Статьи о кофе Články o kávě

Запах свежезаваренного кофе всегда действовал положительно на настроение и общее самочувствие человека, стимулируя выработку гормонов счастья! Vůně čerstvě uvařená káva je vždy jednal pozitivně na náladu a celkovou pohodu tím, že stimuluje uvolňování hormonů štěstí! Прислушайтесь к своим собственным ощущениям, когда заходите, к примеру, в большой торговый центр, и там есть лавка, где готовят кофе!.. Poslechněte si své vlastní pocity, když jdete například ve velkém nákupním centru, a tam je obchod, který nabízí kávu! ..
Известно ли вам, отчего Японию называют страной Восходящего солнца? Víte, proč je Japonsko vyzvalo země vycházejícího slunce? Во-первых, потому что два иероглифа, образующего название страны - Нихон (Япония), обозначают «солнце» и «корень»(начало солнца или рассвет)... Zaprvé proto, že obě postavy, které tvoří název země - Nihon (Japonsko), představují "slunce" a "root" (počátek slunce nebo svítání) ...
Восток – это загадочный мир, о традициях которого ходят удивительные легенды. Východ - je záhadný svět tradic, které jdou úžasné legendy. Не зря именно Восток считают «делом тонким». Není divu, že je považován za východ "delikátní záležitost". А уж о гостеприимстве восточных хозяев можно писать многотомные книги!.. A jak pohostinnost majitelů Oriental můžete napsat objemných knih! ..
Посчастливилось ли Вам побывать в Тунисе? Máte štěstí, že návštěvu v Tunisku? В этом райском уголке, неземной красоты? V tomto ráji, nadpozemskou krásou? Тунис занимает второе место в «топе самых красивых мест на планете» по мнению журнала «Independent». Tunisko umístila na druhém místě v "top nejkrásnějších míst na naší planetě," podle časopisu "Independent". Это маленькое африканское государство, которое привлекает туристов со всех уголков мира... Je to malá africká země, která láká turisty z celého světa ...
Туристы всего мира с большим наслаждением приезжают в Доминикану. Turisté z celého světa, s velkou radostí přichází do Dominikánské republiky. Помните сладкую рекламу одного кокосового батончика, обещающего «рай»?.. Vzpomeňte si na sladkou reklamu kokosového bary, slibuje "ráje"? ..
Постоянно наталкиваясь в интернете на информацию о мобильных кофейнях, как о невероятно прибыльном бизнесе, я ощущаю себя этаким «электоратом», избирателем, которому вспотевшие и раскрасневшиеся кандидаты громко обещают золотые горы и невероятные доходы «уже завтра!»… Neustále naráží na internetu informace o mobilních kaváren, jako neuvěřitelně lukrativní byznys, cítím se jako jakési "voličů", voličů, kteří zpocené a zarudlou kandidáti hlasitě slibují hory zlata a neuvěřitelné příjmy "zítra!" ...
Напиток, который вам подают в любом заведении, должен отвечать определённым общепринятым критериям. Nápoj, který slouží v každém ústavu musí splňovat určité standardní kritéria. Классикой считается итальянская кофейная карта – в соответствии с ней эспрессо, к примеру, должен быть 35(+-5) мл... Je považován za klasiku italské kávy karty - podle jejího espresso, například musí být 35 (± 5) ml ...
Мало кто знает, что кофейная культура - это понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Málokdo ví, že káva kultura - není abstraktní pojem, a poměrně specifická. Это искусство правильного заваривания кофе, правильного его потребления. Toto umění správné pivovarnictví, jeho správné použití. Кофейная культура пришла к нам из арабских стран, под влиянием других культур она преображалась, совершенствуясь и принимая новые очертания... Káva kultura k nám přišlo z arabských zemí, pod vlivem jiných kultur se mění, zlepšuje a přijetím nového tvaru ...
«Одна из наиболее крупных сетей кофеен в России и на Украине, запустила новый проект «Кофе Mobile». "Jeden z největších sítí prodejen v Rusku a na Ukrajině, zahájila nový projekt s názvem" Káva Mobile ». Первая машина, как стало известно, появилась на улицах Питера зимой 2013... První stroj, jak to stalo se známé, se objevil na ulicích Petrohradu v zimě 2013 ...
Слово «мобильность» (от лат. mobilis –подвижный, способный к быстрому передвижению, действию) сегодня очень актуально... Slovo "mobilita" (od latiny. Mobilis-mobile, který je schopen rychlého pohybu, akci) je to velmi důležité ...
назад 1 2 3 далее zpět 1 2 3 další

Спасибо! Děkuji vám! Ваш заказ принят! Vaše objednávka je přijata!
Мы в Вконтакте Jsme na Facebooku
Мы на Facebook Jsme na Facebooku
Домашние рецепты Domácí Recepty

© 2013 « Starkava.ua » — всё о кофе и мобильном кафе © 2013 " Starkava.ua "- vše o kávě a kavárna mobilní