Вопросы и ответы Pitanja i odgovori

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Za one koji žele znati nešto, i da,

есть рубрика «Вопросы и ответы» ima naslova "Pitanja i odgovori"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Za one koji su zainteresirani, razmišljanja - ovdje!

Найдём ответ! Mi pronaći odgovor! Подскажем без труда! Pitaj jednostavno!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Irski izreka kaže: "Najlakši način da biste dobili odgovor - postaviti pitanje!" U ovoj dobi informacijske tehnologije, čini se ne postoji ništa lakše nego pronaći u "World Wide Web" prave informacije. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Da, "pretraživači" daju mogućnosti, ali često nitko od njih, nažalost, nije za tebe ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». U jednom zabavnim programom još uvijek opcija "poziv prijatelju." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Ako ti nije pomoglo, onda je na licu mjesta «StarKava» ćete pronaći ono što tražite. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Slobodno pitajte pitanja vezanih uz kavu, njegovoj povijesti ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Saznajte više o značajkama i vrstama tog božanskog napitka. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Također raspitati o našem mobilnom kafiću, naše promocije i posebne ponude u rubriku "Pitanja i odgovori". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Postavljajte pitanja i dobiti brz i nadležno odgovore.

Мы услышим каждого! Čut ćemo svakoga!

вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Алла Pitanje dodani (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Datum: 2013/09/25

Добрый день. Dobar dan. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Molim Vas recite mi što su dokumenti potrebni za rad na mobilnim kave? заранее спасибо. Hvala unaprijed.

ответ odgovoriti

Здравствуйте, Алла! Pozdrav, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Za rad na mobilnim kave zahtijevaju sljedeće dokumente:

1. 1. Свидетельство о гос. Potvrda o stanju. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Registrirani vlasnik (ili izvod iz registra države.).

2. 2. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Pomoć oblik 4-OPP (o registraciji za PDV).

3. 3. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Dokaz o jednom poreza (druga skupina), koji bi trebao biti napisane takve djelatnosti: 56.10-mobilne usluge hrane; 56.30-uslužne pićima; 47.99-Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Umjesto jednog poreznog potvrde možete imati patent za trgovinu (u Ukrajini, bez pozivanja na određenom mjestu), u kojem slučaju će se na zajedničkom sustavu oporezivanja koji Nemea isplativo od jedinstvene porezne stope.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). U slučaju jednog poreza - Knjiga isplatitelji dohotka za skupine 1 i 2 (zabilježena u poreza).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Obavijest o registraciji obveznika jedinstvenog plaćanja (za mirovinsko osiguranje).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Ako je zaposlenik, ugovor o radu sklapa se u Centru za zapošljavanje.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Ako je zaposlenik, zapošljavanja povijest.

8. 8. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Ako je zaposlenik, onda registracija Fonda s sots.strahovaniya nesreća.

9. 9. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. U listu u posebnim bilješkama treba biti napisan: mobilne point-čineći objekte.

10. 10. Медицинская книжка на работника. Medicinska knjiga o zaposleniku.

11. 11. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Kao i za SES, oni su službeno ne daju dozvolu, pozivajući se na činjenicu da zakon propisuje za takvu aktivnost kao mobilni kafiću, u skladu s tim, oni ne znaju što traže. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Na Vaš zahtjev, izdati službenu demanti, zbog nedostatka potrebnih zakona.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Ovo je kompletan popis svih potrebnih dokumenata za posao.

Желаю успехов! Želim ti uspjeh!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Ako ćete imati pitanja - pitajte, ja ću odgovoriti s užitkom!

