke geur: KASHMARNY - is overdreven, dezelfde geur, alsof u zich dichtbij de wond-buitenlandse auto's. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Buitenshuis geen aandacht besteden.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. In Rusland niet de verkoop van koffiemachines met gas, omdat er geen vraag is. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. In Oekraïne, ook, worden niet verkocht, meestal op bestelling. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Bovendien zijn vele bekende Italiaanse fabrieken koffiemachines algemeen niet voor de productiemethoden van transporteur. Собирают кофемашины только под заказ. Verzamelen alleen de maker orde. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Voor ons, is het vreemd om te horen dat de fabriek produceert op bestelling. Но тем не менее это так. Niettemin is.

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Владислав Vraag toegevoegd (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datum: 2013/08/23

3. 3. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Als je weet, vertel AMP-ta hoe je stand-alone koffie bedienen zonder gas - als ik het goed begrijp, kocht verscheidene accu (?? Door de manier, wat gewone auto of speciale) die moeten 's nachts worden opgeladen, wordt deze aangesloten op de omvormer, die converteert spanning, maar om hem het hoofdsysteem voeding? хватает ли этого на 8 часов? Daarmee de eerste 8 uren? не бывает ли перебоев в электроснабжении? er geen stroomuitval? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Ook is het noodzakelijk om periodiek de auto start?

ответ beantwoorden

3. 3. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Wat betreft uw derde vraag, u begrijpt alles is niet helemaal goed, of misschien heb je goed uitgelegd ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Uit een set batterijen koffiemachine niet kan werken. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Het werk aan de gas impliceert automatisch extra werk of op batterij of generator.

Как это все устроено? Hoe werkt dit allemaal werkt? Давайте разберемся! Laten we eens kijken!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Gasfles is exclusief voor verwarmingsketel maker (zonder elektra).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Ook apart gekocht twee gewone auto-accu op 100 ampère per stuk. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Oplaadbare batterijen met een omvormer (converter) een stroom van 12 W 220 watt. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Zij werken elektrische koffiemachine die automatisch feeds water in de boiler. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Ook van hen werkt molen, verlichting of accent verlichting van uw werkplek, videnablyudenie als je medewerkers en electro-knop espressomachine te gebruiken, als het automatische of semi-automatische.

Мы используем ручные кофемашины. We maken gebruik van hand-held espressomachine.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Periodiek start de auto is niet nodig, omdat je niet gebruik maken van de ingebouwde in uw auto-accu, de apart aan te schaffen, extra batterijen gebruikt u. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Opladen van deze batterijen zijn meestal 's nachts bij deze cellen duurt 8-12 uur van de dag.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Voor de onderbreking van stroom, is het mogelijk om een ​​voltage regulator zetten.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. We hoeven niet langer gebruik van oplaadbare batterijen, in plaats daarvan gebruiken we de elektrische generator op 1 Sq. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Het is moeilijk om te zeggen dat het winstgevend of niet, als een elektrische generator aan benzine vullen. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Maar niet nodig om de batterijen op te laden, en in feite, om ze op te laden, moet u het huren van een garage en een garage huren blijkt duurder dan het huren van parkeerplaatsen die gebruikt kunnen worden in het warme seizoen (lente, zomer, herfst), wanneer de vorst moet er uiteraard rekening worden warm, verwarmde garage.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! In plaats van de stationaire stroom, gasfles, elektrische batterijen kunnen worden gebruikt voor 4,8-5 kV, niet minder, maar het is niet erg rendabel!

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Владислав Vraag toegevoegd (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datum: 2013/08/23

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Vertel AMP-ta detail over het systeem voeding -
1. 1. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? werken precies zoals uw koffie - gas, elektriciteit, een combinatie?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Ik begreep niet wat er concreet aangesloten gasflessen - om de brouwer, of gemonteerd op een permanente basis in de auto? если в автомобиль, то к чему они подключены? Als in een auto, dan wat zijn ze aangesloten? как работает система выхлопа в данном случае? hoe het uitlaatsysteem in dit geval?
2. 2. в чём заключается опасность при работе с газом? wat is het gevaar bij het werken met gas? каким образом это может взроваться - т.е. hoe dit kan vzrovatsya - dwz что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? wat precies wordt bedoeld met "ruwe behandeling"?

