О нас Over ons

О, кофе! Oh, de koffie! Волшебный напиток Богов! Magische drank van de Goden!

Пленишь, завораживаешь, удивляешь! Gevangene, fascinerend, verrassend!

Так красноречив ты, даже без слов! Dus je vertelt is, zelfs zonder woorden!

И, словно шедевр, вдохновение даришь! En, als een meesterwerk, de inspiratie je geeft!


Вначале было…ЗЕРНО! In eerste instantie was het ... CORN!

Всё на свете берёт своё начало с зёрнышка. Alles in de wereld is afkomstig van het zaad. Наша история началась с зерна…кофе. Ons verhaal begon met een korrel ... koffie. Да, да! Ja, ja! Именно так. Dat is het. С ароматного, спелого зерна, которое, попав в машину вместе с другими зёрнами, подарило миру неповторимый вкус и волшебный аромат кофе. Met geurige, rijpe graan, die, eenmaal in de auto, samen met andere granen, gaf de wereld een unieke smaak en het aroma van koffie magie. Множество людей, добровольно и навсегда, отдались «в плен» этому уникальному напитку. Veel mensen die vrijwillig en voor altijd, geef 'captive' om deze unieke drank. И я оказалась в их числе… En ik was een van hen ...

 

«Мобильные кофейни» - что за диковинка такая?.. "Mobile coffee" - wat een gimmick is dit ..


Мобильные кофейни появились в Киеве ещё тогда, когда я занималась юридической деятельностью. Mobile koffie verscheen in Kiev op een moment dat ik bezig was met legale activiteiten. Это было что-то новое, необычное. Het was iets nieuws en ongewoon. В энергичном 21 –ом веке мобильные кофейни и не могли не появиться. In een energieke 21e eeuw mobiele koffiebar en kon niet weergegeven. Ведь темп нашей сегодняшней жизни так стремителен, что времени «засиживаться» в кафе попросту нет. Inderdaad, het tempo van ons leven vandaag de dag zo snel die tijd "hangen" in het cafe ontbreekt. Да и сама я, по роду своей деятельности, не сидела в офисе, а была в постоянных разъездах – встречи с клиентами, бесконечные госучреждения, ворох документов… Но отказать себе в удовольствии выпить чашечку латтэ или капучино – я не могла! En inderdaad ik ben, door de aard van hun activiteiten, niet zitten in het kantoor en was voortdurend op reis - ontmoeting met klanten, eindeloze overheidsgebouwen, veel documenten ... Maar de verleiding weerstaan ​​om een ​​kopje latte of cappuccino drinken - ik kon niet! И всегда старалась заглянуть в мобильную кофейню, не жалея времени а, тем более, денег на эту маленькую радость. En altijd proberen te kijken naar de mobiele koffiebar, sparen tijd en vooral geld voor deze weinig vreugde. Специально подъезжала к той станции метро, где было это чудо. Speciaal reed naar het metrostation, waar het was een wonder. Наслаждаясь кофе, я размышляла – кто же, интересно, «стоит» за мобильными кофейнями?.. Genieten van koffie, dacht ik - die, interessant, is "de moeite waard" van mobiele coffeeshops ..? Депутат? De MP? Или же какой-нибудь инкогнито- олигарх?.. Of een incognito oligarch? .. А, может, целая организация? Of misschien het hele bedrijf? 5-10 минут моих догадок и я вновь ныряла с головой в работу , а шумная столица поглощала меня в свои цепкие объятия бесконечного потока прохожих, длинных автомобильных пробок, информационной атаки… Но я уже не могла избавиться от мыслей о мобильных кофейнях, обращая внимание на то, что их количество неутомимо растёт. 5-10 minuten van mijn gissingen en ik opnieuw dook hals over kop in een baan, en een bruisende metropool verslinden me in hun greep van een eindeloze stroom van voorbijgangers lange files, informatie aanval ... Maar ik kon het niet helpen te denken over mobiele koffiehuizen, met aandacht voor dat hun aantal gestaag groeit.

Кулинарный сайт – к вершинам новым старт! Culinaire Website - naar de top van de nieuwe start!