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Владислав Pitanje dodao (Vladislav)
Дата: 24.08.2013 Datum: 2013/08/24

Т.е. To je, единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? Samo najbolja opcija od baterija život - kupuju skupe talijanski aparat za kavu, opremljen s plinom?
т.е. tj. обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? DELONGHI konvencionalne i Jura tisuća kuna za 2-3 tisuća dolara nije opcija uopće?
Насколько я знаю, все они электрические. Koliko ja znam, svi su oni električni. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Lako, tu je mlin za kavu i skup kao posudu za mlijeko. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Dakle, moramo kupiti samo talijanski GAGGIA, itd.?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Samo mjesto gdje sam htio da oprobyvat definitivno nije opremljena poslovnica. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Je konvencionalne baterije ili generator nije dovoljno za zagrijavanje normalan kotao za kavu? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Uostalom, ja sam čuo za nezavisne elektrokofeynyah koji rade u Ukrajini.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Također, pitanje o generatora - kažu to stvara visoku razinu buke i miris njega iz noćne more + više ispušnih. как с этим справляетесь? kako se nositi s njim?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Kao što sam sada pogledao - u Rusiji uglavnom ne prodaju aparate za kavu s priključkom na plin. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Pa ipak, očito, moraju se uzeti u obzir self-sadržane električna verzija

ответ odgovoriti

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, ideja Famer Donina s potpuno automatski aparat za kavu za mene nije opcija uopće. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. To nije opcija koja je predstavljena u Ukrajini i Europi, na kojem je ova ideja. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. S takvim uspjehom može se staviti samo aparat za kavu, koji su nas prethodili u Ukrajini mobilne kafićima. Но мы от него отошли. Ali smo ga ostavili. Какова цель мобильной кофейни? Koja je svrha mobilnog kave?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Vlastiti topli napitak, a priprema barista (osoba koja zna kako pravilno pripremiti espresso), to je kuhati, i nemojte pritisnuti gumb i pripremiti napitak), koja je profesionalna u svom području - barista - odabire točne mljevenja kave, izgleda kao aparat teče ispravno bičevi mlijeko, a zatim ono što rade je dobro u kafiću, sada rade na ulici po pristupačnoj cijeni. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Kao svrha mobilnog kafiću brzo i jednostavno pripremiti piće i dati osobi s kojom žuri. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Još sam objekt je vjerojatno glavna, od kojih sve počinje: razviti kulturu kofepitiya, jer mnogi ne znaju i ne razumiju kako okus espresso, kava s mlijekom razlikuje od SAD-a i sl. Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. To su naši ciljevi i rad tako da sve dobro mobilni kafić u Kijevu.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Možete imati i druge svrhe, to je tvoja stvar. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Ako ne želite gnjaviti s treninga, želite uložiti minimum, a onda, možda, i razvijati, to je vrlo dobra ideja.
Что касается электрических кофемашин. Što se tiče električnih kava makeri. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Da bi se razumjelo, samo oni mogu raditi na jednom baterijom ili ne, morate znati moć aparate za kavu, i ovisno o tome da li se podići bespereboynik potrebnu snagu i broj baterija, oni mogu biti dva, tri, četiri .... Все зависит от мощности кофемашины. To sve ovisi o snazi ​​aparatima za kavu.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generator također odabrati ovisno o snazi ​​aparate za kavu. Генераторы разные. Generatori su različiti. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Na primjer, možemo koristiti generator Honda, on je niska razina buke. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. S obzirom na činjenicu da je njegov rad na ulici, specifični miris i šum se ne može čuti, naravno, on nije šutio, a radi kao rana-up automobila, a riječ je o normalno, non-irritating. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. O strašno mirisa: KASHMARNY - je pretjerana, isti miris, kao da su stajali u blizini rane stranih automobila. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Vani ne obratiti pozornost.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. U Rusiji se ne prodaju aparate za kavu s plinom jer nema potražnje. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. U Ukrajini, također, nisu prodali, uglavnom po narudžbi. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Štoviše, mnoge poznate talijanske tvornice za proizvodnju aparate za kavu uglavnom ne privlači proizvodnji transportera. Собирают кофемашины только под заказ. Prikupiti redoslijed kavu samo. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Za nas, to je čudno čuti da biljka proizvodi kako bi. Но тем не менее это так. Ipak, to je.

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Владислав Pitanje dodao (Vladislav)
Дата: 23.08.2013 Datum: 2013/08/23

3. 3. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Ako znaš, reci AMP-TA kako upravljati stand-alone kava bez plina - kako ga ja razumijem, kupila nekoliko baterije (??? Usput, ono što redovito auto ili posebna) koje treba puniti i noću, to je spojen na pretvarač koji pretvara Napetost, ali mu je glavni sustav napajanja? хватает ли этого на 8 часов? Je li to dovoljno za 8 sati? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nema snaga prekid? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Opet, potrebno je povremeno pokrenuti auto?

