Вопросы и ответы Jautājumi un atbildes

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Tiem, kas vēlas uzzināt kaut ko, un tas,

есть рубрика «Вопросы и ответы» ir pozīcijā "Jautājumi un atbildes"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Tiem, kurus interesē, domāšanu - šeit!

Найдём ответ! Mēs atrast atbildi! Подскажем без труда! Prompt viegli!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Īrijas paruna saka: "Vieglākais veids, kā iegūt atbildi - uzdot jautājumu!" Šajā vecuma informācijas tehnoloģijas, šķiet, nekas vieglāk nekā atrast sadaļā "World Wide Web" pareizo informāciju. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Jā, "meklētājiem" dod iespējas, bet bieži vien neviens no tiem, diemžēl, ne jums ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». Vienā izklaidējošā programmā vēl bija iespēja "zvans draugam." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Ja tas nav palīdzējis jums, tad tas ir uz vietas «StarKava» jūs atradīsiet to, ko jūs meklējat. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Jūtieties brīvi uzdot jautājumus, kas saistīti ar kafiju, tās vēsturi ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Uzziniet vairāk par iespējām un veidiem šo dievišķo dzērienu. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Arī pieprasīt informāciju par mūsu mobilo kafejnīcā, mūsu akcijas un īpašos piedāvājumus sadaļā "Jautājumi un atbildes". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Uzdot jautājumus un saņemt tūlītēju un kompetentas atbildes.

Мы услышим каждого! Mēs dzirdam visiem!

вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Алла Jautājums pievienot () Alla
Дата: 25.09.2013 Datums: 2013/09/25

Добрый день. Labdien. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Lūdzu, pasakiet man, kādi dokumenti ir nepieciešami darbībai mobilo kafiju? заранее спасибо. Paldies jau iepriekš.

ответ atbildēt

Здравствуйте, Алла! Sveiki, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Attiecībā uz mobilo kafijas darbība prasīt šādus dokumentus:

1. 1. Свидетельство о гос. Apliecība stāvoklī. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Reģistrētais īpašnieks (vai izraksts no valsts. Reģistrs).

2. 2. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Palīdzība formu 4-OPP (par reģistrējot ar nodokli).

3. 3. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Pierādījumi par vienu nodokli (otrā grupa), kurā būtu izskaidrota šādas darbības: 56.10-mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi; 56.30-pakalpojumu dzērieni; 47.99-Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Tā vietā, lai vienu nodokļu apliecību, jūs varat būt patentu tirdzniecībā (Ukrainā, neatsaucoties uz konkrētu vietu), un tādā gadījumā jums būs par kopēju nodokļu sistēmu, kas Nemea ienesīgāks par vienotu nodokli.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). Gadījumā, ja viena nodokļa - Grāmatu maksātāju ienākumu grupām 1 un 2 (reģistrē nodokli).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Paziņojums par reģistrāciju maksātāja vienoto maksājumu (pensiju fonds).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Ja tas ir darbinieks, darba līgums ir noslēgts uz Nodarbinātības centrā.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Ja tas ir darbinieks, nodarbinātības vēsturi.

8. 8. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Ja tas ir darbinieks, tad reģistrācija Fonda ar sots.strahovaniya negadījumu.

9. 9. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. Jo datu lapas īpašās piezīmēs jāraksta: mobilos punkts pagatavošanas iespējas.

10. 10. Медицинская книжка на работника. Medicīnas grāmatu darbinieks.

11. 11. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Attiecībā uz SES, tie oficiāli nedod atļauju, atsaucoties uz to, ka likums paredz šādu darbību kā mobilo kafejnīcā, tādējādi viņi nezina, ko prasīt. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Pēc Jūsu pieprasījuma izsniedz oficiālu atteikumu, jo trūkst nepieciešamo tiesību aktu.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Tas ir pilns saraksts ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, darbu.

Желаю успехов! Es vēlu jums veiksmi!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Ja jums ir jautājumi - jautājiet, es atbildēšu ar prieku!

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Владислав Jautājums pievienot () Vladislav
Дата: 24.08.2013 Datums: 2013/08/24

Т.е. Tas nozīmē, единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? vienīgais labākais variants akumulatora darbības laiku - pērkot dārgas itāļu kafijas automātu, kas aprīkots ar gāzi?
т.е. ti, обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? Delonghi parasto un Jura tūkstoši 2-3 tūkstoši dolāru, nav risinājums vispār?
Насколько я знаю, все они электрические. Cik es zinu, tie visi ir elektriskā. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Ērti, tur ir kafijas dzirnaviņas un kas kā piena tvertnei. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Tātad, mums ir nopirkt tikai itāļu Gaggia, utt?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Tikai vieta, kur es gribēju to oprobyvat noteikti nav aprīkots vietās. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Vai parasto baterijas vai ģeneratora nav pietiekami, lai apsildītu katla maker normāli? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Galu galā, es esmu dzirdējis par neatkarīgu elektrokofeynyah kuri strādā Ukrainā.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Arī par ģeneratora jautājums - saka, ka tas rada augstu trokšņa līmeni un tā smarža no nightmarish + vairāk izplūdes gāzu. как с этим справляетесь? kā tikt galā ar to?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Kā es tagad paskatījos - Krievijā parasti nepārdod kafijas automāti ar savienojumu ar gāzi. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Tātad tomēr, acīmredzot, ir jāuzskata iebūvētu elektrisku versija