Материнство всегда заставляет женщину по-новому посмотреть на привычные вещи. Moederschap maakt altijd een vrouw die een frisse kijk op vertrouwde dingen. Вот и я, став мамой, вдруг осознала, что хочу заниматься чем-то «для души». Hier ben ik, steeds een moeder, besefte ik opeens dat ik iets wilde doen "voor de ziel." Тем, что открывает горизонты для творческой и жизненной самореализации… Тем, что будет волновать и вдохновлять. Dat opent perspectieven voor creatieve zelfontplooiing en het leven ... Maar dat zal prikkelen en te inspireren. Внезапно, захотелось обновлений, «нового витка». Plotseling wilde ik het actualiseren "nieuwe revolutie." Увы, юриспруденция – довольно-таки, консервативное направление, где всё давным-давно написано и сказано… Первым свежим «глотком» стал собственный кулинарный сайт. Helaas, de wet - eerder, de conservatieve richting, waar al lang geleden geschreven en gezegd ... De eerste verse "adem" werd zijn eigen culinaire website. В него я вложила много сил и свою душу. Daarin heb ik veel energie en ziel. Сайт успешно развивался, но моё стремление к новизне не утихало. Website ontwikkeld met succes, maar mijn verlangen naar nieuwigheid is niet afgenomen. Мысли, словно времена года, сменяли друг друга, и я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Gedachten, net als de seizoenen, volgden elkaar op, en ik voelde dat de oplossing ligt ergens in de buurt. Сама Судьба, будто за руку, вела меня к воплощению моей Заветной Мечты!.. Lot zelf, als bij de hand en leidde me naar mijn dierbaarste dromen te vertalen! ..

Как поход к стоматологу может стать началом собственного бизнеса. Als het gaan naar de tandarts kan de start van uw eigen bedrijf.


В один прекрасный день, хотя, нет… День выдался изначально неудачным. Op een dag, hoewel, er ... De dag was aanvankelijk succesvol. Накануне меня замучила зубная боль, муж решил утром отвезти меня к стоматологу. Aan de vooravond van mijn gekwelde kiespijn man besloten in de ochtend om me naar de tandarts. Новый Nieuw
день сразу сделал нам неприятный сюрприз – не завёлся автомобиль, которым обычно мы пользовались для выездов в Киев (так как живём за городом). dag maakte ons een onaangename verrassing meteen - de auto wilde niet starten, die we meestal gebruiken voor uitstapjes naar Kiev (omdat we leven in het land). Пришлось добираться на общественном транспорте, в том числе и на метро, выходя из которого я наткнулась на …мобильную кофейню! Ik moest te bereiken met het openbaar vervoer, waaronder de metro, gaande van waar ik kwam over een mobiele coffeeshop ...! Довольно длинная очередь, казалось, намекала: люди хотят кофе! Een vrij lange wachtrij leek hint: mensen willen koffie! И, желательно, « с собой»... En, bij voorkeur, "With You" ... Я взяла этот факт на заметку и направилась в сторону стоматологии. Ik nam dit feit op te merken, en liep naar de tandheelkunde.

Каким же было моё удивление, когда я на пути следования увидела ещё одну мобильную кофейню (на тротуаре). Wat was mijn verbazing toen ik zag op de weg van een andere mobiele koffiebar (op de stoep). Я отметила для себя, что до этого не видела их в других местах, кроме выхода из метрополитена. Ik zei tegen mezelf, dat ze niet hebben gezien in andere dan de metro uitgang plaatsen.

Но, подойдя к стоматологии, моё удивление достигло критической отметки! Maar, naar de tandarts mijn verbazing een kritiek punt bereikt! И тут меня ждала кофейня, с пёстрым «шлейфом» - длинной очередью людей. En ik stond te wachten voor koffie, met een kleurrijke "loop" - een lange rij mensen.

В кресле у стоматолога я, напрочь забыв о причине своего визита – зубной боли, думала об одном: на мобильные кофейни есть спрос! In de stoel van de tandarts bij me, helemaal vergeten over de reden van zijn bezoek - kiespijn, dacht ik van een ding: mobiele coffeeshops zijn in de vraag! Эта мысль одновременно и радовала, и пугала, и настораживала меня. Dit idee is zowel blij en bang zijn me te storen. Создавалось впечатление, что мобильные кофейни стали вдруг назойливо преследовать меня. De indruk was dat de mobiele koffie plotseling werd me voortdurend te streven. Даже в холле у врача, мимо меня проходила масса людей с булочкой и… стаканчиком кофе. Zelfs in de lobby bij de dokter, werd ik aangehouden door de massa van mensen met een broodje en kop ... koffie. Почему-то подумала о том, что Судьба часто даёт нам знаки, и нужно вовремя распознать их… Om een ​​of andere reden dacht ik dat het lot geeft ons vaak tekenen, en je tijd om ze te herkennen nodig ...

Но главным был тот факт, что крохотное сердечко вынашиваемой мною идеи уже билось – и я безумно хотела, чтоб моё «детище» появилось на свет! Maar het belangrijkste was het feit dat het kleine hart gekoesterde ideeën me al hebt verslaan - en ik ben echt van mijn "kind" aan het licht kwam!

«Интернет, дай совет!» Или «как я искала нужную информацию». "Het internet, geef me advies!" Of, "Ik was op zoek naar de juiste informatie."


