Кофе, антиоксиданты и рак... Kafe, antioksidan ak kansè nan ...

В то время, как темный шоколад и зеленый чай признаны лидерами по уровню содержания антиоксидантов, кофе все же затмевает их обоих, вместе взятых. Nan moman sa a, yo tou de fè nwa chokola ak te vèt rekonèt kòm lidè yo an tèm de antioksidan, kafe toujou outshines yo tou de yo ansanm.

На самом деле антиоксиданты, содержащиеся в кофе, могут составлять до 50-70% от общего потребления человеком всех антиоксидантных продуктов. An reyalite, antioksidan la nan kafe a ka pran jiska 50-70% nan tout pwodwi moun antioksidan konsomasyon.

Несмотря на некоторые общие опасения по поводу последствий кофе для здоровья, потребление кофе связано все-таки с общим снижением риска заболевания раком. Malgre kèk enkyetid jeneral sou efè sante nan kafe, se konsomasyon kafe ki asosye avèk yon n bès jeneral nan tout risk pou yo menm kansè. В частности, учеными было доказано, что люди, употребляющие кофе ежедневно, меньше подвержены таким заболеваниям как рак полости рта, пищевода, глотки, также снижен риск заболевания раком молочной железы (в постменопаузе), печени, толстой кишки и агрессивного рака простаты. An patikilye, syantis yo te pwouve ke moun ki bwè kafe chak jou, mwens tandans nan maladi tankou kansè nan bouch la, èzofaj, farenks, tou redwi risk pou kansè nan nan tete a (peryòd aprè menopoz), fwa, kolon, ak agresif kansè pwostat.

Когда речь идет о предстательной железе, то исследователи утверждают, что мужчины, которые пили 6 и более чашек кофе в день, имели почти на 60% меньше шансов на развитие рака простаты, в отличии от не употребляющих кофе вообще. Lè li rive pwostat la, chèchè yo te di ke moun ki bwè sis oubyen plis tas kafe yon jou te gen prèske 60% mwens chans yo devlope kansè nan pwostat, tankou yo te opoze yo pa janm bwè kafe nan tout.

Другие исследования показали, что люди, употребляющие две и более чашки кофе в день, имели на 25% меньше рисков на развитие рака толстой кишки. Lòt etid yo te montre ke moun ki bwè de oubyen plis tas kafe yon jou te gen yon risk 25% pi ba pou yo devlope kansè nan kolon an.

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод: Baze sou tout pi wo a nou ka konkli:

да, кофе может снизить риск заболевания раком, но не рассчитывайте, что кофе излечит Вас от страшного недуга. repons lan se wi, kafe ka diminye risk pou kansè nan, men se pa atann kafe ap geri ou nan maladi a tèribl. Не стоит все же злоупотреблять. Li pa nesesè tout abi a menm.

Пейте 1-3 чашки разнообразных кофейных напитков и будьте здоровы! Bwè tas 1-3 nan yon varyete de bwason kafe ak bon chans!

Спасибо! Mèsi! Ваш заказ принят! Se lòd ou a aksepte!
Мы в Вконтакте Nou nan Facebook
Мы на Facebook Nou se sou Facebook
Мы в Twitter Swiv nou sou Twitter
Twitter