О нас Quen Somos

О, кофе! Oh, o café! Волшебный напиток Богов! Bebida máxica dos deuses!

Пленишь, завораживаешь, удивляешь! Captiva, hipnotizante, sorprendente!

Так красноречив ты, даже без слов! Entón está dicindo é que, aínda sen palabras!

И, словно шедевр, вдохновение даришь! E, como unha obra de arte, a inspiración que dá!


Вначале было…ЗЕРНО! No comezo era ... de millo!

Всё на свете берёт своё начало с зёрнышка. Todo en todo o mundo ten a súa orixe a partir da semente. Наша история началась с зерна…кофе. Nosa historia comezou con un gran ... café. Да, да! Si, si! Именно так. É iso aí. С ароматного, спелого зерна, которое, попав в машину вместе с другими зёрнами, подарило миру неповторимый вкус и волшебный аромат кофе. Con perfumado, grans maduros, que, unha vez no coche, xunto con outros grans, deu ao mundo un sabor único e aroma da maxia do café. Множество людей, добровольно и навсегда, отдались «в плен» этому уникальному напитку. Moitas persoas que se voluntariam por todas, dar "cativo" a esta bebida única. И я оказалась в их числе… E eu era un deles ...

 

«Мобильные кофейни» - что за диковинка такая?.. "Café Mobile" - o que é un reclamo é iso ..


Мобильные кофейни появились в Киеве ещё тогда, когда я занималась юридической деятельностью. Café móbil apareceu en Kiev nunha época en que eu estaba implicado en actividades legais. Это было что-то новое, необычное. Era algo novo e inusual. В энергичном 21 –ом веке мобильные кофейни и не могли не появиться. Nunha tenda de café móbil enerxético do século 21 e non podería aparecer. Ведь темп нашей сегодняшней жизни так стремителен, что времени «засиживаться» в кафе попросту нет. De feito, o ritmo das nosas vidas hoxe tan rápido que o tempo "permanecer" no café non ten. Да и сама я, по роду своей деятельности, не сидела в офисе, а была в постоянных разъездах – встречи с клиентами, бесконечные госучреждения, ворох документов… Но отказать себе в удовольствии выпить чашечку латтэ или капучино – я не могла! E, de feito eu son, por natureza das súas actividades, e non sentado na oficina e estaba en constante viaxe - Reunión con clientes, oficinas do goberno interminables, lotes de documentos ... Pero resistir a tentación de beber unha cunca de café con leite ou cappuccino - Eu non podía! И всегда старалась заглянуть в мобильную кофейню, не жалея времени а, тем более, денег на эту маленькую радость. E sempre tentando ollar para o café móbil, aforrando tempo e, sobre todo, o diñeiro para esta pequena alegría. Специально подъезжала к той станции метро, где было это чудо. Especialmente diriximos ata a estación de metro, onde el era un milagre. Наслаждаясь кофе, я размышляла – кто же, интересно, «стоит» за мобильными кофейнями?.. Apreciado o café, eu estaba a pensar - que, curiosamente, é "pena" de tendas de café móbiles ..? Депутат? O MP? Или же какой-нибудь инкогнито- олигарх?.. Ou algún incógnito oligarca? .. А, может, целая организация? Ou que todo o negocio? 5-10 минут моих догадок и я вновь ныряла с головой в работу , а шумная столица поглощала меня в свои цепкие объятия бесконечного потока прохожих, длинных автомобильных пробок, информационной атаки… Но я уже не могла избавиться от мыслей о мобильных кофейнях, обращая внимание на то, что их количество неутомимо растёт. 5-10 minutos de meus historiadores e eu unha vez máis dicir de cabeza en un emprego, e unha metrópole devorar-me nas súas garras un fluxo interminable de atascos transeúntes longos, ataque información ... Pero eu non podía deixar de pensar en casas de café móbiles, prestando atención que o seu número está crecendo implacable.

Кулинарный сайт – к вершинам новым старт! Culinary Web - á parte superior do novo comezo!


