Статьи о кофе Artikelen over koffie

Запах свежезаваренного кофе всегда действовал положительно на настроение и общее самочувствие человека, стимулируя выработку гормонов счастья! De geur van vers gezette koffie is altijd positief gehandeld op de stemming en het algemeen welzijn door het stimuleren van het vrijkomen van hormonen van geluk! Прислушайтесь к своим собственным ощущениям, когда заходите, к примеру, в большой торговый центр, и там есть лавка, где готовят кофе!.. Luister naar je eigen gevoel als je gaat, bijvoorbeeld in een groot winkelcentrum, en er is een winkel, die koffie serveert! ..
Известно ли вам, отчего Японию называют страной Восходящего солнца? Weet je waarom Japan is het land van de Rijzende Zon genoemd? Во-первых, потому что два иероглифа, образующего название страны - Нихон (Япония), обозначают «солнце» и «корень»(начало солнца или рассвет)... Ten eerste, omdat de twee letters die de naam van het land - Nihon (Japan), vertegenwoordigen de "zon" en "root" (het begin van de zon of dawn) ...
Восток – это загадочный мир, о традициях которого ходят удивительные легенды. Oost - is een mysterieuze wereld van tradities die verbazingwekkende legendes gaan. Не зря именно Восток считают «делом тонким». Geen wonder dat het wordt beschouwd Oosten "gevoelige materie". А уж о гостеприимстве восточных хозяев можно писать многотомные книги!.. En als de gastvrijheid van de eigenaars van de oosterse lijvige boeken kunnen schrijven! ..
Посчастливилось ли Вам побывать в Тунисе? Heeft u geluk hebt om te bezoeken in Tunesië? В этом райском уголке, неземной красоты? In dit paradijs, onaardse schoonheid? Тунис занимает второе место в «топе самых красивых мест на планете» по мнению журнала «Independent». Tunesië de tweede plaats in de "top mooiste plaatsen op de planeet," volgens het tijdschrift «Independent». Это маленькое африканское государство, которое привлекает туристов со всех уголков мира... Het is een klein Afrikaans land, die toeristen van over de hele wereld ...
Туристы всего мира с большим наслаждением приезжают в Доминикану. Toeristen van over de hele wereld met veel plezier komen naar de Dominicaanse Republiek. Помните сладкую рекламу одного кокосового батончика, обещающего «рай»?.. Vergeet niet de zoete reclame een kokosnoot bars, de belofte om "het paradijs"? ..
Постоянно наталкиваясь в интернете на информацию о мобильных кофейнях, как о невероятно прибыльном бизнесе, я ощущаю себя этаким «электоратом», избирателем, которому вспотевшие и раскрасневшиеся кандидаты громко обещают золотые горы и невероятные доходы «уже завтра!»… Voortdurend stoten op het internet voor informatie over mobiele coffeeshops, zoals een ongelooflijk lucratieve business, ik voel me als een soort "electoraat", een kiezer die bezwete en gespoelde kandidaten luid beloven gouden bergen en de ongelooflijke inkomen "morgen!" ...
Напиток, который вам подают в любом заведении, должен отвечать определённым общепринятым критериям. De drank die u te dienen in een instelling moet voldoen aan bepaalde standaardcriteria. Классикой считается итальянская кофейная карта – в соответствии с ней эспрессо, к примеру, должен быть 35(+-5) мл... Wordt beschouwd als een klassieker van de Italiaanse koffie-kaart - volgens haar espresso, bijvoorbeeld, moeten 35 (± 5) ml ...
Мало кто знает, что кофейная культура - это понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Weinig mensen weten dat koffie cultuur - is geen abstract begrip, en heel specifiek. Это искусство правильного заваривания кофе, правильного его потребления. Deze kunst juiste brouwen, het juiste gebruik. Кофейная культура пришла к нам из арабских стран, под влиянием других культур она преображалась, совершенствуясь и принимая новые очертания... Koffiecultuur is gekomen om ons van de Arabische landen, onder invloed van andere culturen is aan het veranderen, verbeteren en het nemen van een nieuwe vorm ...
«Одна из наиболее крупных сетей кофеен в России и на Украине, запустила новый проект «Кофе Mobile». Koffie Mobile »" Een van de grootste netwerken van winkels in Rusland en Oekraïne, heeft een nieuw project genaamd gelanceerd ". Первая машина, как стало известно, появилась на улицах Питера зимой 2013... De eerste machine, zoals het bekend werd, verscheen op de straten van St. Petersburg in de winter 2013 ...
Слово «мобильность» (от лат. mobilis –подвижный, способный к быстрому передвижению, действию) сегодня очень актуально... Het woord "mobiliteit" (uit het Latijn. Mobilis-mobile, die in staat van snelle beweging, actie) dit is erg belangrijk ...
назад 1 2 3 далее terug 1 2 3 verder

Спасибо! Dank je wel! Ваш заказ принят! Uw order wordt geaccepteerd!
Статьи о кофе Artikelen over koffie
Мы в Вконтакте Wij in FaceBook
Мы на Facebook We zijn op Facebook
Домашние рецепты Home Recepten

© 2013 « Starkava.ua » — всё о кофе и мобильном кафе © 2013 " Starkava.ua "- alles over koffie en cafe mobiel