Вопросы и ответы Spørgsmål og svar

Для тех, кто хочет знать и то, и это, For dem, der ønsker at vide noget, og at

есть рубрика «Вопросы и ответы» har overskriften "Spørgsmål og svar"

Интересующимся, мыслящим – сюда! For de interesserede, tænkning - her!

Найдём ответ! Vi finder svaret! Подскажем без труда! Spørg nemt!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Irish ordsprog siger: "Den nemmeste måde at få svaret - stille et spørgsmål!" I denne alder af informationsteknologi, synes det er der ikke noget nemmere end at finde i "world wide web" de rigtige oplysninger. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Ja, "søgende" give muligheder, men ofte ingen af ​​dem, desværre, ikke for dig ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». I et underholdende program var stadig en mulighed "opfordring til en ven." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Hvis det ikke har hjulpet dig, så er det på sitet «StarKava» du vil finde hvad du søger. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Du er velkommen til at stille spørgsmål relateret til kaffe, dens historie ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Lær mere om funktioner og typer af denne guddommelige drik. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Også forhøre sig om vores mobile kaffebar, vores kampagner og særlige tilbud i afsnittet "Spørgsmål og svar". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Stil spørgsmål og få hurtige og kompetent svar.

Мы услышим каждого! Vi vil høre alle!

вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Алла Spørgsmål tilsat (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Dato: 09/25/2013

Добрый день. Goddag. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Fortæl mig hvad dokumenter der er nødvendige for driften af ​​den mobile kaffe? заранее спасибо. På forhånd tak.

ответ besvare

Здравствуйте, Алла! Hej, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Til driften af ​​den mobile kaffe kræve følgende dokumenter:

1. 1.. Свидетельство о гос. Certificate of state. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Registrerede ejer (eller uddrag fra staten. Registry).

2. 2.. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Hjælp formen 4-OPP (om registrering til skat).

3. 3.. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Bevis for en enkelt skat (den anden gruppe), som bør præciseres sådanne aktiviteter: 56,10 mobile food tjenester 56.30-drikkevarer; 47.99-Anden detailhandel undtagen fra forretninger. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. I stedet for et enkelt skattesystem certifikat, du kan have patent for handel (i Ukraine, uden henvisning til et bestemt sted), i hvilket tilfælde du vil være på fælles beskatningsordning, som Nemea indbringende end en flad skat.

4. 4.. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). I tilfælde af en enkelt skat - Book betalere af indkomst for gruppe 1 og 2 (registreret i skat).

5. 5.. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Meddelelse om registrering af betaleren af ​​enkeltbetalingsordningen (pensionskassen).

6. 6.. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Hvis det er en medarbejder, bliver ansættelseskontrakt indgået i Beskæftigelsesudvalget Center.

7. 7.. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Hvis det er en medarbejder, beskæftigelse historie.

8. 8.. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Hvis det er en medarbejder, så registreringen af ​​fonden med sots.strahovaniya af ulykker.

9. 9.. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. I databladet i de særlige bemærkninger skal skrives: mobile point-og tefaciliteter.

10. 10.. Медицинская книжка на работника. Medicinsk bog om medarbejderen.

11. 11.. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Som for SES, officielt de ikke giver tilladelse med henvisning til, at loven foreskriver en sådan aktivitet som en mobil kaffebar derfor ved de ikke, hvad de skal forlange. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. På din anmodning udstede en officiel benægtelse, på grund af mangel på den nødvendige lovgivning.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Dette er en komplet liste over alle de nødvendige dokumenter til jobbet.

Желаю успехов! Jeg ønsker dig succes!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Hvis du vil have spørgsmål - spørger, vil jeg svare med glæde!