ответ atbildēt

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislavs, ideja Famer Doniņa ar pilnībā automātisku kafijas automāts, man nav iespēju vispār. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. Tas nav risinājums, kas tiek iesniegts, Ukrainā un Eiropā, no kurienes šo ideju. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. Ar šādu panākumus var likt vienkārši kafijas automātu, kurš pirms mūs Ukrainā mobilo kafejnīcās. Но мы от него отошли. Bet mēs viņu atstāja. Какова цель мобильной кофейни? Kas ir par mobilo kafijas mērķis?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Pašu karsts dzēriens, un sagatavo Barista (persona, kas zina, kā pareizi pagatavot espresso), tas ir gatavot, un nav nospiediet pogu un saņemt sagatavoto dzēriens), kas ir profesionāls savā jomā - Barista - izvēlas pareizo slīpēšanas kafijas, izskatās, ka kafija ir plūstošs pienācīgi pātagas piens, tad ko viņi dara, ir labs kafejnīcā, tagad dara uz ielas par pieņemamu cenu. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Kā par mobilo kafejnīcā mērķis ātri un ērti sagatavotu dzērienu un sniegt persona, ar kuru steigā. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Turpmāka objekts pats par sevi, iespējams, ir galvenais, no kura viss sākas: attīstīt kultūras kofepitiya, jo daudzi nezina un nesaprot, kā garša espresso, latte atšķiras no ASV uc Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. Tie ir mūsu mērķi un darbs, lai viss labs mobilais kafejnīca Kijevā.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Jūs varat būt citi mērķi, tas ir jūsu bizness. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Ja jūs nevēlaties apgrūtināt ar mācībām, jūs vēlaties ieguldīt minimums, un tad, varbūt, un attīstīties, tas ir diezgan laba ideja.
Что касается электрических кофемашин. Attiecībā uz elektrisko kafijas veidotājiem. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Lai saprastu, viņi var strādāt tikai ar vienu akumulatoru, vai ne, jums ir jāzina varu kafijas automātu, un atkarībā no tā, ka jūs varat paņemt sev bespereboynik nepieciešamās pilnvaras un bateriju skaitu, tie var būt divi, trīs, četri .... Все зависит от мощности кофемашины. Tas viss ir atkarīgs no jaudas kafijas automātu.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Ģenerators arī jāizvēlas atkarībā no jaudas kafijas automātu. Генераторы разные. Ģeneratori ir atšķirīgas. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Piemēram, mēs izmantojam ģenerators Honda, viņš ir zems trokšņu līmenis. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Ņemot vērā to, ka viņa darbs uz ielas, īpašās smakas, troksni nevar tikt uzklausītam, protams, viņš nav kluss, un darbojas kā brūču-up automašīnas, un tas ir par normālu, nav kairinošs. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. Par briesmīgs smarža: KASHMARNY - ir pārspīlēts, pati smarža, it kā tu stāvētu pie brūces ārvalstu automašīnām. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Ārā nepievērš uzmanību.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. Krievijā nepārdod kafijas automāti ar gāzi, jo nav pieprasījuma. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. Ukrainā, arī netiek pārdoti, galvenokārt pēc pasūtījuma. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Turklāt daudzi labi pazīstami Itālijas rūpnīcām, kas ražo kafijas automāti parasti netiek piesaistīti ražošanai konveijera. Собирают кофемашины только под заказ. Savākt veidotājs rīkojumu tikai. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Par mums, tas ir dīvaini dzirdēt, ka rūpnīca ražo pēc pasūtījuma. Но тем не менее это так. Tomēr, tā ir.

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Владислав Jautājums pievienot () Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datums: 2013/08/23

3. 3. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Ja jūs zināt, pastāstīt AMP-ta, kā darbojas stand-alone kafiju bez gāzes - kā es to saprotu, iegādājās vairākus baterijas (? Starp citu, ko regulāri automašīnu vai speciālo), kas nepieciešams atkārtoti uzpildīt naktī, tas ir saistīts ar invertoru, kas pārvērš spriedze, taču viņam galvenās sistēmas strāvas padeves? хватает ли этого на 8 часов? Vai tas ir pietiekami, lai 8 stundas? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nav strāvas zudumiem? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Atkal, tas ir nepieciešams, lai periodiski iedarbināt auto?