Заручившись поддержкой мужа, я стала искать информацию о мобильных кофейнях и об этом бизнесе вообще. Beroep doet de steun van mijn man, begon ik te zoeken naar informatie over mobiele coffeeshops en op het bedrijf helemaal. Окрылённая новой идеей, я ещё не знала, сколько преград нам придётся преодолеть… Во-первых, информации не так уж и много, и она вся от 2009 года. Geïnspireerd door een nieuw idee, wist ik niet hoe veel obstakels moeten we overwinnen ... Ten eerste, de informatie is niet te veel, en het is allemaal uit 2009. Там было всё: «приманка» в виде головокружительного заработка, и намёки на нелегальность этого бизнеса. Er was alles: het "lokaas" in een duizelingwekkende winsten, en hints van de onwettigheid van deze business. Я по крупицам собирала информацию (на форумах, в статьях и др.). Ik probeer om de informatie (in fora, artikelen, etc.) te herstellen. Противоречия сбивали с ног… Прибыльный и успешный бизнес (судя по объявлению) продают. Tegenstrijdigheden neergehaald ... winstgevend en succesvol bedrijf (te oordelen naar de e-mail) te verkopen. Почему??? Waarom?? Если он такой успешный?.. Als hij succesvol is? .. Были предложения и о переоборудовании мобильных кофеен «под ключ». Er zijn voorstellen voor herontwikkeling en mobiele winkels "turnkey" geweest. Как сделать правильный выбор? Hoe u de juiste keuze te maken? Чем руководствоваться?.. Wat volgt? .. Ведь информация в интернете была довольно таки устаревшей на тот момент, да и люди, занимающиеся переоборудованием кофеен не заинтересованы в том, чтобы писать о минусах данного дела… Я обзвонила абсолютно все предложения, которые были на тот момент, все «продававшие» успешный бизнес имели каждый свою на то причину: «Да, бизнес отличный, но некогда им заниматься…!», «Да, доходное дело, но я решил перепрофилироваться…», «…нужны деньги…» и так далее. Na informatie op het internet vrij was verouderd op het moment, en de mensen die betrokken zijn bij het opknappen winkels zijn niet geïnteresseerd om te schrijven over de nadelen van deze zaak ... Ik belde absoluut alle voorstellen die op dat moment waren, al de "sell" had een succesvol bedrijf iedereen de reden voor dat, "Ja, het bedrijfsleven is groot, maar zodra ze dat doen ...", "Ja, winstgevende business, maar ik besloot om te re ...", "... hebben geld nodig ..." en ga zo maar door. Эти ответы посеяли в моей душе тревожное сомненье, но длилось это не долго. Deze reacties hebben geplant in mijn ziel ontroerd door twijfel, maar het duurde niet lang.

Кто не рискует, то не пьёт…кофе, приготовленное на собственной мобильной кофейне! Wie niet het risico, drinkt niet ... koffie, gekookt op zijn eigen mobiele koffiebar!


Ещё несколько недель я мучилась в сомнениях, мы долго рассуждали с мужем о данном бизнесе. Slechts een paar weken was ik gekweld door twijfels, hebben we lang ruzie met haar man over het bedrijf. Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единственному выводу – Na het afwegen van de 'voors' en 'tegens' zijn we gekomen tot een conclusie -
любой бизнес ( а, тем более, в нашей стране!) – это РИСК! elk bedrijf (en, vooral, in ons land!) - Het is een risico! Даже проверенный, стабильный и доходный. Zelfs getest, stabiel en winstgevend. Выход был один – мы должны были рискнуть! De afrit was een - we hadden om een ​​kans! Рискнуть семейными деньгами, поставив под угрозу собственное спокойствие и размеренность жизни… Risico familie geld, hun eigen rust en gemeten leven in gevaar te brengen ...

Человек, продавший нам бизнес, аргументировал свой поступок тем, что он иммигрирует в другую страну. De man die ons verkocht het bedrijf, betoogde zijn actie, emigreerde hij naar een ander land. Что ж… Может и так. Nou ... Misschien. А мы остались в Украине – с приобретённой «тёмной лошадкой» - бизнесом, который был нам, мягко говоря, не совсем понятен. We verbleven in Oekraïne - met een verworven "dark horse" - een bedrijf dat was voor ons, op zijn zachtst gezegd, is niet goed begrepen. Но тот факт, что кофейня всё же стала нашей - был первой маленькой победой над собственными страхами и неуверенностью… Так, на предпринимательском небосводе, робко засияла новая звёздочка, и название для нашей мобильной кофейни пришло само - «StarKava»! Maar het feit dat de coffeeshop was nog steeds de onze - de eerste was een kleine overwinning op hun eigen angsten en onzekerheden ... Dus, op de ondernemende firmament, een nieuwe ster scheen schuchter, en de naam voor onze mobiele koffie kwam natuurlijk - «StarKava»! Ведь Звезда – это символ высоких устремлений, это воплощение силы духа, выступающего против тьмы… Звезда стала нашим путеводителем. Immers, Star - een symbool van hoge aspiraties, de belichaming van de kracht van de geest, handelen tegen de duisternis ... De ster was onze gids. Символом и оберегом. Symbool of talisman. Нашим пресловутым шагом вперёд. Onze spreekwoordelijke stap voorwaarts. И теперь отступать было некуда. En nu kon nergens terug te trekken.