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Владислав Spørgsmål tilsat (a) Vladislav
Дата: 24.08.2013 Dato: 2013/08/24

Т.е. Det vil sige, единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? den eneste bedste mulighed for batteritid - købe dyre italiensk kaffemaskine, der er udstyret med en gas?
т.е. dvs обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? Delonghi konventionelt og Jura tusinde til 2-3 tusind dollars er ikke en mulighed på alle?
Насколько я знаю, все они электрические. Så vidt jeg ved, de er alle elektrisk. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Bekvemt, er der en kaffemølle og sæt som mælk container. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Så vi er nødt til at købe kun italiensk Gaggia, etc.?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Blot et sted, hvor jeg ville have det oprobyvat absolut ikke udstyret forretninger. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Er konventionelle batterier eller generator er ikke nok til at opvarme en kedel maker normalt? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Efter alt, har jeg hørt uafhængig elektrokofeynyah, der arbejder i Ukraine.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Også spørgsmålet om generatoren - siger det skaber et højt støjniveau og duften af ​​det fra mareridtsagtig + mere udstødning. как с этим справляетесь? hvordan man kan håndtere det?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Da jeg nu kigget - i Rusland normalt ikke sælges kaffemaskiner med en tilslutning til gassen. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Så stadig, tilsyneladende, må betragtes selvstændig elektrisk udgave

ответ besvare

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, tanken om Famer Donina med en fuldautomatisk kaffemaskine for mig er ikke en mulighed på alle. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. Dette er ikke en mulighed, der er præsenteret i Ukraine og i Europa, hvorfra gjorde denne idé. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. Med en sådan succes kan sættes simpelthen kaffemaskine, der gik forud for os i Ukraine mobile kaffebarer. Но мы от него отошли. Men vi forlod ham. Какова цель мобильной кофейни? Hvad er formålet med en mobil kaffe?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Egen varme drikke, og forbereder barista (den person, der ved, hvordan man korrekt forberede espresso), er det at lave mad, og ikke trykker på en knap og få forberedt drik), der er professionel i deres område - barista - vælger den rigtige formaling af kaffe, ligner kaffe flyder ordentligt piske mælk, så hvad de gør, er godt i en cafe, nu gør på gaden til en overkommelig pris. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Da formålet med en mobil kaffebar hurtigt og nemt lave en drink og give den person, som en fart. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Et yderligere formål i sig selv er nok det vigtigste, hvorfra alt begynder: udvikle en kultur kofepitiya, fordi mange ikke kender og forstår ikke hvordan man kan smage espresso, latte adskiller sig fra USA etc. Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. Disse er vores mål og arbejde, så alle god mobil kaffebar i Kiev.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Du kan have andre formål, det er din virksomhed. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Hvis du ikke ønsker at genere med træning, du ønsker at investere et minimum, og derefter, måske, og udvikle sig, det er en ganske god idé.
Что касается электрических кофемашин. Som for de elektriske kaffemaskiner. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. For at forstå, kan de kun arbejde på ét batteri eller ej, er du nødt til at vide magt kaffemaskiner, og afhængigt af, at du vælger selv bespereboynik nødvendige magt og antallet af batterier, kan de være to, tre, fire .... Все зависит от мощности кофемашины. Det hele afhænger af magt kaffemaskiner.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generatoren også vælges afhængigt magt kaffemaskiner. Генераторы разные. Generatorer er forskellige. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. For eksempel bruger vi generatoren Honda, han er den lave støj. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. I betragtning af at hans arbejde på gaden, kan de specifikke lugt og støj ikke høres, selvfølgelig er han ikke tavs, og arbejder som et sår-up bil, og det handler om normal, ikke-irriterende. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. Om den frygtelige lugt: KASHMARNY - er overdrevet, den samme lugt, som hvis du stod i nærheden af ​​sår-udenlandske biler. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Udendørs ikke er opmærksomme.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. I Rusland ikke sælger kaffemaskiner med gas, fordi der ikke er nogen efterspørgsel. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. I Ukraine, er for ikke solgt, for det meste på bestilling. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Desuden er mange kendte italienske fabrikker, der producerer kaffemaskiner generelt ikke tiltrukket af produktionen af ​​transportbåndet. Собирают кофемашины только под заказ. Saml maker orden alene. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. For os er det mærkeligt at høre, at anlægget producerer til ordre. Но тем не менее это так. Alligevel er det.

