Вопросы и ответы Otázky a odpovědi

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Pro ty, kteří chtějí něco vědět, a že

есть рубрика «Вопросы и ответы» jsou kapitoly "Otázky a odpovědi"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Pro zájemce myšlení - zde!

Найдём ответ! Najdeme odpověď! Подскажем без труда! Dotázat snadno!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Irská přísloví říká: "Nejjednodušší způsob, jak dostat odpověď - něco zeptat!" V tomto věku informačních technologií, zdá se, není nic jednoduššího, než si v "world wide web" správné informace. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Ano, "pátrači" dát možnosti, ale často žádný z nich, bohužel, není pro vás ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». V jednom zábavným programem byl ještě možnost "call příteli." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Pokud není vám pomohl, pak je to na místě, "StarKava» najdete to, co hledáte. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Nebojte se klást otázky týkající se kávy, její historie ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Více informací o funkcích a typů tohoto božského nápoje. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Také informovat o naší mobilní kavárně, našich akcích a speciálních nabídkách v části "Otázky a odpovědi". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Ptejte se a získat rychlé a kompetentní odpovědi.

Мы услышим каждого! Uslyšíme všem!

вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Алла Otázka zní (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Datum: 09/25/2013

Добрый день. Dobré odpoledne. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Prosím, řekněte mi, jaké doklady jsou potřebné pro provoz mobilního kávy? заранее спасибо. Díky předem.

ответ odpověď

Здравствуйте, Алла! Dobrý den, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Pro provoz mobilního kávy vyžadovat předložení těchto dokladů:

1. 1.. Свидетельство о гос. Osvědčení o stavu. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Registrovaný vlastník (nebo výpis z rejstříku státu.).

2. 2.. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Nápověda tvar 4-OPP (o registraci k dani).

3. 3.. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Důkaz jedné daně (druhá skupina), které by mělo být upřesněno tyto činnosti: 56.10-mobilní stravovací služby; 56,30-servis nápojů; 47.99-Ostatní maloobchod mimo prodejny. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Namísto jednoho daňového dokladu můžete mít patent pro obchod (na Ukrajině, bez odkazu na určité místo), v takovém případě budete o společném systému zdanění, které Nemea výnosnější než rovnou daň.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). V případě jedné daně - rezervace plátci příjmu pro skupiny 1 a 2 (zaznamenáno v daně).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Oznámení o registraci plátce jednotné platby (penzijní fond).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Pokud je zaměstnanec, je pracovní smlouva uzavřena v centru zaměstnanosti.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Pokud je zaměstnanec, historie zaměstnání.

8. 8.. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Pokud je zaměstnanec, pak se registrace fondu s sots.strahovaniya nehod.

9. 9.. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. V listu ve zvláštních poznámkách by měl být napsán: mobilní point-making facilities.

10. 10.. Медицинская книжка на работника. Lékařská kniha o zaměstnance.

11. 11.. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Pokud jde o SES, ale oficiálně nedávají svolení, s odkazem na skutečnost, že zákon stanoví pro takové činnosti jako mobilní kavárně proto, že nevědí, co požadovat. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Na vaši žádost, vydat oficiální popření, v důsledku nedostatku potřebné legislativy.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Toto je kompletní seznam všech požadovaných dokladů pro práci.

Желаю успехов! Přeji vám úspěch!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Pokud budete mít dotazy - zeptejte se, já odpovím s radostí!

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka zní (a) Vladislav
Дата: 24.08.2013 Datum: 08/24/2013