ответ odgovoriti

3. 3. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Što se tiče trećeg pitanja, razumiješ sve što nije sasvim pravo, ili možda ste ispravno objasnio ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Od jedan set baterija kavu ne može raditi. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Rad na plin automatski znači dodatni posao ili na baterije ili generatora.

Как это все устроено? Kako se sve ovo radi? Давайте разберемся! Idemo vidjeti!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Plinskih boca je isključivo za kotao za kavu (bez elektrike).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Također odvojeno kupio dvije obični akumulator na 100 ampera svaki. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Baterije s inverter (pretvarač) stvaraju struje od 12 W 220 vata. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Oni rade električni aparat za kavu koji automatski povući vodu u kotao. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Također se od njih radi mlin, rasvjeta ili naglasak rasvjeta na radnom mjestu, videnablyudenie ako koristite zaposlenika i elektro-gumba aparat za espresso, ako je automatski ili poluautomatski.

Мы используем ручные кофемашины. Mi koristimo ručni aparat za espresso.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Povremeno pokrenuti auto nije potrebno, jer ne koristite ugrađeni u svoj auto akumulator, koristite zasebno kupljene, dodatne baterije. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Punjenje ove baterije obično noću, ove baterije traje 8-12 sati na dan.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Što se tiče prekida električne energije, moguće je staviti regulator napona.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. Mi više ne koriste punjive baterije, umjesto da koristimo električni generator na 1 sq. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Teško je reći da je isplativo ili ne, kao električni generator ispuniti benzin. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. No, ne morate puniti baterije, au stvari, kako bi ih naplatiti, morate iznajmiti garažu i garažna iznajmljivanje ispada skuplji od iznajmljivanja parkirna mjesta koja se mogu koristiti u toplom razdoblju (proljeće, ljeto, jesen), kada je mraz mora biti nužno toplo, grijana garaža.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Umjesto da miruje električne energije, plinska boca, električne baterije može se koristiti za 4,8-5 kV, a ne manje, ali to nije jako isplativo!

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Владислав Pitanje dodao (Vladislav)
Дата: 23.08.2013 Datum: 2013/08/23

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Recite AMP-ta pojedinost o opskrbi sustava napajanja -
1. 1. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? raditi točno kao svoju kavu - plin, struja, spoj?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Nisam razumjela što konkretno vezane boce plina - do pivara, ili je montiran na trajnoj osnovi u autu? если в автомобиль, то к чему они подключены? Ako u automobilu, a zatim ono što su oni povezani? как работает система выхлопа в данном случае? Kako ispušni sustav u ovom slučaju?
2. 2. в чём заключается опасность при работе с газом? Što je opasnost pri radu s plinom? каким образом это может взроваться - т.е. Kako to može vzrovatsya - tj. что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? što se točno podrazumijeva pod "nestručnog rukovanja"?

ответ odgovoriti

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Hvala vam, Vladislav, za pitanja odgovorio kako:

1. 1. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Naši kava strojevi rade u kombinaciji, oko 90% - je električar, a 10% - to je plin. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Ja se ne mogu složiti s nekim kolegama iz Rusije da se plin - to je isplativo. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Osobno, za mene i za moje kafićima je najbolji električar. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Zašto takav odnos, a ono što ovisi o? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. To je jednostavno: sve radnih dana (od ponedjeljka do petka), radimo na elektriku u blizini poslovnog centra, a vikendom ponekad domaćin događanja poput festivala, prvenstava u posjetu show u kojem se ne možete spojiti na elektrotehnike, au ovom slučaju koristimo plinske boce .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Za kavu je radio na plin, mora biti opremljen s plinom. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. To se događa na dva načina: mnogi talijanski tvornice za proizvodnju uređaja za kavu na zahtjev opremanje auto da radi na plin, imaju posebnu cijev za korištenje na plin, odnosno такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. kao što kavu možete raditi od bilo električni ili plin. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Na svaki takav aparat za kavu ima poseban (prekidač), te da se prebacite na ovaj ili onaj položaj. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Drugi način - je amaterski, neki obrtnici i sami opremljena aparatima za kavu na poslu na plin, što je mnogo jeftinije od tvorničkog verziji. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. To su kava čineći objekte u posljedica, a mogu eksplodirati. Крайне не рекомендую второй способ. Nije visoko preporučiti drugu metodu.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Što se tiče spremnika plina, tu su i dva rješenja: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Na automobilu se može postaviti HBO (plinske opreme), u kojem slučaju plinski cilindar je montiran u vozilu, što se povezuje s istim plina crijeva s reduktorom za aparate za kavu. 2. 2. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Plinska boca je smještena u donji pretinac u automobilu, to nije fiksna, ona mora povući stroj kako bi ga napuniti. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. Ona također povezuje s crijevom s reduktorom pokrenuti na plin.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Što se tiče ispušnog sustava: ona nije ovdje. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Plin opekline i time zagrijava kotao za kavu. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Možete privući analogiju s početnom tanjur, ako se plin, što upalite plamenik i staviti ga na lonac vode, pan zagrijava. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Također je tu bilo koji sustav ispušnih plinova u stanu? Газ просто сгорает и все. Plin je jednostavno ga spalili.

2. 2. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Razina plina sastoji se prvenstveno od oštećivanja plinske boce ili kvar ventila. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Plinski cilindar se sastoji od cilindra i ventila. Больше в нем ничего нет. Više to nije ništa. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Dakle, ako je ventil neispravan i plin prolazi, a sljedeći, a vi ste pušač, ili klijenta, ili samo slučajni prolaznik stoji i puši, zbog istjecanja plina mogu izazvati eksploziju. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Opasnost od plina valjka može biti da njegova pogrešnog točenja goriva, primjerice, vaša cilindra je dizajniran za 10 litara u godini što je tekla spremnik benzina izlio i nikad od njega - to je nezapaljiv plin koji akumulira osobito u zimskim mjesecima. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Potrebno je određenu količinu u spremniku, a vi redovito gorivo 10 litara umjesto 9,8 litre. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. On također može donijeti eksploziju plina cilindra. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Drugi važan faktor je punjenje boca u ljetnih vrućina. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Na primjer, u ulici 30, ispunio si balon od 10 litara do 9 litara, a mislim da je sve u redu. На самом деле это не так! U stvari, to nije tako! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Na visokim temperaturama, plin širi snažno je za oko 40%, tako da se toplina je potrebno ispuniti spremnika plina do 50% umjesto 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. I proširena plina, kao što znate, također može dovesti do eksplozije cilindru.

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Константин Pitanje dodao (Constantine)
Дата: 01.07.2013 Datum: 2013/07/01

А капучино есть у Вас? Cappuccino imate?

ответ odgovoriti

Конечно! Naravno! У нас самый вкусный капучино! Imamo najukusnije cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
вопрос pitanje
Вопрос добавил(а) Светлана Pitanje dodao (Svetlana)
Дата: 13.06.2013 Datum: 2013/06/13

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Je li moguće naručiti mobilni kafić u tom području? Какие условия? Koji su uvjeti?

ответ odgovoriti

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, radimo napustiti grad (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Bez dodatnih uvjeta ne može jednostavno napraviti rezervaciju. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Možete naručiti na našoj web stranici (Obrazac u gornjem lijevom kutu).

С уважением, СтарКава S poštovanjem, StarKava
назад 1 далее Prethodna 1 Slijedeća


Оставить отзыв Ostavite komentar

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Obavezna polja su označena s *.

Ako imate problema s čitanjem kôd, kliknite na kod sebe na novom kodu.

Спасибо! Hvala vam! Ваш заказ принят! Vaša narudžba je prihvaćena!
Мы в Вконтакте Mi u Facebook
Мы на Facebook Mi smo na Facebooku
Мы в Twitter Pratite nas na Twitteru
Cvrkut