Не бывает кофе без «горчинки». U kunt geen koffie zonder de "bitterheid". Полоса препятствий. Hindernisbaan.


Знакомство с бизнесом «изнутри» оказалось нелёгким делом… Вместе с кофейней, от предыдущего собственника, к нам пришёл работник, который продолжал теперь работать у нас. Weten over Zakelijk "van binnen uit" was niet gemakkelijk ... Aan het koffiehuis, de vorige eigenaar, kwam naar onze werknemer die bleven werken nu voor ons. Зная все сильные и слабые стороны кофейного бизнеса, он потихоньку вводил нас в курс дела. Het kennen van de sterke en zwakke punten van de koffie-business, hij langzaam leidde ons op snelheid. И тут мы отчётливо осознали, что утверждение «мобильная кофейня – это легкий и прибыльный бизнес» - это неправда. En hier zijn we duidelijk van bewust dat de uitspraak "mobiele cafe - het is een eenvoudige en winstgevende business" - dat is niet waar.

Первая мысль, возникшая у нас, это как сэкономить на расходных материалах, без ущерба для бизнеса. De eerste gedachten die bij ons kwam, het is hoe om te besparen op verbruiksartikelen, onverminderd de business. Это распространенная идея, изначально обречённая на провал: более дешёвые стаканчики были низкого качества( деформировались, могли протечь, были невозможно горячими!)… Замена молока (нет, не подумайте, молоко мы выбрали качественное, и многим оно нравилось больше прежнего!), но…постоянные клиенты, которые полюбили предыдущее сочетание, стали выражать недовольство… Уходить от нас… Как доказать, что это тоже достойный продукт и он не чуть не хуже предыдущего? Dit is een gemeenschappelijk idee, aanvankelijk gedoemd te mislukken: de goedkopere glazen waren van lage kwaliteit (! Vervormd, kunnen lekken waren niet warm) ... Vervangen van melk (! Nee, denk niet dat we hebben gekozen voor een kwaliteit melk, en velen vonden het meer dan ooit), maar ... stamgasten die houden van de combinatie van de vorige, begon te klagen ... Het lopen vanaf ons ... Hoe kan ik bewijzen dat dit ook een fatsoenlijk product en het is niet iets beter dan de vorige? Доказывать всегда сложно, особенно, если твоя кофейня находиться в центре столицы, где клиенты – очень требовательные особы. Blijken altijd moeilijk, vooral als uw coffeeshop in het centrum van de hoofdstad, waar klanten - een zeer veeleisend persoon.

Мы продолжали экспериментировать, набивали «шишки», теряя старых, и находя новых клиентов. We bleven om te experimenteren, gevulde "hobbels", het verlies van de oude, en het vinden van nieuwe klanten. Было очень тяжело и морально, и физически… Мне было тяжело разрываться между семьёй, ребёнком и «StarKava», ставшей такой родной ... Het was erg moeilijk en emotioneel, en fysiek ... Het was moeilijk om te worden verscheurd tussen het gezin, het kind en de «StarKava», die heeft zo dierbaar geworden ... Нелегко было и моему мужу, который разрывался между основной работой и новым бизнесом… Было тяжело и нашей малышке, которая всегда и везде была с нами, ведь оставить ее было не на кого. Het was niet gemakkelijk, en mijn man die wordt verscheurd tussen zijn belangrijkste taak en nieuwe business ... Het was moeilijk, en onze kleine meid, die altijd en overal is geweest bij ons, omdat het niet laat het aan iedereen. Много раз хотелось всё бросить, продать и забыть, как страшный сон, и жить прежней жизнью!.. Vele malen wilde stoppen, te verkopen en te vergeten, als een slechte droom, en hetzelfde leven! .. Бесконечные проверки правоохранительных органов, пренебрежительное, а порой и хамское отношение государственных органов, наглое появление рядом, практически напротив, конкурентов, заставляло опускать руки. Oneindige inspectie van de rechtshandhaving, verwaarlozing en soms lompe houding van de overheid ambtenaren, brutale uitstraling is er, bijna tegenover, concurrenten, gedwongen op te geven. Но каждый раз я говорила себе и мужу: «Соберись! Maar elke keer als ik zeg tegen mezelf en mijn man, "Get it together! Мы не должны сдаваться!». We mogen niet opgeven! ". Такие критические ситуации закалили нас. Dergelijke kritieke situaties verhard ons. Невероятно, но теперь мы чувствовали себя намного сильнее! Ongelofelijk, maar nu voelen we ons veel sterker!