Материнство всегда заставляет женщину по-новому посмотреть на привычные вещи. A maternidade sempre fai unha muller un novo ollar sobre as cousas familiares. Вот и я, став мамой, вдруг осознала, что хочу заниматься чем-то «для души». Aquí estou eu, tornándose unha nai, de súpeto podo entender que eu quería facer algo "para a alma." Тем, что открывает горизонты для творческой и жизненной самореализации… Тем, что будет волновать и вдохновлять. Que abre horizontes para a auto-realización e vida creativa ... Mais que van animar e animar. Внезапно, захотелось обновлений, «нового витка». De súpeto, eu quería actualizar a "nova revolución". Увы, юриспруденция – довольно-таки, консервативное направление, где всё давным-давно написано и сказано… Первым свежим «глотком» стал собственный кулинарный сайт. Desafortunadamente, a lei - en vez diso, a dirección conservadora, onde todos moito xa foi escrito e dito ... O primeiro fresco "respiración" tornouse o seu propio sitio web de cociña. В него я вложила много сил и свою душу. Nel, engada unha morea de enerxía e alma. Сайт успешно развивался, но моё стремление к новизне не утихало. Sitio web desenvolvido con éxito, pero o meu desexo de novidade non é diminuído. Мысли, словно времена года, сменяли друг друга, и я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Os pensamentos, como as estacións do ano, conseguiu outro, e eu sentín que a solución está nalgún lugar nas proximidades. Сама Судьба, будто за руку, вела меня к воплощению моей Заветной Мечты!.. Propio destino, como se pola man e levoume a traducir meus mellores soños! ..

Как поход к стоматологу может стать началом собственного бизнеса. Como ir ao dentista pode ser o inicio do seu propio negocio.


В один прекрасный день, хотя, нет… День выдался изначально неудачным. Un día, con todo, non ... O día estaba inicialmente sen éxito. Накануне меня замучила зубная боль, муж решил утром отвезти меня к стоматологу. Na véspera do meu home dentes torturado decidiu pola mañá para me levar ao dentista. Новый Novo
день сразу сделал нам неприятный сюрприз – не завёлся автомобиль, которым обычно мы пользовались для выездов в Киев (так как живём за городом). día inmediatamente nos fixo unha sorpresa desagradable - o coche non pegaba, que xeralmente usan para viaxes para Kiev (xa que vivimos no país). Пришлось добираться на общественном транспорте, в том числе и на метро, выходя из которого я наткнулась на …мобильную кофейню! Eu tiña que chegar de transporte público, incluíndo o metro, pasando desde o que me deparei con un café móbil ...! Довольно длинная очередь, казалось, намекала: люди хотят кофе! Bastante unha longa cola parecía indicar: a xente quere café! И, желательно, « с собой»... E, preferentemente, "With You" ... Я взяла этот факт на заметку и направилась в сторону стоматологии. Eu levei este feito a nota, e dirixiuse a odontoloxía.

Каким же было моё удивление, когда я на пути следования увидела ещё одну мобильную кофейню (на тротуаре). Cal foi a miña sorpresa cando vin no camiño de outra tenda de café móbil (na calzada). Я отметила для себя, что до этого не видела их в других местах, кроме выхода из метрополитена. Eu dixen a min mesmo, para que non teña visto en outros do que a saída do metro lugares.

Но, подойдя к стоматологии, моё удивление достигло критической отметки! Pero ir ao dentista miña sorpresa chegou a un punto crítico! И тут меня ждала кофейня, с пёстрым «шлейфом» - длинной очередью людей. E aquí eu estaba esperando para o café, cun colorido "lazo" - unha longa ringleira de persoas.

В кресле у стоматолога я, напрочь забыв о причине своего визита – зубной боли, думала об одном: на мобильные кофейни есть спрос! Na cadeira do dentista para min, esquecendo por completo o motivo da súa visita - unha dor de dentes, penso nunha cousa: tendas de café móbiles están en demanda! Эта мысль одновременно и радовала, и пугала, и настораживала меня. Esta idea está satisfeito e con medo, está me Perturbando. Создавалось впечатление, что мобильные кофейни стали вдруг назойливо преследовать меня. A impresión era de que o café móbil de súpeto converteuse en persistente me perseguir. Даже в холле у врача, мимо меня проходила масса людей с булочкой и… стаканчиком кофе. Mesmo no lobby do médico, realizouse pola masa de persoas con un bolo e vaso ... café. Почему-то подумала о том, что Судьба часто даёт нам знаки, и нужно вовремя распознать их… Por algunha razón, eu penso que o destino a miúdo nos dá sinais, e precisa de tempo para recoñece-los ...

Но главным был тот факт, что крохотное сердечко вынашиваемой мною идеи уже билось – и я безумно хотела, чтоб моё «детище» появилось на свет! Pero o principal foi o feito de que o corazón pequenas ideas queridas xa me bateu - e realmente me gusta do meu "fillo" veu á tona!

«Интернет, дай совет!» Или «как я искала нужную информацию». "Internet, me dar consellos", Ou "Eu estaba a buscar a información correcta."