Т.е. To znamená, že единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? jen nejlepší volba životnosti baterie - kupovat drahé italské kávovar, který je vybaven plynem?
т.е. tj. обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? DeLonghi konvenční a Jura tisíc na 2-3 tisíc dolarů není možné vůbec?
Насколько я знаю, все они электрические. Pokud je mi známo, že jsou všechny elektrické. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Pohodlně, je mlýnek na kávu a nastavit jako nádoby na mléko. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Takže jsme si koupit pouze italské Gaggia, atd.?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Jen místo, kde jsem chtěl, aby to oprobyvat rozhodně není vybavena výstupy. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Je běžné baterie nebo generátor nestačí na ohřátí kotle Závadný normální? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Po tom všem, co jsem slyšel o nezávislé elektrokofeynyah, kteří pracují na Ukrajině.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Také otázka generátoru - říkají, že to vytváří vysokou úroveň hluku a vůně ji od děsivé + více výfuku. как с этим справляетесь? jak se s tím vyrovnat?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Jak jsem se díval - v Rusku obecně neprodávají kávovary s napojením na plyn. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Tak ještě, zdá se, že je třeba zvážit samonosná elektrická verze

ответ odpověď

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, myšlenka slávy Donina s plně automatickým kávovaru pro mě není možné vůbec. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. To není možnost, která je uvedena na Ukrajině av Evropě, odkud jsem tuto myšlenku. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. S takovým úspěchem, může být jednoduše řečeno kávovar, kteří nás předešli v obchodech Ukrajině kávy mobilní telefony. Но мы от него отошли. Ale my ho opustila. Какова цель мобильной кофейни? Jaký je účel mobilního kávy?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Vlastní horký nápoj a připravuje baristy (člověk, který ví, jak se správně připravit espresso), je vařit, a ne stisknout tlačítko a dostanete připravený nápoj), která je profesionální ve svém oboru - barista - volba správné mletí kávy, vypadá to, káva teče správně biče mléko, pak to, co dělají, je dobré v kavárně, nyní dělá na ulici za přijatelnou cenu. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. S ohledem na účel mobilní kavárně rychle a snadno připravit nápoj a dají osobě, která se rychle. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Dalším cílem sama o sobě je asi hlavní, ze kterého vše začíná: rozvíjet kulturu kofepitiya, protože mnozí nevědí, a nechápu, jak ochutnat espresso, latte liší od USA atd. Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. To jsou naše cíle a práci, aby všechno dobré mobilní kavárna v Kyjevě.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Můžete mít jiné účely, je to vaše věc. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Pokud nechcete obtěžovat s odbornou přípravou, kterou chcete investovat minimálně, a pak, možná, a rozvíjet, to je docela dobrý nápad.
Что касается электрических кофемашин. Pokud jde o elektrické kávovary. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Aby bylo možné pochopit, mohou fungovat pouze na jedno nabití, nebo ne, musíte vědět, sílu kávovarů, av závislosti na tom si vyberete sami bespereboynik nezbytnou pravomoc a počet baterií, mohou být dva, tři, čtyři .... Все зависит от мощности кофемашины. To vše závisí na výkonu kávovarů.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generátor také být vybrán v závislosti na síle kávovarů. Генераторы разные. Generátory jsou různé. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Například používáme generátor Honda, je nízká úroveň hluku. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Vzhledem k tomu, že jeho práce na ulici, mohou být specifické obtěžování zápachem a hlukem není slyšet, samozřejmě, že je to tichý a pracuje jako rány do auta a je to asi normální, nedráždivý. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. O hrozný zápach: KASHMARNY - je přehnané, stejný zápach, jako byste stáli v blízkosti rány zahraničních automobilů. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Venku nevěnují pozornost.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. V Rusku není prodej kávovarů s plynem, protože neexistuje žádná poptávka. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. Na Ukrajině, taky nejsou prodávány, většinou na objednávku. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Kromě toho, mnoho dobře známých italské továrny na kávovary obecně přitahován k výrobě dopravníku. Собирают кофемашины только под заказ. Sbírejte Závadný zakázku. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Pro nás je to divné, když slyším, že rostlina produkuje na objednávku. Но тем не менее это так. Nicméně, to je.

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka zní (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datum: 23.08.2013

3. 3.. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Pokud víte, řekněte AMP-ta, jak fungují samostatný kávu bez plynu - jak jsem pochopil, koupil několik baterie (?? Mimochodem, co pravidelné auto nebo speciální), které je třeba nabíjet v noci, je připojen k měniči, který převádí napětí, ale jeho hlavní systém napájení? хватает ли этого на 8 часов? Je to dost na 8 hodin? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nejsou tam žádné výpadky proudu? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Opět platí, že je třeba, aby pravidelně nastartovat?