«StarKava» внедряет кофейное ноу-хау! «StarKava» introduceert koffie know-how!


Киев жил прежней жизнью – бесконечная беготня утомляла людей. Kiev woonde een vorig leven - een eindeloze vermoeiende drukte van mensen. И они находили несколько минут, чтобы набраться сил в нашем кофейном оазисе…Ароматный, вкусный кофе открывал им «второе дыхание». En ze vonden een paar minuten aan te sterken in onze koffie oase ... Geurige, lekkere koffie geopenbaard aan hen een 'tweede wind. " И люди, как отдохнувшие странники, продолжали свой путь… En rustte het volk als pelgrims bleven hun reis ...

Многое поменялось на нашей мобильной кофейне и лишь две вещи остались неизменными – это отменное качество наших напитков и хорошее обслуживание. Er is veel veranderd op onze mobiele koffiebar, en slechts twee dingen zijn hetzelfde gebleven - het is de uitstekende kwaliteit van onze drankjes en goede service. Здесь «StarKava» была и остаётся категоричной! Hier «StarKava» was en blijft categorisch! Никаких сделок с совестью! Geen transacties met een geweten!

Прошло несколько месяцев и мне захотелось работать законно, вопреки беззаконию. Een paar maanden gingen voorbij en ik wilde legaal te werken, ondanks de illegaliteit. Здесь мне пригодилась моя юриспруденция. Het was nuttig voor mij is mijn wet. Я нашла честные пути, и добилась желаемого. Ik vond een eerlijke manier, en heeft bereikt gewenst. Так мы обосновались на новом месте, всё законно, всё спокойно. Dus we ons geïnstalleerd op een nieuwe locatie, alle wettelijke, alles is rustig. У «StarKava» появились свои клиенты, которых хотелось приятно удивлять, радовать. In «StarKava» creëerden hun klanten die wilden verrassen, genot. Поэтому мы стали придумывать и воплощать в жизнь различные идеи. Dus we begonnen te bedenken en uit te voeren diverse ideeën.

Таким образом, у нас появились ТОППИНГИ: карамель, клубника, вишня, шоколад, ваниль; а с недавних пор, ещё и МЯТНЫЙ СИРОП! Zo kwamen we Toppings: caramel, aardbei, kers, chocolade, vanille, en meer recentelijk, meer en mint siroop! Это было наше ноу-хау, которое не осталось незамеченным. Het was onze know-how, die heeft niet onopgemerkt gebleven. Затем, я изучила международный рейтинг популярности специй, и решила разнообразить наши пряности. Dan, ik studeerde internationale populariteit score van specerijen, en besloten om onze kruiden diversifiëren. Вслед за такой популярной корицей, появился кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика, цедра апельсина, цедра лимона. Людям наше нововведение пришлось по душе, появилось много постоянных клиентов. Na zo'n populaire kaneel verscheen kardemom, gember, nootmuskaat, kruidnagel, sinaasappelschil, citroenschil. Mensen zijn onze innovatie in gedachten had, zijn er veel vaste klanten.

Вдохновлённые таким успехом, мы решили не останавливаться, ведь, как известно, нет предела совершенству... Geïnspireerd door dit succes, hebben we besloten om niet te stoppen, omdat, zoals u weet, is er geen limiet aan perfectie ... Я много читала, размышляла, и так появилась идея: по пятницам, когда в последний рабочий день, уставшие и угрюмые люди, с трудом проснувшись, идут на работу, и заходят к нам взбодриться стаканчиком ароматного напитка, мы к каждому стаканчику кофе давали в придачу комплимент, в виде кофейного зерна в шоколадке. Ik lees veel, denken, en dus had een idee: op vrijdag, wanneer de laatste werkdag, moe en humeurig mensen, moeite om wakker te worden, aan het werk gaan, en we gaan op te vrolijken een glas smaak drinken, we zijn aan elke kop koffie geven op de koop toe geschenk in de vorm van koffiebonen in de chocoladereep. Казалось бы, мелочь… А как приятно людям – оттого, что им неожиданно уделили знак внимания. Het is misschien een klein ding lijken ... Maar het is leuk om mensen - omdat ze plotseling aandacht besteed aan het bord. Нам приятно потому, что на наших глазах, человек стаёт улыбчивей, радостней, «расправляет крылья»… Мы ощущали себя добрыми волшебниками, прибывшим в скучный и неулыбчивый город с Планеты Счастья! Wij zijn blij omdat onze ogen, de persoon ophoudt lachende, blije, "spreidt zijn vleugels ..." We voelen ons goed tovenaars, die in een saai en zonder glimlach stad van Planet Bliss aangekomen! Но…злые волшебники тоже существуют, к сожалению. Maar ... de kwade tovenaars bestaan ​​ook, helaas. Они не владеют добрыми чарами, не создают, а… разрушают чужое… Ze hebben niet goed spreuken, niet maken en vernietigen van andermans ......