Заручившись поддержкой мужа, я стала искать информацию о мобильных кофейнях и об этом бизнесе вообще. Contando co apoio do meu home, comecei a buscar información sobre tendas de café móbiles e sobre o negocio en todo. Окрылённая новой идеей, я ещё не знала, сколько преград нам придётся преодолеть… Во-первых, информации не так уж и много, и она вся от 2009 года. Inspirado por unha nova idea, eu non sei cantos obstáculos que hai que superar ... En primeiro lugar, a información non é moito, e é todo a partir de 2009. Там было всё: «приманка» в виде головокружительного заработка, и намёки на нелегальность этого бизнеса. Había de todo: a "isca" nun beneficio vertixinosas, e consellos de a ilegalidade deste negocio. Я по крупицам собирала информацию (на форумах, в статьях и др.). Estou tentando restaurar a información (en foros, artigos, etc.) Противоречия сбивали с ног… Прибыльный и успешный бизнес (судя по объявлению) продают. Contradicións derrubado ... negocio rendible e exitoso (a xulgar polo correo electrónico) vender. Почему??? Por que? Если он такой успешный?.. Se é exitoso? .. Были предложения и о переоборудовании мобильных кофеен «под ключ». Houbo propostas para rehabilitación e tendas de mobles "turnkey". Как сделать правильный выбор? Como facer a elección ben? Чем руководствоваться?.. Que continuación? .. Ведь информация в интернете была довольно таки устаревшей на тот момент, да и люди, занимающиеся переоборудованием кофеен не заинтересованы в том, чтобы писать о минусах данного дела… Я обзвонила абсолютно все предложения, которые были на тот момент, все «продававшие» успешный бизнес имели каждый свою на то причину: «Да, бизнес отличный, но некогда им заниматься…!», «Да, доходное дело, но я решил перепрофилироваться…», «…нужны деньги…» и так далее. Despois de información en Internet foi moi desfasado na época, e as persoas implicadas nas tendas recondicionamento non están interesados ​​en escribir sobre os contra deste caso ... Eu telefonei absolutamente todas as propostas que eran naquela época, toda a "vender" tiña un negocio de éxito a todos a razón para iso: "Si, a empresa é grande, pero xa que eles fan ...", "Si, negocio rendible, pero eu decidimos ir de novo ...", "... precisa de diñeiro ..." e así por diante. Эти ответы посеяли в моей душе тревожное сомненье, но длилось это не долго. Esas respostas foron plantadas na miña alma perturbada pola dúbida, pero non durou moito tempo.

Кто не рискует, то не пьёт…кофе, приготовленное на собственной мобильной кофейне! Quen non arrisca, non beber ... café, cocido no seu propio café teléfono móbil!


Ещё несколько недель я мучилась в сомнениях, мы долго рассуждали с мужем о данном бизнесе. Só unhas semanas eu estaba atormentado con dúbidas, hai moito que discutiu co seu marido sobre o negocio. Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единственному выводу – Despois de pesar os "pros" e "contra" vimos a unha conclusión -
любой бизнес ( а, тем более, в нашей стране!) – это РИСК! calquera empresa (e, sobre todo, no noso país!) - É un risco! Даже проверенный, стабильный и доходный. Mesmo probado, estable e rendible. Выход был один – мы должны были рискнуть! A saída foi unha - tivemos que dar unha oportunidade! Рискнуть семейными деньгами, поставив под угрозу собственное спокойствие и размеренность жизни… Diñeiro da familia de risco, poñendo en risco a súa propia vida tranquila e medida ...

Человек, продавший нам бизнес, аргументировал свой поступок тем, что он иммигрирует в другую страну. O home que nos vendeu o negocio, defendeu a súa acción, el emigrou a outro país. Что ж… Может и так. Ben ... Quizais. А мы остались в Украине – с приобретённой «тёмной лошадкой» - бизнесом, который был нам, мягко говоря, не совсем понятен. Estivemos en Ucraína - cun adquirido "azarão" - unha empresa que era para nós, para dicir o mínimo, non é ben comprendida. Но тот факт, что кофейня всё же стала нашей - был первой маленькой победой над собственными страхами и неуверенностью… Так, на предпринимательском небосводе, робко засияла новая звёздочка, и название для нашей мобильной кофейни пришло само - «StarKava»! Pero o feito de que o café aínda era o noso - o primeiro foi unha pequena vitoria sobre os seus propios medos e inseguridades ... Entón, no firmamento empresarial, unha nova estrela brillou timidamente, eo nome para o noso café móbil veu natural - «StarKava»! Ведь Звезда – это символ высоких устремлений, это воплощение силы духа, выступающего против тьмы… Звезда стала нашим путеводителем. Ao final, Star - un símbolo de aspiracións elevadas, o epítome da forza da mente, actuando contra a escuridade ... A estrela foi o noso guía. Символом и оберегом. Símbolo ou talismán. Нашим пресловутым шагом вперёд. Noso paso proverbial fronte. И теперь отступать было некуда. E agora non tiña para onde recuar.