ответ atbildēt

3. 3. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Attiecībā uz jūsu trešo jautājumu, jūs saprotat, viss nav gluži labi, vai varbūt jūs pareizi izskaidrot ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. No viena bateriju komplektu kafijas automātu nevar strādāt. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Darbs pie gāzes automātiski nozīmē papildu darbu vai uz baterijas vai ģenerators.

Как это все устроено? Kā tas viss darbojas? Давайте разберемся! Let 's uzzināt!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Gāzes balons ir tikai apkures katla veidotājs (ne elektriskās).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Arī atsevišķi nopirku divus parastu automašīnu akumulatoru par 100 ampēriem katrā. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Uzlādējamās baterijas ar invertoru (konvertētājs) radītu strāvu 220 12 W vati. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Viņi strādā elektrisko kafijas automātu, kas automātiski baro ūdens katlā. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Arī no tiem darbiem dzirnaviņas, apgaismojuma vai akcents apgaismojums jūsu darbavietā, videnablyudenie, ja jūs izmantojat darbiniekiem un elektro-pogu espresso automātu, ja tā automātisku vai pusautomātisku.

Мы используем ручные кофемашины. Mēs izmantojam rokas espresso mašīna.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Periodiski sāk auto nav nepieciešams, jo jums nav izmantot iebūvēto jūsu auto akumulators, jūs izmantojat atsevišķi iegādātās, papildus baterijas. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Uzlādes šīs baterijas parasti naktī, šīs baterijas ilgst 8-12 stundas dienā.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Attiecībā uz pārtraukumiem elektroenerģijas, tas ir iespējams ievietot sprieguma regulators.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. Mēs vairs izmantot atkārtoti uzlādējamo bateriju, tā vietā mēs izmantojam elektrisko ģeneratoru gada 1 Sq. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Ir grūti pateikt, tas ir izdevīgi, vai ne, jo elektrisko ģeneratoru, lai aizpildītu benzīnu. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Bet nav nepieciešams uzlādēt baterijas, un faktiski, lai iekasēt tos, jums ir nepieciešams iznomāt garāžas un garāžu nomu izrādās dārgāka nekā īri ​​autostāvvietas, kas var tikt izmantoti siltajā sezonā (pavasaris, vasara, rudens), kad sals ir jābūt obligāti silts, apsildāma garāža.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Tā vietā, lai stacionāra elektrības, gāzes balons, elektriskās baterijas var izmantot 4,8-5 kV, nevis mazāk, bet tas nav ļoti izdevīgi!

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Владислав Jautājums pievienot () Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datums: 2013/08/23

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Pateikt AMP-ta sīkāk par sistēmas barošanas -
1. 1. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? strādā tieši tāpat kā jūsu kafijas - gāze, elektrība, kombinācija?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Es nesapratu, kas konkrēti saistīti gāzes baloni - pie alus darītava, vai uzstādīts uz pastāvīgu auto? если в автомобиль, то к чему они подключены? Ja auto, tad ko viņi saistīts? как работает система выхлопа в данном случае? kā izplūdes sistēma šajā gadījumā?
2. 2. в чём заключается опасность при работе с газом? kas ir risks, strādājot ar gāzi? каким образом это может взроваться - т.е. kā tas var vzrovatsya - ti, что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? kas tieši ir domāts ar "rupju apiešanos"?

ответ atbildēt

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Paldies, Vladislavs, attiecībā uz jautājumiem atbildēja kārtībā:

1. 1. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Mūsu kafijas automāti strādā kopā, aptuveni 90% - ir elektriķis, un 10% - tas ir gāze. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Es nevaru piekrist dažiem kolēģiem no Krievijas, ka gāze - tas ir izdevīgi. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Personīgi, man un maniem kafijas mājas ir labākais elektriķis. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Kāpēc šāda attiecības, un to, ko tas ir atkarīgs? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Tas ir vienkārši: visas darba dienas (no pirmdienas līdz piektdienai), mēs strādājam uz netālu no biznesa centra elektroinstalācijas, un brīvdienās dažkārt rīkoja pasākumu, piemēram, festivālu, čempionātos, apmeklējot izrādi, kur jūs nevarat izveidot savienojumu ar elektrotehniku, un šajā gadījumā mēs izmantojam gāzes balonu .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Kafijai strādāja no gāzes, tam jābūt aprīkotam ar gāzi. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. Tas notiek divos veidos: daudzi Itālijas rūpnīcas ražošanas kafijas automātu pēc pieprasījuma aprīkotu automašīnu, lai darbotos ar gāzi, ir īpaša šļūteni lietošanai uz gāzi, ti, такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. piemēram veidotājs var darboties vai nu no elektriskās vai gāzes noplūdi no. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Par katru šādu kafijas automātam ir īpaša slēdzi (slēdzis), un jūs pāriet uz to vai citu stāvokli. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Otrs veids - ir amatierisks, daži meistari paši ir aprīkoti ar kafijas automātu darbā uz gāzes, tas ir daudz lētāk, nekā rūpnīcas versijā. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Tie ir kafijas pagatavošanas iespējas rezultātā un var eksplodēt. Крайне не рекомендую второй способ. Ir ne ļoti ieteicams otro metodi.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Attiecībā uz gāzes tvertnes, tur ir arī divi risinājumi: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Uz jūsu auto var noteikt HBO (gāzes iekārtas), un tādā gadījumā gāzes balons tiek uzstādīts transportlīdzeklī, tas savieno ar to pašu gāzes šļūtene ar reducētāju kafijas automātu. 2. 2. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Gāzes balons tiek ievietots apakšējā nodalījumā no automašīnas, nav noteikts, tas ir pull mašīna, lai piepildīt to. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. Tā arī savienojumu ar šļūteni ar reducētāju, lai darbotos ar gāzi.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Kā uz izplūdes sistēma: tas ir ne šeit. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Gāzes apdegumi un tādējādi silda katlu maker. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Jūs varat izdarīt analoģiju ar mājas plate, ja tā gāze, ieslēdzot degli, un nodot to uz pot ūdens, panna uzkarst. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Jūs arī ir kāda izplūdes gāzu sistēma dzīvoklī? Газ просто сгорает и все. Gāze ir vienkārši sadedzināja.

2. 2. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Līmeņa gāzes sastāv galvenokārt no kaitīgas gāzes balonu vai vārstu darbības traucējumus. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Gāzes cilindrs sastāv no cilindra un vārstu. Больше в нем ничего нет. Vairāk tas nav nekas. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Tātad, ja vārsts ir kļūdains un iet gāzes, un nākamo, un jūs esat smēķētājs, vai klients, vai vienkārši garāmgājējs stendi un smēķē, noplūdes dēļ gāzes var izraisīt sprādzienu. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. No gāzes balona briesmas var būt tās nepareizu uzpildīšanas, piemēram, jūsu cilindrs ir paredzēta 10 litriem gadā jūs vadīja tvertni un nekad ielej benzīnu no tā - tas ir nedegoša gāze, kas uzkrājas, jo īpaši ziemā. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Tas aizņem zināmu daudzumu tvertnē, un jūs pastāvīgi uzpildītu 10 litrus, nevis 9,8 litri. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. Tā var arī radīt eksploziju gāzes balona. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Otrs svarīgs faktors ir uzpilde pudele vasaras karstumā. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Piemēram, 30 ielas, jūs esat piepildīts balons no 10 litriem līdz 9 litriem, un domāju, ka viss ir labi. На самом деле это не так! Patiesībā tas tā nav! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Pie augstām temperatūrām, gāze paplašina stingri par aptuveni 40%, tā siltums ir nepieciešams, lai novērstu gāzes tvertni līdz 50%, nevis 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. Un pagarināts gāzi, kā jūs zināt, var arī novest pie sprādziena cilindru.

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Константин Jautājums pievienot () Konstantīns
Дата: 01.07.2013 Datums: 01.07.2013

А капучино есть у Вас? A kapučīno jums ir?

ответ atbildēt

Конечно! Protams! У нас самый вкусный капучино! Mums ir visvairāk gardu kapučīno! ) )

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
вопрос jautājums
Вопрос добавил(а) Светлана Jautājums pievienot () Svetlana
Дата: 13.06.2013 Datums: 2013/06/13

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Vai ir iespējams pasūtīt mobilo kafejnīca jomā? Какие условия? Kādi ir nosacījumi?

ответ atbildēt

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, mēs strādājam, lai atstāt pilsētu (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Nav papildu nosacījumus nav vienkārši veikt rezervāciju. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Jūs varat pasūtīt mūsu mājas lapā (veidlapa augšējā kreisajā pusē).

С уважением, СтарКава Ar cieņu, StarKava
назад 1 далее Iepriekšējais 1 Nākamais


Оставить отзыв Atstājiet savu komentāru

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Obligātie lauki ir atzīmēti ar *.

Ja Jums ir problēmas lasīšanas kodu, noklikšķiniet uz kodā uz jauno kodu.

Спасибо! Paldies! Ваш заказ принят! Jūsu pasūtījums ir pieņemts!
Статьи о кофе Raksti par kafiju
Мы в Вконтакте Mēs FaceBook
Мы на Facebook Mēs esam par Facebook
Мы в Twitter Izpildiet mums par čivināt
Čivināt