ответ beantwoorden

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Dank u, Vladislav, voor de vragen beantwoord in volgorde:

1. 1. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Onze koffiemachines werken in combinatie, ongeveer 90% - is een elektricien, en 10% - het is gas. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Ik kan niet eens met een aantal collega's van Rusland dat het gas - het rendabel is. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Persoonlijk, voor mij en voor mijn koffiehuizen is de beste elektricien. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Waarom zo'n relatie en wat het hangt af van? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Het is simpel: alle werkdagen (maandag tot vrijdag), zijn we bezig met de elektra in de buurt van het zakencentrum, en in het weekend soms gehost evenementen, zoals festivals, kampioenschappen, een bezoek aan de show waar je niet kunt aansluiten op de elektrotechniek, en in dit geval gebruiken we de gasfles .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Om koffie werkte van gas, moet worden uitgerust met een gas. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. Dit gebeurt op twee manieren: veel Italiaanse fabrieken voor de productie van koffiemachines op aanvraag uit te rusten van de auto om te draaien op gas, hebben een speciale slang voor gebruik op gas, dwz такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. dergelijke maker kan opereren vanuit een elektrische of gas uit. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Op elk van deze koffiemachine heeft een speciale schakelaar (switch), en u overschakelen naar deze of die positie. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. De tweede manier - is amateuristisch, sommige ambachtslieden zelf uitgerust met koffie machines aan het werk op het gas, het is veel goedkoper dan de fabriek versie. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Dit zijn koffie-en theefaciliteiten op de consequentie en kunnen exploderen. Крайне не рекомендую второй способ. Is het niet aanraden de tweede methode.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Wat de gastank, zijn er ook twee oplossingen: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Op uw auto kan worden ingesteld HBO (gastoestellen), in welk geval de gasfles in het voertuig is gemonteerd, het verbindt met dezelfde gasslang met een verloopstuk van koffiemachines. 2. 2. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Gasfles geplaatst in het onderste compartiment van de auto wordt niet opgelost, moet de machine om te vullen trekken. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. Het sluit ook aan de slang met een verloopstuk te draaien op gas.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Als voor het uitlaatsysteem: het is niet hier. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Gas verbrandt en daardoor verwarmt de ketel maker. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. U kunt een analogie te trekken met de thuisplaat, als het gas, het inschakelen van de brander en zet het op een pot met water, de pan opwarmt. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? U is er ook geen uitlaatgassen systeem in het appartement? Газ просто сгорает и все. Gas wordt gewoon verbrand.

2. 2. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Level gas bestaat voornamelijk uit beschadiging van de gasfles of klep defect. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Gasfles omvat cilinder en de klep. Больше в нем ничего нет. Meer is het niets. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Dus, als de klep is defect en passeert gas, en volgende en je een roker, of een klant, of slechts een passant stands en rookt, als gevolg van lekkage van gas kan een explosie veroorzaken. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Het gevaar van de gasfles kan zijn om haar onjuiste tanken, bijvoorbeeld, is uw fles ontworpen voor 10 liter in een jaar je liep de tank en nooit goot benzine uit het - het is onbrandbaar gas dat zich ophoopt vooral in de winter. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Het vergt een bepaalde hoeveelheid in de tank, en je gewoonlijk tanken 10 liter in plaats van 9,8 liter. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. Het kan ook leiden tot een explosie van de gasfles. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. De andere belangrijke factor is de navulfles in de zomerse hitte. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Bijvoorbeeld, in de straat 30, heb je gevulde ballon van 10 liter tot en met 9 liter, en denken dat alles in orde is. На самом деле это не так! In feite is het niet zo! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Bij hoge temperaturen, het gas expandeert sterk met ongeveer 40%, zodat de warmte nodig om de benzinetank vullen 50% in plaats van 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. En de verlengde gas, zoals u weet, kan ook leiden tot een explosie cilinder.

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Константин Vraag toegevoegd (a) Constantine
Дата: 01.07.2013 Datum: 01.07.2013

А капучино есть у Вас? Een cappuccino heb je?

ответ beantwoorden

Конечно! Natuurlijk! У нас самый вкусный капучино! We hebben de meest heerlijke cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
вопрос vraag
Вопрос добавил(а) Светлана Vraag toegevoegd (a) Svetlana
Дата: 13.06.2013 Datum: 2013/06/13

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Is het mogelijk om een mobiel cafe in het gebied bestellen? Какие условия? Wat zijn de voorwaarden?

ответ beantwoorden

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, zijn we bezig om de stad (100 km) vertrekken. Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Geen aanvullende voorwaarden kunnen niet zomaar een boeking maken. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). U kunt op onze website (het formulier bovenaan links) te bestellen.

С уважением, СтарКава Met vriendelijke groet, StarKava
назад 1 далее Vorige 1 Volgende


Оставить отзыв Plaats een reactie

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.

Als je problemen hebt het lezen van de code, klik op de code zelf om de nieuwe code in.

Спасибо! Dank je wel! Ваш заказ принят! Uw order wordt geaccepteerd!
Мы в Вконтакте Wij in FaceBook
Мы на Facebook We zijn op Facebook
Мы в Twitter Volg ons op Twitter
Tjilpen