Не бывает кофе без «горчинки». Non podes tomar un café, sen a "amarga". Полоса препятствий. Pista de obstáculos.


Знакомство с бизнесом «изнутри» оказалось нелёгким делом… Вместе с кофейней, от предыдущего собственника, к нам пришёл работник, который продолжал теперь работать у нас. Saber sobre Negocios "de dentro" non foi doado ... O café, o propietario anterior, veu ao noso colaborador que continuou a traballar para nós agora. Зная все сильные и слабые стороны кофейного бизнеса, он потихоньку вводил нас в курс дела. Coñecer os puntos fortes e débiles da empresa do café, el lentamente nos levou ata a velocidade. И тут мы отчётливо осознали, что утверждение «мобильная кофейня – это легкий и прибыльный бизнес» - это неправда. E aquí estamos claramente conscientes de que a declaración "cafe móbil - é un negocio fácil e rendible" - que non é verdade.

Первая мысль, возникшая у нас, это как сэкономить на расходных материалах, без ущерба для бизнеса. Os primeiros pensamentos que viñeron a nós, é como aforrar en consumibles, sen prexuízo para a empresa. Это распространенная идея, изначально обречённая на провал: более дешёвые стаканчики были низкого качества( деформировались, могли протечь, были невозможно горячими!)… Замена молока (нет, не подумайте, молоко мы выбрали качественное, и многим оно нравилось больше прежнего!), но…постоянные клиенты, которые полюбили предыдущее сочетание, стали выражать недовольство… Уходить от нас… Как доказать, что это тоже достойный продукт и он не чуть не хуже предыдущего? Esta é unha idea común, inicialmente condenado ao fracaso: os lentes máis baratos eran de baixa calidade (! Deformado, pode baleirar non foron quente) ... Substituír leite (! Non, non creo que teña escollido un leite de calidade, e moitos lles gustou máis que nunca), pero ... regulares que aman a combinación do anterior, comezou a queixa-se ... Camiñando para lonxe de nós ... Como podo demostrar que este é tamén un produto decente e non é lixeiramente mellor que o anterior? Доказывать всегда сложно, особенно, если твоя кофейня находиться в центре столицы, где клиенты – очень требовательные особы. Sempre revelar-se difícil, especialmente se o café no centro da capital, onde os clientes - unha persoa moi esixente.

Мы продолжали экспериментировать, набивали «шишки», теряя старых, и находя новых клиентов. Seguimos a experimentar, recheo "solavancos", perdendo os antigos, e atopar novos clientes. Было очень тяжело и морально, и физически… Мне было тяжело разрываться между семьёй, ребёнком и «StarKava», ставшей такой родной ... Foi moi difícil e emocionalmente e fisicamente ... Foi duro para ser dividido entre a familia, o neno eo «StarKava», que se fixo tan caro ... Нелегко было и моему мужу, который разрывался между основной работой и новым бизнесом… Было тяжело и нашей малышке, которая всегда и везде была с нами, ведь оставить ее было не на кого. Non foi doado, e meu home, que está dividido entre o seu principal traballo e novos negocios ... Foi difícil, e nosa nena, que é sempre e en todas partes foi coa xente, por que non deixar a ninguén. Много раз хотелось всё бросить, продать и забыть, как страшный сон, и жить прежней жизнью!.. Moitas veces quería saír, vender e esquecer, como un soño malo, e vivir a mesma vida! .. Бесконечные проверки правоохранительных органов, пренебрежительное, а порой и хамское отношение государственных органов, наглое появление рядом, практически напротив, конкурентов, заставляло опускать руки. Inspección infinito de aplicación da lei, neglixencia e actitude, por veces groseiro de funcionarios do goberno, o aspecto de bronce alí, case en fronte, os competidores, forzado a desistir. Но каждый раз я говорила себе и мужу: «Соберись! Pero cada vez que eu digo para min mesmo e meu home, "Get It Together! Мы не должны сдаваться!». Non hai que renunciar ". Такие критические ситуации закалили нас. Tales situacións críticas nos endurecido. Невероятно, но теперь мы чувствовали себя намного сильнее! Incrible, pero agora me sinto moito máis forte!