«Неожиданная подножка» или «прийти на всё готовенькое». "De onverwachte uitschakeling" of "kom op alle gotovenkoe."


Такие «чародеи», наблюдая за очередью клиентов к нашей мобильной кофейне из окна бизнес-центра, на территории которого мы работали уже 8 месяцев, не смогли «пережить» чужой успех… Dergelijke "tovenaars", het kijken naar de wachtrij van klanten om onze mobiele koffiebar van het venster business center, op het grondgebied waarvan wij werken al 8 maanden, waren niet in staat om "overleven" andermans succes ...

Кофейне «StarKava» сухо сообщили, что директору ресторана, который находиться в здании, ой как приглянулось наше место, «вдруг» захотелось открыть там (именно там!) свой ларёк и, желательно, забрать наших работников «в довесок». Perk «StarKava» droogjes meegedeeld dat de directeur van het restaurant, dat is gevestigd in het gebouw, oh, hoe onze plaats heeft aangetrokken, "plotseling" er wilde openen (het was er!) Zijn stal en, bij voorkeur, om onze werknemers te nemen "in het aanhangsel." С нами досрочно разорвали договор… Bij ons voortijdig beëindigen van het contract ...

Скажите, что ощущает трудяга-садовник, у которого решили отобрать выращенный им из крохотных ростков прекрасный фруктовый сад, щедро дающий плоды?.. Zeggen dat het voelt harde werker, een tuinman die heeft besloten om selecteer ze gegroeid van kleine spruiten mooie boomgaard, royaal en vruchten te geven? .. Да и кто забирает?.. En die pakt? .. Люди, которые всё это время не приложили никаких усилий для его развития… Простые «наблюдатели», лениво ожидающие возможности прийти « на всё готовенькое!» Mensen die de hele tijd deed geen moeite om het te ontwikkelen ... Simple "waarnemers", lui wachten tot kansen te komen "om alle gotovenkoe!"

Я ощущала себя таким садовником… Моим садом был бизнес, все наработанные за это время клиенты, наша хорошая репутация и оптимистические планы на будущее… Ik voelde me als een tuinman ... Mijn tuin was een bedrijf, het is allemaal ontwikkeld in de tijd, de klanten, onze goede reputatie en optimistische plannen voor de toekomst ...

Один известный политик предлагает в случае такого «беспредела» браться за вилы… Я решила не идти на радикальные меры. Een bekende politicus is in het geval van een dergelijk "verontwaardiging" nemen hooivorken ... ik besloten niet te gaan tot drastische maatregelen. Но и отдавать своё «детище», и уступать – не собиралась! Maar te doen van hun 'kind', en de opbrengst - was niet van plan om! «Мы ещё повоюем!» сказали мы себе и… обосновались напротив. "We gaan toch vechten!" We zeiden tegen elkaar ... en vestigde zich aan de voorkant.

«Доносы не добавят «спроса»!» или «достойно конкурировать умеют не все!» "Aangiften zal de 'vraag' niet toevoegen 'of' weet niet hoe je al concurreren!"


Как я уже сказала ранее, мы решили не сдаваться, не искать новое место и начинать всё сначала, а продолжать обслуживать наших клиентов, бороться за каждого из них, только уже на новой территории, совсем рядом с прежней. Zoals ik al eerder zei, hebben we besloten niet op te geven, niet op zoek naar een nieuwe plek en helemaal opnieuw te beginnen, en blijven om onze klanten te bedienen, om te vechten voor elk van hen, alleen dit keer op de nieuwe locatie, zeer dicht bij het zelfde. Огромное спасибо Торговому дому «Лагода», руководство которого поддержало нас в трудную минуту и поверило в нас! Veel dank aan de handel huis "Lagoda", wiens leiderschap heeft ons gesteund in moeilijke tijden en geloofde in ons!

Не скрою, было очень сложно, ведь владелец нового ларька, который появился на месте «StarKava»,не ожидал такого поворота с нашей стороны, у него были совершенно другие планы: мы «испаримся», и все клиенты с распростёртыми объятиями прибегут к нему. Ik moet toegeven, het was erg moeilijk, omdat de nieuwe eigenaar van de stal, die verscheen op de site «StarKava», niet zo'n draai van onze kant niet verwacht, het had heel andere plannen: we zijn "verdampen", en alle klanten zullen komen rennen met open armen naar hem toe. Я думаю, жажда «лёгкого бизнеса» заслуженно может пополнить перечень давно прописанных человеческих пороков. Ik denk dat het verlangen naar "easy business" terecht kan de lijst van de lange-receptplichtige menselijke ondeugden boven.

