Статьи о кофе Qəhvə haqqında məqalələr

Запах свежезаваренного кофе всегда действовал положительно на настроение и общее самочувствие человека, стимулируя выработку гормонов счастья! Təzədəm qəhvə qoxusu həmişə xoşbəxtlik hormonları azad stimullaşdırılması əhval və rifah ümumi müsbət çıxış edir! Прислушайтесь к своим собственным ощущениям, когда заходите, к примеру, в большой торговый центр, и там есть лавка, где готовят кофе!.. Siz getmək zaman böyük alver mərkəzi, misal üçün, öz hissləri qulaq asın və qəhvə xidmət edən bir mağaza var! ..
Известно ли вам, отчего Японию называют страной Восходящего солнца? Yaponiya Rising Sun ölkə adlanır niyə bilirsinizmi? Во-первых, потому что два иероглифа, образующего название страны - Нихон (Япония), обозначают «солнце» и «корень»(начало солнца или рассвет)... Birincisi, ölkənin adı formalaşdıran iki simvol çünki - Nihon (Yaponiya), "Sun" və "root" (günəş və ya sübh əvvəli) təmsil ...
Восток – это загадочный мир, о традициях которого ходят удивительные легенды. Şərq - inanılmaz əfsanələr getmək ənənələri bir sirli dünya. Не зря именно Восток считают «делом тонким». Bu Şərq "incə məsələ" hesab olunur təəccüb yoxdur. А уж о гостеприимстве восточных хозяев можно писать многотомные книги!.. Və Şərq sahibləri qonaqpərvərliyə həcmli kitablar yazmaq olar! ..
Посчастливилось ли Вам побывать в Тунисе? Əgər Tunis ziyarət etmək üçün kifayət qədər uğurlu varmı? В этом райском уголке, неземной красоты? Bu cənnət, fövqəl'adə gözəllik? Тунис занимает второе место в «топе самых красивых мест на планете» по мнению журнала «Independent». Tunis "müstəqil dövlət" jurnalının görə, "planetin üst ən gözəl yerlər" da ikinci yeri tutub. Это маленькое африканское государство, которое привлекает туристов со всех уголков мира... Bu bütün dünyada turist cəlb edən kiçik bir Afrika ölkəsi deyil ...
Туристы всего мира с большим наслаждением приезжают в Доминикану. Bütün böyük zövq Dominikan Respublikasına gələn ilə dünyanın turistlər. Помните сладкую рекламу одного кокосового батончика, обещающего «рай»?.. "Cənnət" vəd şirin reklam kokos barlar, saxla? ..
Постоянно наталкиваясь в интернете на информацию о мобильных кофейнях, как о невероятно прибыльном бизнесе, я ощущаю себя этаким «электоратом», избирателем, которому вспотевшие и раскрасневшиеся кандидаты громко обещают золотые горы и невероятные доходы «уже завтра!»… Daim mobil qəhvə mağazaları haqqında məlumat üçün İnternet bumping, inanılmaz gəlirli biznes kimi, mən "sabah!" "Elektoratı", tərli və flushed namizədlərin ucadan qızıl dağlar və inanılmaz gəlir vəd edən bir seçicinin bir növ kimi hiss ...
Напиток, который вам подают в любом заведении, должен отвечать определённым общепринятым критериям. Hər hansı bir təşkilata xidmət edən içki müəyyən standart meyarlara uyğun olmalıdır. Классикой считается итальянская кофейная карта – в соответствии с ней эспрессо, к примеру, должен быть 35(+-5) мл... İtalyan qəhvə kartı klassik hesab olunur - onun espresso görə, məsələn, (± 5) 35 olmalıdır ml ...
Мало кто знает, что кофейная культура - это понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Az insanlar qəhvə mədəniyyət bilirik - mücərrəd anlayış deyil, çox xüsusi. Это искусство правильного заваривания кофе, правильного его потребления. Bu sənət müvafiq pivəbişirmə, onun düzgün istifadə. Кофейная культура пришла к нам из арабских стран, под влиянием других культур она преображалась, совершенствуясь и принимая новые очертания... Qəhvə mədəniyyət, dəyişən təkmilləşdirilməsi və yeni bir forma alaraq, digər mədəniyyətlərin təsiri altında, ərəb ölkələri bizə gəldi ...
«Одна из наиболее крупных сетей кофеен в России и на Украине, запустила новый проект «Кофе Mobile». Qəhvə Mobile »" Rusiya və Ukrayna, mağazalar ən böyük şəbəkələrdən birini adlı yeni layihə başlayıb ". Первая машина, как стало известно, появилась на улицах Питера зимой 2013... İlk maşın, məlum oldu, qış 2013-cü ildə Sankt-Peterburq küçələrində çıxdı ...
Слово «мобильность» (от лат. mobilis –подвижный, способный к быстрому передвижению, действию) сегодня очень актуально... Sözü "mobillik" (latın. Mobilis-mobil, sürətli hərəkət edə bilən, hərəkət-dən) Bu, çox vacibdir ...
назад 1 2 3 далее Geri 1 2 3 sonrakı

Спасибо! Təşəkkür edirik! Ваш заказ принят! Sizin sifariş qəbul olunur!
Статьи о кофе Qəhvə haqqında məqalələr
Мы в Вконтакте FaceBook Biz
Мы на Facebook Biz Facebook haqqında
Домашние рецепты Ev Tarifler

© 2013 « Starkava.ua » — всё о кофе и мобильном кафе © 2013 " Starkava.ua "- bütün qəhvə və kafe mobil haqqında