«StarKava» внедряет кофейное ноу-хау! «StarKava» introduce café saber facer!


Киев жил прежней жизнью – бесконечная беготня утомляла людей. Kiev viviu unha vida anterior - unha axitación cansativo interminable de persoas. И они находили несколько минут, чтобы набраться сил в нашем кофейном оазисе…Ароматный, вкусный кофе открывал им «второе дыхание». E eles atoparon uns minutos para gañar forza na nosa oasis café ... perfumado, sabor café revelou-lles un "segundo alento". И люди, как отдохнувшие странники, продолжали свой путь… E o pobo descansou como peregrinos continuaron a súa viaxe ...

Многое поменялось на нашей мобильной кофейне и лишь две вещи остались неизменными – это отменное качество наших напитков и хорошее обслуживание. Moita cousa cambiou na nosa café móbil, e só dúas cousas permaneceron os mesmos - é a excelente calidade das nosas bebidas e bo servizo. Здесь «StarKava» была и остаётся категоричной! Aquí «StarKava» foi e segue sendo categórico! Никаких сделок с совестью! Non hai transaccións coa conciencia!

Прошло несколько месяцев и мне захотелось работать законно, вопреки беззаконию. Algúns meses pasaron e eu quería traballar legalmente, a pesar da ilegalidade. Здесь мне пригодилась моя юриспруденция. Foi útil para min é a miña lei. Я нашла честные пути, и добилась желаемого. Eu atopei un xeito honesta, e alcanzou desexado. Так мы обосновались на новом месте, всё законно, всё спокойно. Polo tanto, nun novo local, o único legal, todo está tranquilo. У «StarKava» появились свои клиенты, которых хотелось приятно удивлять, радовать. En «StarKava» creado seus clientes que quería facer unha sorpresa, pracer. Поэтому мы стали придумывать и воплощать в жизнь различные идеи. Entón, comezan a inventar e aplicar varias ideas.

Таким образом, у нас появились ТОППИНГИ: карамель, клубника, вишня, шоколад, ваниль; а с недавних пор, ещё и МЯТНЫЙ СИРОП! Así, nós vimos toppings: caramelo, amorodo, cereixa, chocolate, vainilla, e máis recentemente, máis e xarope de menta! Это было наше ноу-хау, которое не осталось незамеченным. Foi o noso know-how, o que non pasou desapercibido. Затем, я изучила международный рейтинг популярности специй, и решила разнообразить наши пряности. Entón, eu estudei índice de popularidade internacional de especias, e decidiu diversificar as nosas especias. Вслед за такой популярной корицей, появился кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика, цедра апельсина, цедра лимона. Людям наше нововведение пришлось по душе, появилось много постоянных клиентов. Tras a canela tan popular apareceu cardamomo, xenxibre, noz moscada, cravo, casca de laranxa, casca de limón. Persoas son a nosa innovación tiña en mente, hai moitos clientes regulares.

Вдохновлённые таким успехом, мы решили не останавливаться, ведь, как известно, нет предела совершенству... Inspirado por este éxito, decidimos non parar, porque, como vostede sabe, non hai límite para a perfección ... Я много читала, размышляла, и так появилась идея: по пятницам, когда в последний рабочий день, уставшие и угрюмые люди, с трудом проснувшись, идут на работу, и заходят к нам взбодриться стаканчиком ароматного напитка, мы к каждому стаканчику кофе давали в придачу комплимент, в виде кофейного зерна в шоколадке. Eu leo ​​moito, pensar, e por iso tivo unha idea: os venres, cando o último día de traballo, canso e persoas mal humor, loitando para espertar, ir traballar, e imos para animar un vaso de bebida con sabor, estamos a dar a cada cunca de café na empresa presente en forma de grans de café no bar chocolate. Казалось бы, мелочь… А как приятно людям – оттого, что им неожиданно уделили знак внимания. Pode parecer unha cousa pequena ... Pero é bo para as persoas - porque de súpeto prestou atención ao sinal. Нам приятно потому, что на наших глазах, человек стаёт улыбчивей, радостней, «расправляет крылья»… Мы ощущали себя добрыми волшебниками, прибывшим в скучный и неулыбчивый город с Планеты Счастья! Estamos satisfeitos porque os nosos ollos, a persoa deixa sorrindo, alegre ", abre as súas ás ..." Nós sentímonos bos asistentes, que chegaron nunha cidade chata e sisudo do planeta Bliss! Но…злые волшебники тоже существуют, к сожалению. Pero ... os bruxo do mal tamén existe, por desgraza. Они не владеют добрыми чарами, не создают, а… разрушают чужое… Eles non teñen boas maxias, non crear e destruír outros da ......