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Владислав Spørgsmål tilsat (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Dato: 2013/08/23

3. 3.. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Hvis du kender, fortæl AMP-ta, hvordan man betjener enkeltstående kaffe uden gas - som jeg forstår det, købt flere batterier (? Ved den måde, hvad almindelig bil eller special), der skal oplades om natten, er det forbundet med inverter, der omdanner spænding, men for ham hovedsystemet strømforsyning? хватает ли этого на 8 часов? Er det nok i 8 timer? не бывает ли перебоев в электроснабжении? der er ingen magt udfald? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Igen er det nødvendigt periodisk at starte bilen?

ответ besvare

3. 3.. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Med hensyn til dit tredje spørgsmål, forstår dig alt er ikke helt rigtigt, eller måske dig ordentligt forklaret ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Fra et sæt batterier kaffemaskine kan ikke arbejde. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Arbejde på gas automatisk medfører ekstra arbejde eller på batteri eller generator.

Как это все устроено? Hvordan gør alt dette arbejde? Давайте разберемся! Lad os finde ud af!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Gasflaske er udelukkende til kedel maker (ingen el).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Også separat købte to almindelig bil batteri på 100 ampere hver. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Genopladelige batterier med en inverter (omformer) skaber en strøm på 12 W 220 watt. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. De arbejder elektrisk kaffemaskine, der automatisk fører vand ind i kedlen. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Også fra dem arbejder kværn, belysning eller accent belysning din arbejdsplads, videnablyudenie hvis du bruger medarbejdere og elektro-knappen espressomaskine, hvis det automatisk eller semi-automatisk.

Мы используем ручные кофемашины. Vi bruger håndholdt espressomaskine.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Periodisk starte bilen er ikke nødvendig, da du ikke bruger den indbyggede i bilens batteri, kan du bruge de særskilt købt, ekstra batterier. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Opladning disse batterier er normalt om natten, disse batterier varer 8-12 timer om dagen.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Som for afbrydelse af elektricitet, er det muligt at sætte en spændingsregulator.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. Vi har ikke længere bruge genopladelige batterier, i stedet bruger vi den elektriske generator på 1. Sq. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Det er svært at sige, det er rentabelt eller ej, som en elektrisk generator til at fylde benzin. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Men ingen grund til at oplade batterierne, og i virkeligheden, for at oplade dem, er du nødt til at leje en garage og garage udlejning viser sig dyrere end at leje parkeringspladser, der kan bruges i den varme sæson (forår, sommer, efterår), når frosten har nødvendigvis at være varm, opvarmet garage.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! I stedet for stationære el, gas flaske, kan elektriske batterier bruges til 4,8-5 kV, ikke mindre, men det er ikke meget indbringende!

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Владислав Spørgsmål tilsat (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Dato: 2013/08/23

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Fortæl AMP-ta detaljer om systemets strømforsyning -
1. 1.. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? fungerer præcis som din kaffe - gas, elektricitet, kombineret?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Jeg forstod ikke, hvad særligt forbundet gasflasker - til brygger, eller monteres på permanent basis i bilen? если в автомобиль, то к чему они подключены? Hvis der i en bil, så hvad er de forbundet? как работает система выхлопа в данном случае? hvordan udstødningssystemet i denne sag?
2. 2.. в чём заключается опасность при работе с газом? Hvad er faren ved arbejde med gas? каким образом это может взроваться - т.е. hvordan dette kan vzrovatsya - altså что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? hvad der præcist menes med "hård behandling"?

ответ besvare

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Tak, Vladislav for de spørgsmål besvaret således:

1. 1.. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Vores kaffemaskiner arbejder i kombination cirka 90% - er en elektriker, og 10% - det er gas. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Jeg er ikke enig med nogle kolleger fra Rusland, at gassen - det er rentabelt. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Personligt for mig og for mine kaffehuse er den bedste elektriker. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Hvorfor et sådant forhold, og hvad det afhænger af? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Det er simpelt: alle hverdage (mandag til fredag), vi arbejder på el nær forretningscenter og i weekenden undertiden hostede begivenheder såsom festivaler, mesterskaber, besøger show, hvor du ikke kan oprette forbindelse til elektroteknik, og i dette tilfælde bruger vi gasflasken .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Til kaffe arbejdede fra gas, skal det være udstyret med en gas. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. Dette sker på to måder: mange italienske fabrikker til produktion af kaffemaskiner på forespørgsel udstyre bilen til at køre på gas, har en særlig slange til brug på gas, dvs такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. sådan maskine kan operere fra enten elektrisk eller gas fra. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. På hvert sådant kaffemaskine har en særlig kontakt (switch), og du skifter til dette eller hint position. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Den anden måde - er amatøragtig, nogle håndværkere selv udstyret med kaffemaskiner på arbejde på gas, er det meget billigere end fabrikken versionen. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Disse er kaffe faciliteter i konsekvens og kan eksplodere. Крайне не рекомендую второй способ. Er det ikke anbefales den anden metode.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Som for benzintanken, er der også to løsninger: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. På din bil kan indstilles HBO (gasudstyr), i hvilket tilfælde gasflasken er monteret i bilen, det forbinder til samme gasslange med en reducering af kaffemaskiner. 2. 2.. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Gasflasken placeres i det nedre kammer af bilen, er det ikke fastlagt, skal den trække maskinen for at påfylde det. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. Der kan også tilsluttes til slangen med en reducering til at køre på gas.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Som for udstødningssystemet: det er ikke her. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Gas brænder og derved opvarmer kedlen maker. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Du kan tegne en analogi med home plate, hvis det gas, du tænder for brænderen, og sætte det på en gryde med vand, gryden varmes op. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Du kan også er der nogen udstødningsgas system i lejligheden? Газ просто сгорает и все. Gas er simpelthen brændte det.

2. 2.. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Niveau gas består primært af beskadige gasflaske eller fejlfunktion. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Gasflaske består af cylinder og af ventilen. Больше в нем ничего нет. Mere det er ingenting. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Så hvis ventilen er defekt og passerer gas, og næste og du er en ryger, eller en klient, eller bare en forbipasserende står og ryger, på grund af udsivning af gas kan forårsage en eksplosion. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Faren på gasflasken kan være at dens forkert tankning, for eksempel, er din cylinder designet til 10 liter i et år du kørte tanken og aldrig hældte benzin fra det - det er ikke-brændbar gas, der ophobes især om vinteren. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Det tager en vis mængde i tanken, og du sædvanligvis tanke 10 liter i stedet for 9,8 liter. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. Det kan også bringe en eksplosion af gas cylinder. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Den anden vigtige faktor er refill flaske i sommervarmen. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. For eksempel, på gaden 30. I have fyldt ballon fra 10 liter til 9 liter, og tror, ​​at alt er fint. На самом деле это не так! I virkeligheden er det ikke så! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Ved høje temperaturer, udvider gassen kraftigt med omkring 40%, så varmen er nødvendig for at fylde benzintanken til 50% i stedet for 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. Og den udvidede gas, som du ved, kan også føre til en eksplosion cylinder.

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Константин Spørgsmål tilsat (a) Constantine
Дата: 01.07.2013 Dato: 2013/07/01

А капучино есть у Вас? En cappuccino har du?

ответ besvare

Конечно! Selvfølgelig! У нас самый вкусный капучино! Vi har den mest lækre cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
вопрос Spørgsmålet
Вопрос добавил(а) Светлана Spørgsmål tilsat (a) Svetlana
Дата: 13.06.2013 Dato: 2013/06/13

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Er det muligt at bestille en mobil café i området? Какие условия? Hvad er betingelserne?

ответ besvare

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, arbejder vi på at forlade byen (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Ingen yderligere betingelser kan ikke bare lave en booking. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Du kan bestille fra vores hjemmeside (formen øverst til venstre).

С уважением, СтарКава Med venlig hilsen, StarKava
назад 1 далее Forrige 1 Næste


Оставить отзыв Efterlad en kommentar

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Krævede felter er markeret med *.

Hvis du har problemer med at læse koden, klik på selve koden til den nye kode.

Спасибо! Tak! Ваш заказ принят! Din ordre er accepteret!
Мы в Вконтакте Vi i FaceBook
Мы на Facebook Vi er på Facebook
Мы в Twitter Følg os på Twitter
Twitter