Мы всегда выступали за честную конкуренцию, чего не скажешь о новом ларьке. We hebben altijd gestaan ​​voor eerlijke concurrentie kan niet gezegd worden over de nieuwe kiosk. Зачем искать информацию, советоваться со специалистами, начинать «с нуля», внедрять яркие идеи, если можно взять – и прийти на всё готовенькое! Waarom zoeken naar de informatie, overleg met deskundigen, om te beginnen "vanaf nul", om een ​​helder idee te introduceren als je kunt nemen - en kom helemaal gotovenkoe! А когда они не получили желаемого «ажиотажа», то просто начали писать «доносы» на нас во все существующие инстанции, надеясь на то, что мы не выдержим проверок и самоликвидируемся… Эта информация стала мне известной от самих «проверяющих», которые объясняли свои частые визиты тем, что на нас «жалуется ларёк напротив». En als ze niet krijgen van de gewenste "buzz", toen net begonnen met het schrijven van "aangiften" voor ons om alle bestaande instanties, in de hoop dat we de controles hebben gefaald en samolikvidiruemsya ... Deze informatie was bekend bij mij vanaf het "inspecteurs" die hun uitgelegd frequente bezoeken aan het feit dat op ons, "klaagt een kraam tegenover." Да… Достойные методы, ничего не скажешь. Ja ... Worthy methoden echt. Впрочем, «кляузы» не помогли конкурентам увеличить спрос на свои предложения. Echter, de "laster" niet helpen de deelnemers om de vraag naar hun suggesties te verhogen. Не тем путём они пошли к сердцам потенциальных покупателей! Niet op die manier, gingen ze naar de harten van potentiële kopers! А мы, из-за постоянных проверок, вынужденно доставляли неудобство нашим дорогим клиентам, кофейня часто была закрыта. En wij, vanwege de constante controles intern gebracht ongemak voor onze gewaardeerde klanten, koffie was vaak gesloten. Но ничего поделать с этим не могли. Maar er is niets mee te maken dat ze niet konden.

К тому же, с ларька к нам направляли людей, которые даже угрожали нам связями с правоохранительными органами, буквально заставляя «убираться с их глаз и не мешать их торговле». Daarnaast, met een kraam om ons direct mensen die zelfs dreigde ons banden met wetshandhaving, letterlijk het maken van "uit hun ogen en niet interfereren met hun handel." Создавалось впечатление, что фантастическая машина времени перенесла нас в «лихие 90-тые»… De indruk dat een fantastische tijdmachine we leed in de "knappe 90-tye" ...

«Собаки лают – караван идёт!» или «Справедливость восторжествовала!» "Honden blaffen - de caravan beweegt op" "! Rechtvaardigheid heeft gezegevierd" of


Прошло несколько месяцев тяжёлой борьбы, и мы наконец-то вздохнули с облегчением… Когда совесть и помыслы чисты, легче преодолевать трудности. Het duurde enkele maanden van zware gevechten, en we eindelijk slaakte een zucht van opluchting ... Toen geweten en gedachten zuiver zijn, is het makkelijker om moeilijkheden te overwinnen. Да, иногда нас ещё «проверяют», но когда с документацией всё в порядке, то и на лже вызовы реагировать нет резона! Ja, soms hebben we nog steeds "check", maar wanneer alle documentatie in orde is, en valse oproepen om geen reden te reageren! Можно сказать, что справедливость восторжествовала! We kunnen zeggen dat de rechtvaardigheid is gediend! «StarKava» работает, мы продолжаем обслуживать Вас, наши дорогие клиенты, стараемся не только вести честный бизнес, а и радовать, вдохновлять. «StarKava» werken, we blijven u te dienen, onze lieve klanten, proberen we niet alleen houden een eerlijk bedrijf, en vreugde, inspireren. Дарить Вам бодрость и хорошее настроение. Om u de moed en een goed humeur te geven. К примеру, 7-го марта мы радовали всех женщин поздравительными открытками с нашим логотипом и «Рафаэлкой», а к Пасхе раздавали сладкие медальоны с нанесённым на них пасхальным изображением. Bijvoorbeeld, op 7 maart blij dat we alle vrouwen wenskaarten met ons logo en 'Rafaelkoy "en uitgedeeld aan de Paas zoete medaillon aangebracht de Paas afbeelding met. Будем стараться, чтобы такие сюрпризы, как и новые креативные идеи, стали доброй традицией мобильной кофейни «StarKava»! We zullen proberen om dergelijke verrassingen zoals de nieuwe creatieve ideeën een goede traditie van mobiele koffie zijn geworden «StarKava»!

Хочется добавить, дорогие друзья, что мы, наконец-то расширяемся! Ik wil toevoegen, lieve vrienden, dat we eindelijk zijn uit te breiden! У нас появилась ещё одна мобильная кофейня, подробности об этом Вы cможете прочитать позже в разделе «Новости». We hebben nog een mobiele koffiebar, de details over deze cmozhete je later in de sectie "Nieuws" te lezen.