«Неожиданная подножка» или «прийти на всё готовенькое». "O inesperado tropezo" ou "imos todos gotovenkoe".


Такие «чародеи», наблюдая за очередью клиентов к нашей мобильной кофейне из окна бизнес-центра, на территории которого мы работали уже 8 месяцев, не смогли «пережить» чужой успех… Tales "feiticeiros", observando a cola de clientes para o noso café bar móbil do centro de negocios da ventá, no territorio dos cales estivemos traballando por 8 meses, non foron capaces de "sobrevivir" o éxito doutra persoa ...

Кофейне «StarKava» сухо сообщили, что директору ресторана, который находиться в здании, ой как приглянулось наше место, «вдруг» захотелось открыть там (именно там!) свой ларёк и, желательно, забрать наших работников «в довесок». Perk «StarKava» secamente informou de que o director do restaurante, que está situado no edificio, oh, como o noso sitio atraeu, "de súpeto" quería abrir (foi alí!) A súa tenda e, preferentemente, para aproveitar os nosos traballadores "no apéndice". С нами досрочно разорвали договор… Coa xente prematuramente rescindir o contrato ...

Скажите, что ощущает трудяга-садовник, у которого решили отобрать выращенный им из крохотных ростков прекрасный фруктовый сад, щедро дающий плоды?.. Diga que sente traballador, un xardineiro que decidiu para selecciona-los creceu de pequeno col fermoso pomar, xenerosa dando froitos? .. Да и кто забирает?.. E quen pega? .. Люди, которые всё это время не приложили никаких усилий для его развития… Простые «наблюдатели», лениво ожидающие возможности прийти « на всё готовенькое!» As persoas que teñen o tempo non fixo ningún esforzo para desenvolvida lo ... simple "observadores", preguizosamente á espera de oportunidades para chegar "a todos gotovenkoe!"

Я ощущала себя таким садовником… Моим садом был бизнес, все наработанные за это время клиенты, наша хорошая репутация и оптимистические планы на будущее… Eu me sentín como un xardineiro ... O meu xardín era un negocio, todo o desenvolvido ao longo do tempo, os clientes, a nosa boa reputación e plans optimistas para o futuro ...

Один известный политик предлагает в случае такого «беспредела» браться за вилы… Я решила не идти на радикальные меры. Un político ben coñecido que no caso dun tal "ultraxe" tomar forcados ... Eu decidir non ir a medidas drásticas. Но и отдавать своё «детище», и уступать – не собиралась! Pero a desistir do seu "fillo", e rendemento - non ía! «Мы ещё повоюем!» сказали мы себе и… обосновались напротив. "Nós imos loitar aínda!" Nós dixemos a nós mesmos ... e establecéronse en fronte.

«Доносы не добавят «спроса»!» или «достойно конкурировать умеют не все!» "As denuncias non vai engadir a" demanda "ou" non sei como competencia de todo! "


Как я уже сказала ранее, мы решили не сдаваться, не искать новое место и начинать всё сначала, а продолжать обслуживать наших клиентов, бороться за каждого из них, только уже на новой территории, совсем рядом с прежней. Como dixen anteriormente, nós decidimos non desistir, non mire para un lugar novo e comezar todo de novo, e continuar a servir os nosos clientes, para loitar por cada un deles, só que esta vez no novo local, moi preto aínda. Огромное спасибо Торговому дому «Лагода», руководство которого поддержало нас в трудную минуту и поверило в нас! Moitas grazas á casa de comercio "Lagoda", cuxa liderado nos apoiaron nos momentos difíciles e creu en nós!

Не скрою, было очень сложно, ведь владелец нового ларька, который появился на месте «StarKava»,не ожидал такого поворота с нашей стороны, у него были совершенно другие планы: мы «испаримся», и все клиенты с распростёртыми объятиями прибегут к нему. Debo recoñecer, foi moi difícil, xa que o novo propietario da caseta, que apareceu na web «StarKava», non esperaba tal redor do noso lado, tiña completamente diferentes planos: somos "evaporar", e todos os clientes virán correndo cos brazos abertos para el. Я думаю, жажда «лёгкого бизнеса» заслуженно может пополнить перечень давно прописанных человеческих пороков. Eu creo que o desexo de "fácil business" merecidamente pode cumio da lista de vicios humanos longo prescrición.

