Тонкости Востока или кофейные обычаи бедуинов. Jemnosti východu nebo zvyklostí kávy beduínské.

Восток – это загадочный мир, о традициях которого ходят удивительные легенды. Východ - je záhadný svět tradic, které jdou úžasné legendy. Не зря именно Восток считают «делом тонким». Není divu, že je považován za východ "delikátní záležitost". А уж о гостеприимстве восточных хозяев можно писать многотомные книги! A jak pohostinnost majitelů Oriental můžete napsat objemných knih! Здесь именно кофе играет главную роль в проявлении уважения. K dispozici je káva hraje významnou roli v projevu úcty. Кофе сопровождает любую беседу, даже деловые переговоры, и это целый ритуал! Káva doprovází jakýkoli rozhovor, a to i obchodních jednání, a je rituál! ..Выпить его «на ходу», как бы невзначай, не получится, ведь это прямое неуважение к хозяину! Drink it .. "on the fly", jakoby náhodou, nebude fungovat, protože se jedná o přímý neúcta majitele! От самого богатого шейха до беднейшего бедуина предложить гостю кофе — это первый долг хозяина, будь это только знакомство или же встреча с давним другом. Od nejbohatší nejchudším beduínské Sheikh nabídnout host kávu - to je první povinností vlastníka, ať už je to jen známost nebo setkání se starým přítelem. А процедура приготовления восточного кофе — это самое настоящее священнодействие! Postup pro přípravu východní kávy - to je skutečný obřad!

Представьте, гости уже расположились в мужской половине шатра и хозяин лично приступает к приготовлению кофе, который готовится строго в присутствии гостей. Představte si hosté už usadil v mužské polovině stanu, a majitel osobně zahájit výrobu kávy, které jsou připraveny výhradně v přítomnosti hostů. На Востоке, если хозяин готовит на глазах у гостей, это считается проявлением огромного уважения к ним! Na východě, v případě, že vlastník připravuje pro návštěvníky, to je považováno za projev obrovský respekt pro ně! Сами гости, во время приготовления кофейного напитка, сидят очень тихо, наслаждаясь мастерством хозяина, и той музыкой, которая получается при том, как хозяин толчёт зёрна в медной ступке… Hosté sami, při přípravě kávový nápoj, sedí tiše, se těší na dovednost vlastníka, a hudbu, která má za následek, jak hostit drtí obilí v měděném hmoždíři ...

Но давайте-ка по порядку. Ale aby pojďme. Итак, по обычаю бедуинов, вначале обжариваются зелёные зёрна. Tak, podle zvyku beduínů, první smažených zelených zrn. Это происходит в арабском железном ковше с длинною ручкой. To se děje v arabském železné pánve s dlouhou rukojetí. После этого, зёрна охлаждают и хозяин начинает их толочь в ступке, именно в этот момент рождаются дивные звуки – мелодия, ритм которой всегда неповторим! Poté je zrno ochladí a hostitel začne bušit v hmoždíři, v tuto chvíli se narodí podivuhodné zvuky - melodie, rytmus, který je vždy jedinečný! Потом на огонь ставят кофейник с водой. Pak dal hrnec na oheň s vodou. После того, как вода закипела, с особой осторожностью всыпают кофейный порошок. Jakmile se voda vaří, zalijeme s práškem opatrně kávy. Хозяин кипятит напиток два-три раза. Majitel se vaří pít dvakrát nebo třikrát. Никаких ароматизаторов не добавляют. Nepřidávejte chuť. Популярные восточные пряности – кардамон и инжир гостям предлагают отдельно. Oblíbené orientální koření - kardamom a obr. hostům je k dispozici samostatně. И вот – кофе готов! A teď - káva je připravena!

Несколько чашек, омытых холодной водой, бедуин брал в правую руку, затем наливал немного кофе себе и, пробуя его, показывал гостям, что напиток не отравлен. Několik poháry se budou prát studenou vodou, beduínský se v pravé ruce, a pak nalil kafe a snaží se ji ukazovat hostům, že nápoj není otrávené. Затем он наливал немного кофе самому важному гостю, а уж после и всем остальным. Pak si nalil kafe nejdůležitější hosta, a po všechny ostatní. Хотя часто, кофе гостям подавал старший сын хозяина дома. Ačkoli často byli hosté sloužil kavárně majitele nejstaršího syna. И обязательно правой рукой, а левой наливал напиток. A ujistěte se, že pravá a levá nalil skleničku. Сахар уже был растворён в кофе. Cukr se rozpustí v kávě. Так повторялось несколько раз, пока гости не начинали благодарить хозяина. To se opakovalo několikrát, dokud se hosté nezačali poděkovat hostitele. И только после этого наступало время для серьёзных разговоров. A teprve poté, že je čas na vážný rozhovor. Хочется отметить, что нежеланному гостю могли налить и вовсе воды! Je pozoruhodné, že nevítaný host mohl nalít vodu vůbec!

По правилам кофейной церемонии, гости должны пить кофе именно правой рукой. Podle pravidel kávy obřadu, mají hosté pít kávu jen pravá ruka. А по завершению кофейной церемонии, протянуть хозяину пустую чашку, демонстративно делая вращательные движения запястьем. A dokončit kávy obřad, prázdný šálek dosáhnout vlastníka, vzdorovitě rotační pohyb zápěstí. Этот жест говорит о том, что гость доволен напитком и больше не хочет. Toto gesto ukazuje, že host spokojený s pitím a nechce. Ну а, под конец, все гости встают, благодарят хозяина за прекрасный приём и удаляются. No, nakonec, všichni hosté vstát, děkuji hostitele za skvělé přijetí a odstraněny. Причём, удаляются молча, как и положено серьёзным людям пустыни. A tiše odstranit, protože by to mělo být vážní lidé pouště.

Арабский или восточный кофе до сих пор чтут, считая напитком, который символизирует добросердечное отношение людей друг к другу. Arabské a orientální káva je stále uctíván, vzhledem nápoj, který symbolizuje druh postoje lidí k sobě navzájem.

Спасибо! Děkuji vám! Ваш заказ принят! Vaše objednávka je přijata!
Мы в Вконтакте Jsme na Facebooku
Мы на Facebook Jsme na Facebooku
Мы в Twitter Sledujte nás na Twitteru
Cvrlikání