ответ odpověď

3. 3.. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Pokud jde o vaše třetí otázku, chápeš všechno není úplně v pořádku, nebo snad náležitě vysvětleny ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Z jedné sady baterií kávovaru nemůže fungovat. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Práce na plyn automaticky znamená práci navíc nebo na baterie nebo generátoru.

Как это все устроено? Jak to všechno funguje? Давайте разберемся! Pojďme zjistit!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Plynová láhev je určena výhradně pro výrobce kotle (bez elektroinstalace).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. I samostatně koupil dvě obyčejné autobaterii na 100 amper každý. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Nabíjecí baterie s měničem (převodník) vytvořit proud 12waty W 220. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Pracují elektrický kávovar, který automaticky podává vody do kotle. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Také se z nich pracuje bruska, osvětlení nebo bodové osvětlení na pracovišti, videnablyudenie pokud používáte zaměstnanců a elektro-tlačítko Espresso, pokud je automatické nebo poloautomatické.

Мы используем ручные кофемашины. Používáme ruční přístroj na přípravu espressa.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Pravidelně spustit auto není nutné, protože nemusíte používat vestavěný do autobaterie, můžete použít samostatně zakoupené, náhradní baterie. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Nabíjení těchto baterií jsou obvykle v noci, tyto baterie trvá 8-12 hodin denně.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Pokud jde o přerušení elektrické energie, je možné, aby regulátor napětí.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. My už dobíjecí baterie, místo toho použijte elektrický generátor na 1. náměstí. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Je těžké říct, že je to výhodné či nikoli, elektrický generátor vyplnit benzin. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Ale potřebujete nabít baterie, a ve skutečnosti, aby vyúčtovat, musíte si pronajmout garážové stání a pronájem garáže dopadá dražší než pronájem parkovacích míst, které mohou být použity v teplém období (jaro, léto, podzim), kdy mráz musí být nutně teplý, vyhřívaná garáž.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Místo toho, aby stacionární elektrické energie,, plynové láhve elektrické baterie mohou být použity pro 4,8-5 kV, ne méně, ale to není příliš výhodné!

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka zní (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Datum: 23.08.2013

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Řekni AMP-ta podrobnější informace o napájení systému -
1. 1.. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? pracují stejně jako ke kávě - plyn, elektřina, kombinace?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Nechápala jsem, co konkrétně spojené s lahvemi na plyny - na sládka nebo je lze namontovat na trvalém základě v autě? если в автомобиль, то к чему они подключены? Pokud v autě, pak to, co je spojuje? как работает система выхлопа в данном случае? jak výfukový systém v tomto případě?
2. 2.. в чём заключается опасность при работе с газом? co je nebezpečí při práci s plynem? каким образом это может взроваться - т.е. jak to může vzrovatsya - tj. что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? co přesně je míněno "hrubé zacházení"?

ответ odpověď

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Děkuji, Vladislav, pro otázky zodpovězeny v pořadí:

1. 1.. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Naše kávovary pracují v kombinaci, přibližně 90% - je elektrikář, a 10% - je to plyn. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Nemohu souhlasit s některými kolegy z Ruska, že plyn - je to výhodné. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Osobně pro mě a pro mé kavárnách je nejlepší elektrikář. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Proto je takový vztah, a to, co je závislá na? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Je to jednoduché: všechny pracovní dny (pondělí až pátek), pracujeme na elektriku v blízkosti obchodního centra, o víkendech a někdy hostitelem akce, jako jsou festivaly, šampionáty, kteří navštíví výstavu, kde se nemůžete připojit k elektrotechniky a v tomto případě budeme používat plynovou láhev .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Na kávu působil od plynu, musí být vybavena plynovým. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. To se děje dvěma způsoby: mnoho italských továren na výrobu kávovarů na přání vybavit auto pro provoz na plyn, mají speciální hadice pro použití na plyn, tj. такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. jako výrobce může pracovat buď z elektrické nebo plynu z. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Na každém takovém kávovaru má speciální přepínač (switch) a přepnete na tu či onu pozici. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Druhý způsob - je amatérský, někteří řemeslníci sami vybavených kávovarů při práci na plyn, je to mnohem levnější než tovární verzi. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Jsou kávy v důsledku toho, a může dojít k výbuchu. Крайне не рекомендую второй способ. Není vřele doporučujeme druhý způsob.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Pokud jde o nádrže, jsou i dvě řešení: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Na autě je možné nastavit HBO (plynových zařízení), v takovém případě je plynová láhev namontovaný ve vozidle, to se připojuje ke stejné plynová hadice s redukcí kávovarů. 2. 2.. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Plynové láhve se umístí do spodní přihrádky v autě, není stanovena, musí vytáhnout stroj, aby se znovu naplnit. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. To lze také připojit k hadici s redukcí spustit na plyn.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Pokud jde o výfukového systému: není zde. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Plyn hoří a tím ohřívá v kotli výrobce. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Můžete si vytvořit analogii s domácí mety, je-li plyn, zapnout hořák a dát ji na hrnec s vodou, pánev zahřívá. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Také je tam nějaký výfukového systému v bytě? Газ просто сгорает и все. Plyn je prostě spálil.

2. 2.. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Úroveň plynu složena převážně z poškození ventilu plynové lahve, nebo poruchu. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Plynová láhev se skládá z válce a z ventilu. Больше в нем ничего нет. Více to není nic. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Takže, pokud je ventil vadný a prochází plyn, a další a jste kuřák, nebo klient, nebo jen kolemjdoucí stojany a kouří, v důsledku úniku plynu může dojít k explozi. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Nebezpečí, že se tlakové lahve může být nesprávným tankování, například, je určen pro vaše válec 10l v roce spustili nádrže a nikdy přilil oleje z něj - to je nehořlavý plyn, který se hromadí zejména v zimním období. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Trvá určitou částku v nádrži, a obvykle natankovat 10 litrů namísto 9,8 litrů. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. To může také přinést explozi plynové lahve. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Dalším důležitým faktorem je doplňovací láhev v letním horku. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Například v ulici 30, které jste naplněný balón od 10l až 9 litrů, a myslím, že je všechno v pořádku. На самом деле это не так! Ve skutečnosti tomu tak není! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Při vysokých teplotách, plyn expanduje silně přibližně o 40%, takže teplo je třeba nejprve naplnit nádrže na 50%, spíše než 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. A rozšířené plyn, jak víte, mohou také vést k výbuchu válce.

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Константин Otázka zní (a) Constantine
Дата: 01.07.2013 Datum: 01.07.2013

А капучино есть у Вас? Cappuccino se máte?

ответ odpověď

Конечно! Samozřejmě! У нас самый вкусный капучино! Máme nejvíce vynikající cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Светлана Otázka zní (a) Svetlana
Дата: 13.06.2013 Datum: 13.06.2013

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Je možné si objednat mobilní kavárna v oblasti? Какие условия? Jaké jsou podmínky?

ответ odpověď

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, pracujeme opustit město (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Bez dalších podmínek nelze jednoduše udělat si rezervaci. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Si můžete objednat na našich webových stránkách (formulář vlevo nahoře).

С уважением, СтарКава S pozdravem, StarKava
назад 1 далее Předchozí 1 Další


Оставить отзыв Zanechat komentář

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Povinná pole jsou označena *.

Pokud máte problém se čtením kódu, klikněte na samotném kódu na nový kód.

Спасибо! Děkuji vám! Ваш заказ принят! Vaše objednávka je přijata!
Мы в Вконтакте Jsme na Facebooku
Мы на Facebook Jsme na Facebooku
Мы в Twitter Sledujte nás na Twitteru
Cvrlikání