Мы всегда выступали за честную конкуренцию, чего не скажешь о новом ларьке. Temos sempre foi sinónimo de competencia leal non se pode dicir sobre o novo quiosco. Зачем искать информацию, советоваться со специалистами, начинать «с нуля», внедрять яркие идеи, если можно взять – и прийти на всё готовенькое! Por que ollar para a información, consultar especialistas, para comezar "de cero", para introducir unha idea brillante se pode tomar - e veñen de todo gotovenkoe! А когда они не получили желаемого «ажиотажа», то просто начали писать «доносы» на нас во все существующие инстанции, надеясь на то, что мы не выдержим проверок и самоликвидируемся… Эта информация стала мне известной от самих «проверяющих», которые объясняли свои частые визиты тем, что на нас «жалуется ларёк напротив». E cando eles non conseguiron o desexado "buzz", entón só comecei a escribir "denuncias" para nós a todas as autoridades existentes, coa esperanza de que temos fallado as inspeccións e samolikvidiruemsya ... Esta información foime coñecer a partir dos "inspectores" moi, que explicou a súa visitas frecuentes ao feito de que en nós ", reclama unha tenda fronte." Да… Достойные методы, ничего не скажешь. Si ... métodos dignos realmente. Впрочем, «кляузы» не помогли конкурентам увеличить спрос на свои предложения. Con todo, a "difamación" non axuda aos competidores a aumentar a demanda de súas suxestións. Не тем путём они пошли к сердцам потенциальных покупателей! Non dese xeito, eles foron para os corazóns dos potenciais compradores! А мы, из-за постоянных проверок, вынужденно доставляли неудобство нашим дорогим клиентам, кофейня часто была закрыта. E nós, por mor dos cheques constantes traídos internamente inconvenientes para os nosos clientes, o café foi moitas veces pechado. Но ничего поделать с этим не могли. Pero non hai nada que ver con iso eles non podían.

К тому же, с ларька к нам направляли людей, которые даже угрожали нам связями с правоохранительными органами, буквально заставляя «убираться с их глаз и не мешать их торговле». Ademais, con unha tenda para dirixir a xente que aínda nos ameazou conexións coa aplicación da lei, facendo literalmente "saír dos seus ollos e non interferir co seu comercio." Создавалось впечатление, что фантастическая машина времени перенесла нас в «лихие 90-тые»… A impresión de que a máquina do tempo fantástico que sufriu no "arroxado 90 Tye" ...

«Собаки лают – караван идёт!» или «Справедливость восторжествовала!» "Os cans ladram - a caravana pasa"! "Xustiza triunfou" ou


Прошло несколько месяцев тяжёлой борьбы, и мы наконец-то вздохнули с облегчением… Когда совесть и помыслы чисты, легче преодолевать трудности. Levou varios meses de intensos combates, e finalmente deu un suspiro de alivio ... Cando a conciencia e os pensamentos son puros, é máis fácil superar as dificultades. Да, иногда нас ещё «проверяют», но когда с документацией всё в порядке, то и на лже вызовы реагировать нет резона! Si, ás veces aínda "cheque", pero cando toda a documentación está en orde, e as falsas chamadas a responder ningunha razón! Можно сказать, что справедливость восторжествовала! Podemos dicir que a xustiza se fixo! «StarKava» работает, мы продолжаем обслуживать Вас, наши дорогие клиенты, стараемся не только вести честный бизнес, а и радовать, вдохновлять. «StarKava» obras, seguimos a servi-lo, os nosos queridos clientes, tratando de non só manter un negocio honesto, e deleite, inspirado. Дарить Вам бодрость и хорошее настроение. Para darlle a coraxe e bo humor. К примеру, 7-го марта мы радовали всех женщин поздравительными открытками с нашим логотипом и «Рафаэлкой», а к Пасхе раздавали сладкие медальоны с нанесённым на них пасхальным изображением. Por exemplo, o día 7 de marzo, satisfeito todas as mulleres tarxetas con noso logotipo e "Rafaelkoy" e entregado á Pascua doce medallón aplicado coa imaxe de Pascua. Будем стараться, чтобы такие сюрпризы, как и новые креативные идеи, стали доброй традицией мобильной кофейни «StarKava»! Imos tentar obter tales sorpresas como as novas ideas creativas tornáronse unha boa tradición de café móbil «StarKava»!