Просим всех наших постоянных и не только клиентов оставлять свои отзывы о «StarKava», свои пожелания в соответствующих разделах сайта. Wij vragen al onze trouwe klanten en niet alleen hun mening over «StarKava», hun wensen in de desbetreffende onderdelen van de site. «StarKava» дорожит каждым из Вас, дорогие друзья. «StarKava» waarden ieder van jullie, lieve vrienden. Ведь только так мы будем знать о наших преимуществах, а также нюансах, которые, возможно, нуждаются в доработке. Immers, de enige manier waarop zullen we weten over onze voordelen en nuances die verbetering nodig heeft. Компетентнее Вашего мнения для нас просто нет! Competenter dan uw mening dat we gewoon niet doen!

«StarKava» ждёт Вас! «StarKava» voor u klaar!


Да, вначале было зерно… С тех пор, как в 16 веке кофе попал в Европу, утекло много воды… Для того, чтобы насладиться этим чудо напитком, не обязательно быть богатым и влиятельным человеком, как это было когда-то… Достаточно просто заказать стаканчик латтэ или капуччино, мокка или американо, еспрессо или маккиато в мобильной кофейне. Ja, in eerste instantie was het de korrel ... Sindsdien, zoals in de 16e eeuw, koffie was in Europa, veel water onder de brug ... Om dit wonder drankje te genieten, hoeft niet naar een rijk en machtig man te zijn, want het was eens ... Gewoon bestellen kopje latte of cappuccino, mokka of americano, espresso of macchiato in een mobiele koffiebar. И пусть Ваше сердце подскажет Вам, какой мобильной кофейне отдать своё предпочтение! En laat uw hart zal u wat een mobiele coffeeshop aan uw voorkeur te geven te vertellen! Радушие, порядочность, умение радовать и приятно удивлять клиентов были актуальны всегда - и в далёком 16 веке, и сегодня, в наше время. Vriendelijkheid, eerlijkheid, vermogen tot verbazing en vreugde klanten waren altijd relevant - en in de 16 e eeuw, en vandaag, in onze tijd. Это осталось неизменным, как и любовь людей к кофе. Het is ongewijzigd gebleven, als de mensen de liefde voor koffie. Этими принципами неизменно руководствуется «StarKava»! Altijd leiden door deze principes «StarKava»!

В заключении моего рассказа, я хочу сказать, что ни минуты не жалею о том, что когда-то рискнула, сделала такой выбор, в котором меня вовремя поддержал мой любимый муж! Aan het einde van mijn verhaal, wil ik zeggen dat ik geen spijt van een enkele minuut van wat eens gewaagd had, heeft een dergelijke keuze gemaakt, die ik reed net mijn geliefde man! Да, это был нелёгкий путь, иногда было невыносимо больно, от несправедливости опускались руки… Но мы не сдались! Ja, het was een harde manier, was het soms ondraaglijke pijn, onrecht verliezen van mijn hart ... Maar we gaven niet op! «StarKava» будет работать для Вас и впредь! «StarKava» zal werken voor u om verder te gaan! Надеемся на дальнейшее развитие, обещаем радовать Вас интересными задумками! We hopen op verdere ontwikkeling, beloven u gelukkig met een aantal interessante ideeën te maken!

Рассказ правдив мой, нет в нём украшений – Mijn verhaal is waarheidsgetrouw, er geen sieraden -

сквозь тернии мы шли к своей Звезде! we liepen door de doornen naar de sterren!

Чтоб стать для Вас родней и совершенней – Om uw verwanten en compleet geworden -

отдушиной, в столичной суете! ventileren, in de grootstedelijke drukte!

Мобильная кофейня – это чудо! Mobiele coffeeshop - het is een wonder!

Зимой – согреет, летом – ободрит! Winter - warm in de zomer - zal aanmoedigen!

Всегда «StarKava» рядом с Вами будет! Altijd «StarKava» naast je zal zijn!

Мы там, где вдохновение парит! We zijn waar inspiratie stijgt!

Отменный кофе с тонким ароматом, Uitstekende koffie met een delicate aroma,

наполнит Вас энергией своей! vult u met zijn energie!

«StarKava» Вам всегда сердечно рада, «StarKava» U bent altijd van harte blij

ведь с нами и душевней и вкусней! na ons en soulful en heerlijk!

Спасибо! Dank je wel! Ваш заказ принят! Uw order wordt geaccepteerd!
Мы в Вконтакте Wij in FaceBook
Мы на Facebook We zijn op Facebook
Фотогалерея Photo Gallery

© 2013 « Starkava.ua » — всё о кофе и мобильном кафе © 2013 " Starkava.ua "- alles over koffie en cafe mobiel