Хочется добавить, дорогие друзья, что мы, наконец-то расширяемся! Quero engadir, queridos amigos, que estamos finalmente en expansión! У нас появилась ещё одна мобильная кофейня, подробности об этом Вы cможете прочитать позже в разделе «Новости». Temos outro café móbil, os detalles sobre este cmozhete ler máis tarde na sección "News".

Просим всех наших постоянных и не только клиентов оставлять свои отзывы о «StarKava», свои пожелания в соответствующих разделах сайта. Pedimos a todos os nosos clientes fieis e non só as súas opinións sobre «StarKava», os seus desexos nas respectivas seccións do sitio web. «StarKava» дорожит каждым из Вас, дорогие друзья. «StarKava» valores cada un de vós, queridos amigos. Ведь только так мы будем знать о наших преимуществах, а также нюансах, которые, возможно, нуждаются в доработке. Ao final, a única forma de saber sobre as nosas vantaxes e matices que precisan de melloras. Компетентнее Вашего мнения для нас просто нет! Competente do que a súa opinión de que nós simplemente non!

«StarKava» ждёт Вас! «StarKava» esperando por ti!


Да, вначале было зерно… С тех пор, как в 16 веке кофе попал в Европу, утекло много воды… Для того, чтобы насладиться этим чудо напитком, не обязательно быть богатым и влиятельным человеком, как это было когда-то… Достаточно просто заказать стаканчик латтэ или капуччино, мокка или американо, еспрессо или маккиато в мобильной кофейне. Si, no principio foi o gran ... Desde entón, como o século 16, o café era en Europa, moita auga debaixo da ponte ... Para gozar desta bebida Milagrosa, non ten que ser un home rico e poderoso, como era unha vez ... Simplemente a orde cunca de café con leite ou cappuccino, Mocha ou americano, expreso ou macchiato nun café móbil. И пусть Ваше сердце подскажет Вам, какой мобильной кофейне отдать своё предпочтение! E deixe seu corazón lle vai dicir o que un café móbil para dar a súa preferencia! Радушие, порядочность, умение радовать и приятно удивлять клиентов были актуальны всегда - и в далёком 16 веке, и сегодня, в наше время. Bondade, honestidade, capacidade de sorprender e encanto os clientes sempre foron relevantes - e no século 16, e hoxe, no noso tempo. Это осталось неизменным, как и любовь людей к кофе. El mantívose inalterada, como o amor do pobo para o café. Этими принципами неизменно руководствуется «StarKava»! Sempre guiados por estes principios «StarKava»!

В заключении моего рассказа, я хочу сказать, что ни минуты не жалею о том, что когда-то рискнула, сделала такой выбор, в котором меня вовремя поддержал мой любимый муж! Ao final da miña historia, quero dicir que eu non me arrepinto un minuto do que xa tiña se aventurado, fixo esa elección, que eu só apoiou o meu querido marido! Да, это был нелёгкий путь, иногда было невыносимо больно, от несправедливости опускались руки… Но мы не сдались! Si, era unha maneira máis difícil, que era ás veces unha dor insoportable, a inxustiza de perder o meu corazón ... Pero non renuncia! «StarKava» будет работать для Вас и впредь! «StarKava» vai traballar para que siga! Надеемся на дальнейшее развитие, обещаем радовать Вас интересными задумками! Esperamos para o desenvolvemento, prometo facerche feliz con algunhas ideas interesantes!

Рассказ правдив мой, нет в нём украшений – A miña historia é certa, non hai xoia -

сквозь тернии мы шли к своей Звезде! que atravesou os espiños á estrela!

Чтоб стать для Вас родней и совершенней – Para facer-se os seus parentes e completos -

отдушиной, в столичной суете! desabafar, na lufa-lufa metropolitana!

Мобильная кофейня – это чудо! Café móbil - é un milagre!

Зимой – согреет, летом – ободрит! Inverno - quente no verán - vai animar!

Всегда «StarKava» рядом с Вами будет! Sempre «StarKava» xunto vai ser!

Мы там, где вдохновение парит! Estamos onde a inspiración sobe!

Отменный кофе с тонким ароматом, Excelente café con un aroma delicado,

наполнит Вас энергией своей! enche-lo coa súa enerxía!

«StarKava» Вам всегда сердечно рада, «StarKava» Sempre de corazón contento

ведь с нами и душевней и вкусней! despois de nós e soulful e delicioso!

Спасибо! Grazas! Ваш заказ принят! Súa solicitude é aceptado!
Мы в Вконтакте Nós, FaceBook
Мы на Facebook Estamos en Facebook
Фотогалерея Galería de fotos
Мы в Twitter
Chilro